Czy można cofnąć wniosek o upadłość konsumencką po jej ogłoszeniu?

W dniu wydania przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenta cały majątek dłużnika wchodzi do masy upadłości. Upadłość w celu zaspokojenia roszczeń upadłych wierzycieli. Jeśli więc dłużnik posiada mieszkanie lub dom jednorodzinny, musi liczyć się z tym, że syndyk zarządzający masą upadłości podejmie kroki w celu sprzedaży nieruchomości.

W każdej chwili dłużnik może więc zmienić zdanie i cofnąć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej oraz zażądać umorzenia postępowania. Od tej reguły zachodzą jednak dwa wyjątki. Jeżeli umorzenie postępowania upadłościowego prowadziłoby do pokrzywdzenia wierzycieli, sąd może odmówić umorzenia postępowania upadłościowego. Tytułem przykładu: Upadły posiadał nieruchomość, którą syndyk sprzedał, a nabywca przekazał do masy upadłości cenę nabycia. W takim przypadku umorzenie postępowania skutkowałoby tym, że cena sprzedaży, po pomniejszeniu o koszty postępowania upadłościowego, zostałaby przekazana bezpośrednio do rąk upadłego, a nie do wierzycieli. Wierzyciele zostaliby więc pokrzywdzeni, gdyby doszło do umorzenia postępowania upadłościowego. Druga sytuacja, w której sąd nie umorzy postępowania, dotyczy konsumenta, który prowadził działalność gospodarczą. Jeżeli postępowanie upadłościowe zostało ogłoszone z wniosku wierzyciela, sąd również nie zgodzi się na umorzenie postępowania upadłościowego.

Tutaj nas znajdziesz

Skontaktuj się z nami!

#Zapraszamy na konsultacje

– bądź bliżej swoich celów z Green Finanse