Z tego artykułu dowiesz się:

APR kontra APY

APR kontra APY: jaka jest różnica?

Roczna stopa procentowa (APR) oraz Roczny Procentowy Zysk (APY) są istotnymi wskaźnikami, które umożliwiają ocenę rentowności różnorodnych inwestycji oraz pożyczek, w tym także tych związanych z kryptowalutami. Te wskaźniki są często stosowane w przypadkach takich jak staking, dodawanie kapitału do puli płynnościowych czy kont kryptowalutowych.

Zależnie od specyfiki inwestycji, zyski mogą być kalkulowane przy użyciu APR lub APY. Dla inwestora na rynku kryptowalut zrozumienie różnic między APR kontra APY jest kluczowe. Można zadać pytanie – dlaczego to jest tak istotne? Ponieważ pozwala to na maksymalizację potencjalnych zysków i efektywne wykorzystanie możliwości oferowanych przez rynek kryptowalut!

Stawka procentowa roczna (APR) – co to jest i jak ją wyliczyć?

Stawka procentowa roczna (APR) jest terminem, z którym wielu z nas miało do czynienia, korzystając z usług bankowych, zarówno przy otwieraniu konta oszczędnościowego, jak i zaciąganiu pożyczki. W finansach, jeśli APR wynosi 5%, to inwestując 100 złotych na rok, otrzymamy 5 złotych zysku. Podobnie, biorąc pożyczkę na tych samych warunkach, po roku będziemy musieli oddać bankowi 105 złotych.

W świecie kryptowalut, APR jest liczona tak samo. Oznacza to procent od kwoty głównej inwestycji lub pożyczki. Jeśli kapitał jest zainwestowany na okres krótszy niż rok, odsetki są proporcjonalnie dostosowane do długości tego okresu. Na przykład, inwestycja trwająca sześć miesięcy z APR na poziomie 5% przyniesie 2,5% zysku z Twojej początkowej sumy.

Do obliczenia rocznej stopy procentowej (APR) używamy formuły: A = P x (1 + R x T), gdzie:

  • A to suma końcowa po okresie inwestycji,
  • P to kapitał początkowy,
  • R to stopa procentowa w formie dziesiętnej (np. 5% to 0,05),
  • T to czas trwania inwestycji w latach.

Na przykład, inwestując 2 Ether w pulę płynności na platformie DeFi z APR równym 25% na okres jednego roku (365 dni), Twój zysk wyglądałby następująco:

2 Ether x (1 + 0,25 x 1) = 2,5 Ether. W rezultacie, po roku Twoja inwestycja zwiększy się o 0,5 Ethera.

Roczny zysk procentowy (APY) – co to jest i jak go obliczać?

Roczny zysk procentowy, znany jako APY, różni się od rocznej stopy procentowej (APR) przez uwzględnienie efektu kapitalizacji odsetek. APY rozważa zarówno odsetki od głównego kapitału, jak i od odsetek, które narosły w danym okresie, który może obejmować rok, miesiąc, tydzień, czy nawet dzień. Stąd APY wymaga bardziej skomplikowanych obliczeń niż APR.

Jak wyliczyć APY? Wzór brzmi: A = [P (1 + R/N)^N], gdzie A to całkowita suma na końcu okresu. P oznacza początkowy kapitał inwestycji lub pożyczki, R to obowiązująca stopa procentowa, a N to liczba okresów kapitalizacji. Liczba N kluczowo różni APY od APR, gdyż określa, ile razy w roku kapitał jest przeliczany z uwzględnieniem nominalnej stopy procentowej.

Przy każdym przeliczeniu, odsetki są dodawane do początkowej kwoty inwestycji, zwiększając łączne naliczone zyski.

Przykład: Załóżmy, że inwestujemy 1,0 Ethera na okres jednego roku z roczną stopą APY wynoszącą 24%, przy dwóch okresach rekalkulacji w ciągu roku – po 6 i 12 miesiącach. Wstawiając dane do wzoru dostajemy: [1,0 Ether x (1 + 0,24/2)^2] = 1,2544 Ethera, co pokazuje sumę odsetek naliczonych na Twoją inwestycję.

Różnice między APR a APY

Podstawową różnicą między APR a APY jest metoda ich obliczania, szczególnie w kontekście uwzględniania kapitalizacji odsetek w przypadku APY. APR reprezentuje prostą stopę procentową, która nie bierze pod uwagę składania odsetek, natomiast APY uwzględnia efekt kapitalizacji, która może następować w różnych interwałach – dniach, tygodniach czy miesiącach.

W rezultacie, przy tej samej nominalnej stopie procentowej, wartość APY będzie zawsze wyższa niż APR, jeśli odsetki są kapitalizowane częściej niż raz rocznie. Dzięki temu inwestycje oparte na APY mogą przynieść większe zyski niż te, które korzystają z APR.

Dla pożyczkobiorców korzystniejsze może okazać się oprocentowanie według APR, gdyż w efekcie końcowym zapłacą oni mniej odsetek. Natomiast dla inwestorów bardziej atrakcyjne jest oprocentowanie według APY, które przez kapitalizację odsetek może przynieść wyższe zyski.

W świecie kryptowalut, zarówno APR jak i APY odgrywają istotną rolę, szczególnie w obszarze DeFi, gdzie kapitalizacja odsetek może znacząco zwiększyć końcowy zysk z inwestycji. Zrozumienie, który rodzaj stopy procentowej jest stosowany oraz jakie ma to konsekwencje dla Twojego kapitału, jest kluczowe.

Podsumowanie

Sektor kryptowalut oferuje inwestorom i pożyczkobiorcom szeroki zakres możliwości. Z powodu dynamicznej natury tego rynku, stopy procentowe APR i APY mogą przedstawiać korzystniejsze warunki niż te dostępne w ramach tradycyjnych instrumentów finansowych. To może skutkować potencjalnie wyższymi zyskami, lecz również niesie za sobą większe ryzyko.

Zanim zdecydujesz się na inwestycję lub zaciągnięcie pożyczki opartej na tych stopach, kluczowe jest dokładne zrozumienie ich działania i uwzględnienie wszelkich możliwych ryzyk. Brak odpowiedniej wiedzy i ostrożności może sprawić, że początkowo atrakcyjne zyski szybko zamienią się w znaczące straty.

Wymieniaj złotówki na kryprowaluty i odwrotnie bez ograniczeń!

Skontaktuj się z nami!

#Zapraszamy na konsultacje

– bądź bliżej swoich celów z Green Finanse