Z tego artykułu dowiesz się:

depozyt zabezpieczający

Czym jest dźwignia i depozyt zabezpieczający?

Dźwignia i depozyt zabezpieczający to jedne z najbardziej podstawowych pojęć, które powinien poznać każdy początkujący inwestor na rynku walutowym.

Oba mają ogromny wpływ na styl oraz wyniki inwestycji, a ich zrozumienie pozwoli na uniknięcie wielu błędów często popełnianych przez początkujących traderów i w znacznym stopniu wpłynie na podejmowanie bardziej przemyślanych decyzji inwestycyjnych.

Dźwignia i depozyt zabezpieczający to kluczowe pojęcia, które powinien znać każdy początkujący inwestor na rynku walutowym. Ich zrozumienie pozwala na podejmowanie bardziej przemyślanych decyzji inwestycyjnych.

Dźwignia

 • Definicja: Mechanizm pozwalający na otwarcie większej pozycji przez pożyczenie pieniędzy od brokera.
 • Zasada działania: Pożyczając środki od brokera, możesz zainwestować więcej, co potencjalnie zwiększa zarówno zyski, jak i straty.
 • Przykład: Inwestując $100 przy dźwigni 1:5, możesz kontrolować pozycję o wartości $500. Dwukrotny wzrost akcji Meta zwiększy Twój zysk do $1000.

Depozyt Zabezpieczający

 • Definicja: Minimalna kwota na Twoim koncie potrzebna do dokonania inwestycji z użyciem dźwigni.
 • Funkcja: Chroni brokera przed stratami w przypadku nietrafionej inwestycji.
 • Wymagania: Jeśli inwestycja przynosi straty, broker może zażądać dodatkowych środków (margin call) lub zamknąć pozycję (stop-out).

Stosunek Ryzyka do Zysku

 • Znaczenie: Przed każdą inwestycją warto określić stosunek ryzyka do zysku. Większe ryzyko może oznaczać większe zyski, ale również straty.

Inwestowanie z Dźwignią

 • Zasada: Inwestując z dźwignią, korzystasz z pożyczonych środków, co zwiększa potencjalne zyski i straty.
 • Decyzje: Wybór poziomu dźwigni zależy od indywidualnych preferencji inwestora.
 • Ryzyko: Dźwignia zwiększa ryzyko inwestycji. Należy korzystać z niej zgodnie z własnym stylem inwestowania i strategią.

Przykłady Inwestycji

 • Bez Dźwigni: Inwestycja $100 w akcje Meta, które wzrosły dwukrotnie, przyniesie $200.
 • Z Dźwignią 1:5: Inwestycja $500 przyniesie $1000 zysku przy tym samym wzroście.
 • Tabela: Pokazuje zyski i straty przy różnych poziomach dźwigni (1:2, 1:5, 1:10) i zmianach cen (10% wzrost/spadek).

Podsumowanie

Inwestowanie z dźwignią nie wpływa na decyzje inwestycyjne, ale zwiększa zarówno potencjalne zyski, jak i straty. Korzystaj z dźwigni zgodnie ze swoim stylem inwestowania i strategią.

Zanim wytłumaczymy, czym jest dźwignia i depozyt zabezpieczający, dobrze jest najpierw zrozumieć pojęcie, które jest z nimi ściśle powiązane – stosunek ryzyka do zysku. Przed otwarciem każdej inwestycji warto go ustalić. Ten stosunek wskazuje, że im większe podejmujesz ryzyko, tym większe mogą być twoje potencjalne zyski (ale także straty) z danej inwestycji.

Dlaczego to jest takie istotne? Ponieważ dźwignia to mechanizm, który pozwala Ci otworzyć większą pozycję – zainwestować więcej środków – niż posiadasz na koncie. Korzystanie z dźwigni zwiększa więc ryzyko każdej inwestycji. Potencjalne zyski z każdej inwestycji z dźwignią będą większe, ale to samo dotyczy także ewentualnych strat.

Mówiąc najprościej, inwestując przy użyciu dźwigni, pożyczasz pieniądze od swojego brokera, co pozwala Ci otworzyć większą pozycję.

Co to jest dźwignia?

Najprościej mówiąc, każda dźwignia pozwala wykorzystać maksymalny potencjał danej rzeczy, a nawet go zwiększyć. Podobnie jest na rynkach finansowych. Dźwignia w inwestowaniu polega na wykorzystaniu pożyczonych od brokera środków, aby zwiększyć potencjalne zyski.

Należy jednak pamiętać, że o ile użycie najprostszej dźwigni w codziennym życiu, np. do podniesienia ciężkiego przedmiotu lub odkręcenia zapieczonej śruby, nie wiąże się praktycznie z żadnym ryzykiem, to zastosowanie dźwigni w inwestycjach może sprawić, że w przypadku błędnej decyzji straty będą większe.

Co to jest depozyt zabezpieczający?

Depozyt zabezpieczający to minimalna kwota pieniędzy na Twoim koncie, która pozwala Ci dokonać inwestycji z użyciem dźwigni. Jeśli inwestujesz bez dźwigni, sprawa jest prosta. Możesz zakupić dowolną ilość akcji, walut czy innych instrumentów za kwotę swojego depozytu.

Jeśli jednak chcesz korzystać z dźwigni i pożyczyć pieniądze od brokera, aby zwiększyć swoją inwestycję, broker będzie wymagał zabezpieczenia na wypadek, gdyby Twoja inwestycja okazała się nietrafiona.

Często początkujący inwestorzy mylą dźwignię i depozyt zabezpieczający, ale są to dwa różne pojęcia. Obliczenie wymaganego depozytu zabezpieczającego staje się bardziej skomplikowane, jeśli inwestujesz w różne instrumenty, takie jak akcje, obligacje i waluty.

Niektóre z Twoich pozycji mogą przynosić zyski, a inne straty. W takiej sytuacji broker może traktować część Twoich inwestycji jako zabezpieczenie innych. Aby wyliczyć wymagany depozyt zabezpieczający, konieczne jest zapoznanie się ze szczegółowymi wytycznymi brokera, które znajdziesz w jego regulaminie.

Na czym polega inwestowanie oparte o dźwignię?

Inwestowanie z dźwignią pozwala na otwarcie większej pozycji poprzez pożyczenie pieniędzy od brokera. To, jaki poziom dźwigni wybierzesz, zależy od Ciebie. Możesz otworzyć konto u brokera ze stałym poziomem dźwigni lub decydować o poziomie dźwigni przy każdej inwestycji.

Jeśli Twoja decyzja okaże się trafna i inwestycja przyniesie zysk, to niezależnie od tego, czy korzystasz z dźwigni czy nie, zysk trafia na Twoje konto po zamknięciu pozycji.

Jeśli jednak inwestycja przyniesie straty i korzystasz z dźwigni, broker nie pozwoli Ci utrzymać takiej pozycji otwartej, jeśli straty przekroczą Twój depozyt zabezpieczający.

W takiej sytuacji broker zażąda od Ciebie dodatkowych środków, aby zabezpieczyć się przed dalszymi stratami (tzw. margin call). Inwestujesz bowiem nie tylko swoje środki, ale także pieniądze brokera.

Jeśli nie zdecydujesz się na dodatkowe zabezpieczenie swojej inwestycji, broker może zastosować polecenie stop-out, zamykając otwartą przez Ciebie pozycję, aby ograniczyć straty.

Przykłady inwestycji opartych o dźwignię

Przykłady inwestycji z użyciem dźwigni pomogą Ci lepiej zrozumieć, jak działa ten rodzaj handlu. Załóżmy, że chcesz zainwestować w akcje Meta (dawniej Facebooka), ponieważ uważasz, że ich wartość wzrośnie. Na inwestycję możesz przeznaczyć $100.

Jeśli akcje Meta wzrosną dwukrotnie i nie skorzystasz z dźwigni, zamkniesz pozycję przy wartości $200. Ale jeśli Twój broker oferuje dźwignię na poziomie 1:5, możesz zainwestować $500. W takim przypadku dwukrotny wzrost wartości akcji Meta oznaczać będzie, że Twój zysk wyniesie $1000.

Wskazówka: Pamiętaj – im większy poziom dźwigni, tym większe będą potencjalne zyski lub straty z inwestycji.

Poniższa tabela pokazuje, jak działa inwestowanie oparte o dźwignię. W tym przykładzie zakładamy, że dysponujesz kwotą $1000. Określony został Twój potencjalny zysk/strata w zależności od użytej dźwigni i zmian ceny danego instrumentu.

Twoje środkiPoziom dźwigniWartość pozycjiZmiana cenyNowa wartość pozycjiŚrodki po zmianie ceny
$10001:2$200010%$2200$1200
-10%$1800$800
$10001:5$500010%$5500$1500
-10%$4500$500
$10001:10$10 00010%$11 000$2000
-10%$9000$0

Podsumowanie

Inwestowanie z dźwignią nie wpływa na Twoje decyzje inwestycyjne ani na stosunek udanych inwestycji do nietrafionych. Dźwignia może zwiększyć Twój zysk w przypadku udanej inwestycji, ale także zwiększyć straty, jeśli podejmiesz błędną decyzję. Pamiętaj, aby korzystać z dźwigni zgodnie z Twoim stylem inwestowania oraz przyjętą strategią.

Wymieniaj złotówki na kryprowaluty i odwrotnie bez ograniczeń!

Skontaktuj się z nami!

#Zapraszamy na konsultacje

– bądź bliżej swoich celów z Green Finanse

Niniejsze treści posiadają charakter wyłącznie edukacyjny i nie stanowią usługi doradztwa inwestycyjnego, osobistej rekomendacji, oferty lub namowy do kupna bądź sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Podczas przygotowywania niniejszego materiału nie uwzględniano konkretnych celów inwestycyjnych i sytuacji finansowej. Nie został on sporządzony zgodnie z wymogami prawnymi i regulacyjnymi określającymi zasady promowania niezależnych badań. Wszelkie odniesienia do historycznych wyników instrumentów finansowych, indeksów lub konfekcjonowanych produktów inwestycyjnych nie stanowią gwarancji przyszłych wyników i nie należy ich w ten sposób interpretować.

Greenfinanse nie gwarantuje oraz nie ponosi odpowiedzialności względem dokładności lub kompletności treści niniejszego przewodnika. Zanim zainwestujesz jakikolwiek kapitał, upewnij się, że rozumiesz ryzyko związane z jego obrotem. Nigdy nie ryzykuj więcej niż jesteś gotów stracić.

Jak inwestować na giełdzie

Chcesz zacząć inwestować?

Sprawdź naszego partnera

handel krypto

Interesuje Cię handel kryptowalutami?

Zamieniaj tanio gotówkę na kryptowaluty i odwrotnie