Fundusz remontowy wsp贸lnoty mieszkaniowej

Fundusz remontowy wsp贸lnoty mieszkaniowej to zas贸b 艣rodk贸w finansowych zgromadzonych przez w艂a艣cicieli wsp贸lnoty na wyodr臋bnionym koncie bankowym.

Na jakie cele mo偶e by膰 przeznaczony fundusz remontowy wsp贸lnoty mieszkaniowej?

Fundusz przeznaczony jest na pokrycie koszt贸w remont贸w cz臋艣ci wsp贸lnych nieruchomo艣ci, mi臋dzy innymi takich prac, jak: remont dachu, 艣cian piwnicznych, wymian臋 okien i drzwi na klatce schodowej czy termomodernizacj臋 budynku. Za zgromadzone na funduszu remontowym 艣rodki pieni臋偶ne mo偶na r贸wnie偶 przeprowadzi膰 wymian臋 instalacji przynale偶nej do cz臋艣ci wsp贸lnej nieruchomo艣ci, np. instalacj臋 gazow膮, kanalizacyjn膮, elektryczn膮 czy wodn膮. Fundusz remontowy mo偶e by膰 tak偶e przeznaczony na zagospodarowanie zewn臋trznego terenu wsp贸lnego.

Potrzeby remontowe cz臋艣ci wsp贸lnych nieruchomo艣ci s膮 wynikiem inwentaryzacji, kt贸rej tre艣膰 zawarta jest w planie gospodarczym wsp贸lnoty.

Czy wsp贸lnota mieszkaniowa ma obowi膮zek tworzy膰 fundusz mieszkaniowy?

Wsp贸lnota mieszkaniowa nie ma obowi膮zku tworzenia funduszu remontowego. Z obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa wynika, 偶e podmioty 鈥 w艂a艣ciciele lokali tworz膮cych wsp贸lnot臋 mieszkaniow膮 nie maj膮 obowi膮zku tworzenia funduszu remontowego, a jedynie obowi膮zek pokrywania koszt贸w zarz膮du, obejmuj膮cych m.in. wydatki na remonty i bie偶膮c膮 konserwacj臋, jak r贸wnie偶 obowi膮zek ponoszenia koszt贸w w wydatkach i ci臋偶arach zwi膮zanych z utrzymaniem rzeczy wsp贸lnej.

Obowi膮zek wyodr臋bnienia funduszu remontowego zale偶y od woli cz艂onk贸w wsp贸lnoty i powstaje z chwil膮 podj臋cia przez cz艂onk贸w wsp贸lnoty uchwa艂y o ustanowieniu funduszu remontowego.聽

Wysoko艣膰 funduszu remontowego oraz to, czy w danej wsp贸lnocie b臋dzie on tworzony, jest zale偶na od ilo艣ci lokali tworz膮cych wsp贸lnot臋 oraz od wysoko艣ci uiszczanych sk艂adek.聽Istniej膮 dwa rodzaje wsp贸lnot mieszkaniowych tj.:

  • ma艂a wsp贸lnota mieszkaniowa,
  • du偶a wsp贸lnota mieszkaniowa.

Ma艂a wsp贸lnota mieszkaniowa

Ma艂a wsp贸lnota mieszkaniowa obejmuje maksymalnie trzy lokale mieszkalne.

Ma艂a wsp贸lnota mieszkaniowa dzia艂a w oparciu o ustaw臋 z dnia 24 czerwca 1994 r. o w艂asno艣ci lokali, natomiast zarz膮d ma艂膮 wsp贸lnot膮 mieszkaniow膮 prowadzony jest w oparciu o przepisy zawarte w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Art. 195-221.聽Istot膮 zarz膮du ma艂膮 wsp贸lnot膮 mieszkaniow膮 jest m.in. kwestia zarz膮dzania rzecz膮 wsp贸ln膮.

W ma艂ej wsp贸lnocie mieszkaniowej w艂a艣ciciele lokali mog膮 utworzy膰 fundusz remontowy i wp艂aca膰 do niego zaliczki w proporcji odpowiadaj膮cej ich udzia艂owi w nieruchomo艣ci wsp贸lnej.聽Na utworzenie funduszu remontowego w ma艂ej wsp贸lnocie mieszkaniowej niezb臋dna jest zgoda wszystkich wsp贸艂w艂a艣cicieli. M贸wi o tym Art. 199 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, kt贸ry brzmi:

鈥滵o rozporz膮dzania rzecz膮 wsp贸ln膮 oraz do innych czynno艣ci, kt贸re przekraczaj膮 zakres zwyk艂ego zarz膮du, potrzebna jest zgoda wszystkich wsp贸艂w艂a艣cicieli鈥.

W braku takiej zgody wsp贸艂w艂a艣ciciele, kt贸rych udzia艂y wynosz膮 co najmniej po艂ow臋, mog膮 偶膮da膰 rozstrzygni臋cia przez s膮d, kt贸ry orzeknie maj膮c na wzgl臋dzie cel zamierzonej czynno艣ci oraz interesy wszystkich wsp贸艂w艂a艣cicieli.

Tak wi臋c w ma艂ej wsp贸lnocie mieszkaniowej na wydatkowanie 艣rodk贸w funduszu remontowego potrzebna jest zgoda wszystkich wsp贸艂w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci.聽Z uwagi na ma艂膮 ilo艣膰 wsp贸艂mieszka艅c贸w tworz膮cych ma艂膮 wsp贸lnot臋 mieszkaniow膮, 艣rodki z op艂at na fundusz remontowy s膮 znikome, dlatego te偶聽w ma艂ych wsp贸lnotach mieszkaniowych fundusz remontowy jest tworzony bardzo rzadko.聽Finansowanie niezb臋dnych remont贸w prowadzonych przez ma艂e wsp贸lnoty mieszkaniowe odbywa si臋 zazwyczaj z funduszy pozyskiwanych z kredyt贸w.

Du偶a wsp贸lnota mieszkaniowa

Du偶a wsp贸lnota mieszkaniowa obejmuje co najmniej cztery wyodr臋bnione lokale.

Du偶a wsp贸lnota mieszkaniowa dzia艂a w oparciu o ustaw臋 z dnia 24 czerwca 1994 r. o w艂asno艣ci lokali.

Fundusz remontowy du偶ej wsp贸lnoty mieszkaniowej tworzy si臋 w oparciu o roczny plan gospodarczy, kt贸ry z kolei jest opracowywany na podstawie przeprowadzonych przegl膮d贸w cz臋艣ci wsp贸lnej nieruchomo艣ci.聽Roczny plan gospodarczy uchwala si臋 na rocznym zebraniu wsp贸lnoty.

Z funduszu remontowego pokrywane s膮 koszty remont贸w cz臋艣ci wsp贸lnych nieruchomo艣ci, kt贸re zosta艂y uj臋te na dany rok w rocznym planie gospodarczym, du偶ej wsp贸lnoty mieszkaniowej.聽Na podstawie rocznego planu gospodarczego uchwala si臋 wydatkowanie 艣rodk贸w z funduszu remontowego na dany rok. Du偶膮 wsp贸lnot膮 mieszkaniow膮 zarz膮dza jednoosobowy b膮d藕 kilkuosobowy zarz膮d wsp贸lnoty wybrany przez w艂a艣cicieli lokali na mocy uchwa艂y.聽Zarz膮d kieruje sprawami wsp贸lnoty mieszkaniowej i reprezentuje j膮 na zewn膮trz oraz w stosunkach mi臋dzy wsp贸lnot膮 a poszczeg贸lnymi w艂a艣cicielami lokali. Czynno艣ci zwyk艂ego zarz膮du podejmuje zarz膮d samodzielnie.

Zarz膮d wsp贸lnoty mieszkaniowej nie mo偶e sam bez upowa偶nienia uj臋tego w uchwale, wydatkowa膰 艣rodki z funduszu remontowego.聽Natomiast w przypadku podj臋cia przez zarz膮d czynno艣ci przekraczaj膮cej zakres zwyk艂ego zarz膮du, do kt贸rego zalicza si臋 m.in.:

  • tworzenie funduszu remontowego,
  • okre艣lenie wysoko艣ci op艂at na fundusz remontowy,
  • okre艣lenie celu wydatkowania 艣rodk贸w z funduszu remontowego,

niezb臋dna jest uchwa艂a w艂a艣cicieli lokali wyra偶aj膮ca zgod臋 na dokonanie tych czynno艣ci oraz udzielaj膮ca zarz膮dowi pe艂nomocnictwa do zawierania um贸w na czynno艣ci przekraczaj膮ce zakres zwyk艂ego zarz膮du w formie przewidzianej prawem.

Uchwa艂y zapadaj膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w w艂a艣cicieli lokali, liczon膮 wed艂ug wielko艣ci udzia艂贸w, chyba 偶e w umowie lub w uchwale podj臋tej w tym trybie postanowiono, 偶e w okre艣lonej sprawie na ka偶dego w艂a艣ciciela przypada jeden g艂os.

Przeczytaj:Sp贸艂dzielnia mieszkaniowa a wsp贸lnota mieszkaniowa 鈥 czym si臋 r贸偶ni膮?

Kto uiszcza wp艂aty na fundusz remontowy? Kto i jak ustala wysoko艣膰 sk艂adek miesi臋cznych?

Wp艂aty na fundusz remontowy dokonywane s膮 przez w艂a艣cicieli lokali danej wsp贸lnoty mieszkaniowej w formie bie偶膮cych op艂at.

Wysoko艣膰 wp艂at na fundusz remontowy w danym okresie okre艣la uchwa艂a wsp贸lnoty mieszkaniowej.聽Wysoko艣膰 wp艂aty na fundusz remontowy wsp贸lnoty mieszkaniowej jest zale偶na od wielko艣ci udzia艂u w nieruchomo艣ci oraz stawki jednostkowej z艂/1m2.

Zazwyczaj okres obrachunkowy to okres od 1 kwietnia do 31 marca nast臋pnego roku kalendarzowego.

Wp艂aty na fundusz remontowy wnoszone s膮 przez w艂a艣cicieli lokali do 10-go dnia ka偶dego miesi膮ca. W przypadku op贸藕nienia z p艂atno艣ciami, wp艂acaj膮cy mo偶e zosta膰 obci膮偶ony ustawowymi odsetkami.

Ka偶dy z cz艂onk贸w wsp贸lnoty mieszkaniowej jest informowany o wykonaniu planu remont贸w w danym roku oraz o wysoko艣ci 艣rodk贸w finansowych wydatkowanych na realizacj臋 wykonanych zada艅. Niewykorzystane w danym roku 艣rodki finansowe przechodz膮 na rok nast臋pny.

Zasad膮 jest, 偶e na potrzeby tworzenia funduszu remontowego oraz wydatkowania 艣rodk贸w z tego funduszu, wsp贸lnota mieszkaniowa tworzy regulamin gospodarowania funduszem remontowym wsp贸lnoty mieszkaniowej, a wszelkie decyzje wykraczaj膮ce poza zakres zwyk艂ego zarz膮du s膮 podejmowane przez wsp贸lnot臋 mieszkaniow膮 na zasadzie uchwa艂y.

Przeczytaj r贸wnie偶:聽Fundusz remontowy w sp贸艂dzielni mieszkaniowej

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o w艂asno艣ci lokali.
  2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Tutaj nas znajdziesz

Skontaktuj si臋 z nami!

[NEXForms id="1"]

#Zapraszamy na konsultacje

– b膮d藕 bli偶ej swoich cel贸w z Green Finanse