kontrakty CFD

Handel na różnice cenowe, kontrakty CFD

Czym są kontrakty na różnice cenowe znane jako CFD? Na czym polega handel na ich podstawie? Czy warto ich używać? Wielu początkujących inwestorów i traderów giełdowych zadaje sobie takie pytania. Odpowiedzi na nie znajdziesz poniżej.

  • Niezależność finansowa ma różne znaczenia dla różnych ludzi. Dla jednych oznacza to posiadanie wystarczających środków na bieżące wydatki lub kapitału na realizację życiowych celów, dla innych natomiast oszczędności na emeryturę i spokojne życie w późniejszych latach.
  • Omawiamy, jak wykorzystać inwestowanie na rynkach finansowych do osiągnięcia niezależności finansowej – bez względu na to, czy twoje cele są krótkoterminowe, średnioterminowe czy długoterminowe. Poznaj sposoby na osiągnięcie niezależności finansowej dzięki dobrze przemyślanym inwestycjom.
  • Tworzenie planu osiągnięcia niezależności finansowej wiąże się z odpowiedzią na kilka prostych pytań dotyczących własnych celów inwestycyjnych. Aby osiągnąć niezależność finansową, musisz przede wszystkim uwzględnić swoją sytuację finansową oraz akceptowalny poziom ryzyka.
  • Każdy ma swoje własne cele inwestycyjne i indywidualne pojęcie niezależności finansowej, ale nie oznacza to, że nie ma innych inwestorów w podobnej sytuacji. Na eToro możesz skorzystać z funkcji kopiowania inwestycji bardziej doświadczonych inwestorów dzięki narzędziu CopyTrader.
  • Osiągnięcie niezależności finansowej poprzez inwestowanie wymaga od przyszłego inwestora opracowania strategii i odpowiedniego planu inwestycyjnego. Plan ten powinien zawierać określenie budżetu na inwestycje, ustalenie akceptowalnego poziomu ryzyka oraz wybór odpowiednich instrumentów finansowych.

Kontrakty CFD, znane również jako kontrakty różnicowe, umożliwiają traderom korzystanie z różnic w cenach różnych aktywów, niezależnie od ich klasy. Mogą być wykorzystywane do handlu akcjami, surowcami, parami walutowymi i innymi rodzajami instrumentów finansowych. Trading oparty o kontrakty CFD jest ryzykowny i wymaga sporej wiedzy.

Nie oznacza to jednak, że należy go unikać. Wiele osób z powodzeniem stosuje go do kupna i sprzedaży aktywów na giełdzie. Ty również możesz się nauczyć, jak działają kontrakty CFD i wykorzystać ich potencjał do swoich celów inwestycyjnych. Podchodź jednak do nich ostrożnie i zawsze miej na uwadze możliwość utraty kapitału.

Co to są kontrakty CFD?

Kontrakty CFD, znane również jako kontrakty na różnice cenowe (ang. Contracts for Difference), stanowią jeden z instrumentów pochodnych dostępnych na giełdzie. Odnoszą się do umowy zawieranej między traderem a jego brokerem w związku ze zmianą ceny określonego aktywa.

W ramach kontraktu CFD strony zobowiązują się do wypłacenia sobie kwoty stanowiącej różnicę między ceną otwarcia pozycji a ceną jej zamknięcia. Traderzy kupują CFD, jeśli spodziewają się wzrostu ceny aktywa, a sprzedają, gdy przewidują jej spadek. Jeśli ich prognozy się spełnią, zarabiają na różnicy cenowej. W przeciwnym wypadku – tracą.

Inwestując w kontrakt CFD nie jest się faktycznym posiadaczem instrumentu bazowego, a jedynie spekuluje się na temat jego wartości. Ta charakterystyka sprawia, że handel na różnice cenowe cieszy się dużą popularnością wśród traderów z niezbyt wysokim kapitałem.

Co więcej, handel CFD to szansa, aby przy niewielkim nakładzie finansowym uzyskać wysokie zwroty. Dzieje się tak dzięki mechanizmowi dźwigni często używanej wspólnie z kontraktami na różnice cenowe. Pamiętaj jednak o związanym z nią ryzyku – oprócz szansy na wysokie zwroty istnieje również możliwość wysokich strat.

Dlaczego warto używać kontraktów CFD?

Cechy kontraktów na różnice cenowe, czynią z nich interesującą strategię tradingową. Do najważniejszych z nich należą:

Wszechstronność kontraktów CFD

Kontrakty na różnice cenowe mogą być stosowane w oparciu o szeroki wybór aktywów. Możesz je zawierać na akcje, indeksy giełdowe, waluty, surowce i inne instrumenty dostępne na Twojej platformie tradingowej. Dzięki nim możesz zatem wejść na różne giełdy, inwestując stosunkowo niewielkie kwoty.

To, że kontrakty na różnice cenowe mogą być zawierane na rozmaite klasy aktywów, zwiększa możliwości dywersyfikacji portfela, pomagając efektywnie zarządzać ryzykiem inwestycyjnym. Nawet jeśli cena jednego z posiadanych przez Ciebie instrumentów finansowych spadnie, istnieje szansa, że cena innych wzrośnie.

Możliwość krótkiej sprzedaży CFD

Biorąc pod uwagę to, że kontrakty różnicowe nie obejmują faktycznego kupna aktywa bazowego, możesz skorzystać w ich przypadku z opcji krótkiej sprzedaży (ang. Short Selling). Polega ona na otwarciu pozycji sprzedaży na kontrakcie CFD, w celu wypracowania zysku z oczekiwanego spadku ceny instrumentu bazowego.

W przypadku, gdy Twoje przewidywania się sprawdzą, możesz zdecydować się na zamknięcie swojej krótkiej pozycji po niższej cenie. Zwrot z takiej transakcji będzie stanowić różnicę między ceną otwarcia, a ceną zamknięcia Twojej pozycji.

Wskazówka: Aby ograniczyć ryzyko związane z krótką sprzedażą CFD i zabezpieczyć się przed zbyt wysokimi stratami, możesz wykorzystać zlecenie Stop Loss.

Możliwość zastosowania dźwigni finansowej w handlu CFD

Dźwignia finansowa (lewarowanie) to tymczasowa pożyczka udzielona inwestorowi przez brokera, umożliwiająca zwiększenie pozycji na danym instrumencie finansowym w celu osiągnięcia wyższego zwrotu. Własny kapitał inwestora użyty do otwarcia transakcji jest traktowany jako depozyt zabezpieczający.

Dźwignia prezentowana jest w postaci mnożnika, który pokazuje proporcję zainwestowanej kwoty do wysokości otwieranej pozycji. Mnożnik pokazuje wysokość zadłużenia (kapitału pożyczonego) w stosunku do zainwestowanej kwoty, na przykład 1:5, 1:10, 1:30.

“Nie koncentruj się na zarabianiu pieniędzy; skup się na ochronie tego, co masz.”

Paul Tudor Jones

Przyjmijmy, że masz zamiar zainwestować 1000 USD w zakup kontraktu CFD na ropę naftową. Jeśli cena tego surowca zmieni się o 1%, Twój zysk lub strata bez dźwigni wyniosłyby 10 USD (1% z 1000 USD). Wartość Twojego kapitału po zmianie ceny wyniosłaby odpowiednio 1010 USD (zysk) lub 990 USD (strata).

Jednakże, jeśli zainwestujesz tę samą kwotę, korzystając z dźwigni 1:10, wartość pieniężna Twojej pozycji zwiększy się 10 razy i osiągnie wartość 10 000 USD. Twój potencjalny zysk lub strata wzrosną proporcjonalnie do dźwigni.

Poniższa tabela przedstawia różne przykłady zastosowania dźwigni i potencjalne wyniki.

Kapitał własny (depozyt zabezpieczający)DźwigniaRozmiar pozycjiZmiana cenyNowy rozmiar pozycjiKapitał po zmianie ceny
$1001:1 (brak dźwigni)$100+5 %$105$105
-5%$95$95
$1001:10$1,000+5 %$1,050$150
-5%$950$50

Jak widzisz, korzystanie z dźwigni pozwala na zwiększenie potencjalnych zysków, jednak niesie również ryzyko poniesienia strat, które mogą przekroczyć wysokość początkowego depozytu zabezpieczającego. Decydując się na wykorzystanie dźwigni w handlu kontraktami CFD, ważne jest również uwzględnienie związanych z nią kosztów oraz ograniczeń prawnych.

Podobnie jak w przypadku każdego instrumentu finansowego, kontrakty na różnice cenowe należy zawsze oceniać w kontekście indywidualnej tolerancji ryzyka. Jeśli zdecydujesz, że handel nimi jest dla Ciebie odpowiedni, podejmij odpowiednie kroki w celu zdywersyfikowania portfela inwestycyjnego i skutecznego zarządzania ryzykiem.

Jak handlować kontraktami CFD?

Kontrakty różnicowe, niezależnie od aktywów, którymi się zajmują, nie powinny być postrzegane jako narzędzia do szybkiego i łatwego zarabiania pieniędzy. Dane statystyczne dostarczone przez brokerów pokazują, że około 74% traderów doświadcza strat w handlu CFD.

Aby więc handlować kontraktami na różnice cenowe, ważne jest ochronienie kapitału i maksymalizacja potencjału zysku. Warto kierować się tą samą ogólną zasadą, co przy innych instrumentach finansowych: kupować tanio i sprzedawać drogo.

Zyski na CFD mogą być również generowane przez kupno drogo i sprzedaż tanio. Tę strategię można zastosować, stosując metodę short selling, czyli sprzedając aktywa, których się nie posiada, zakładając spadek ich wartości. Różnica między ceną sprzedaży a ceną odkupu CFD stanowi potencjalny zysk.

Pamiętaj o opłacie overnight dla pozycji CFD pozostawionych otwartymi przez noc. Jest to koszt, który należy uwzględnić przy obliczaniu kosztów kontraktów na różnice cenowe.

Na przykład, możesz zastosować short selling, jeśli przewidujesz spadek cen akcji Apple Inc. Jeśli rzeczywiście cena akcji spółki spadnie, będziesz mógł odkupić swój kontrakt CFD po niższej cenie, odnosząc zysk z różnicy cen.

Niezależnie od aktywów, na których opiera się Twój kontrakt CFD – czy to złoto, GBPUSD, czy też indeks NASDAQ 100 – jego zasada działania pozostaje taka sama: nie wymaga posiadania faktycznego aktywa bazowego i opiera się na spekulacji co do kierunku zmian jego wartości.

Podsumowanie

Kontrakty CFD stanowią interesujące narzędzie, które, choć nie umożliwia przewidywania ruchów rynkowych, może zaoferować dodatkowe możliwości zysku zarówno przy wzroście, jak i spadku cen. Wykorzystanie CFD to szansa na zyskowanie bez konieczności faktycznego nabywania aktywów i przy stosunkowo niewielkim nakładzie kapitału.

Dzięki użyciu dźwigni w handlu CFD, nawet początkujący inwestor może zwiększyć swoje zyski. Jednak należy pamiętać, aby zachować rozwagę i dokładnie oszacować potencjalne straty przy wykorzystaniu lewarowania takich kontraktów. W przeciwnym razie, ryzykuje się stanie się częścią pesymistycznych statystyk dotyczących zwrotu w handlu kontraktami różnicowymi. Niezaprzeczalnie, odpowiednia wiedza i plan inwestycyjny są kluczowe dla lepszego kontrolowania ryzyka.

Wymieniaj złotówki na kryprowaluty i odwrotnie bez ograniczeń!

Skontaktuj się z nami!

#Zapraszamy na konsultacje

– bądź bliżej swoich celów z Green Finanse

Niniejsze treści posiadają charakter wyłącznie edukacyjny i nie stanowią usługi doradztwa inwestycyjnego, osobistej rekomendacji, oferty lub namowy do kupna bądź sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Podczas przygotowywania niniejszego materiału nie uwzględniano konkretnych celów inwestycyjnych i sytuacji finansowej. Nie został on sporządzony zgodnie z wymogami prawnymi i regulacyjnymi określającymi zasady promowania niezależnych badań. Wszelkie odniesienia do historycznych wyników instrumentów finansowych, indeksów lub konfekcjonowanych produktów inwestycyjnych nie stanowią gwarancji przyszłych wyników i nie należy ich w ten sposób interpretować.

Greenfinanse nie gwarantuje oraz nie ponosi odpowiedzialności względem dokładności lub kompletności treści niniejszego przewodnika. Zanim zainwestujesz jakikolwiek kapitał, upewnij się, że rozumiesz ryzyko związane z jego obrotem. Nigdy nie ryzykuj więcej niż jesteś gotów stracić.

Jak inwestować na giełdzie

Chcesz zacząć inwestować?

Sprawdź naszego partnera

handel krypto

Interesuje Cię handel kryptowalutami?

Zamieniaj tanio gotówkę na kryptowaluty i odwrotnie