Wniosek o wydanie odpisu dokumentu z akt ksi臋gi wieczystej

Przy ka偶dej ksi臋dze wieczystej zak艂ada si臋 i prowadzi akta ksi臋gi wieczystej. Akta ksi臋gi wieczystej zak艂ada si臋 z chwil膮 wp艂ywu wniosku o za艂o偶enie ksi臋gi wieczystej.

Do akt ksi臋gi wieczystej sk艂ada si臋 w porz膮dku chronologicznym dokumenty i pisma dotycz膮ce danej ksi臋gi wieczystej. Do akt ksi臋gi wieczystej do艂膮cza si臋 r贸wnie偶 w niezb臋dnym zakresie dokumenty nale偶膮ce do zaginionej lub zniszczonej dotychczasowej ksi臋gi wieczystej, kt贸re zosta艂y odnalezione, oraz聽zbi贸r dokument贸w, je偶eli by艂 prowadzony.

Wniosek o wydanie odpisu dokumentu z akt ksi臋gi wieczystej

W aktach ksi臋gi wieczystej znajduj膮 si臋 m.in. dokumenty, na podstawie kt贸rych dokonano w niej wpis贸w 艣wiadcz膮cych o prawie w艂asno艣ci do nieruchomo艣ci, hipotece, s艂u偶ebno艣ciach czy innych ograniczonych prawach rzeczowych i osobistych.聽Akta ksi臋gi wieczystej prowadzi si臋 w twardych teczkach opatrzonych opisem wskazuj膮cym nazw臋 sadu, gminy (miasta) oraz numer repertorium ksi臋gi wieczystej i numer tomu akt ksi臋gi wieczystej.

Kto mo偶e z艂o偶y膰 wniosek o wydanie odpisu dokument贸w z akt ksi臋gi wieczystej?

Zgodnie z ustaw膮 z dnia 6 lipca 1982 r. o ksi臋gach wieczystych i hipotece (u.o.k.w.i.h.) Art. 36 (1), ust. 4:

鈥漁dpisy dokument贸w znajduj膮cych si臋 w aktach ksi膮g wieczystych wydaje si臋 na 偶膮danie os贸b zainteresowanych lub na 偶膮danie s膮du, prokuratora, notariusza organu administracji rz膮dowej oraz jednostki samorz膮du terytorialnego鈥.

Zgodnie z wyja艣nieniem Stanis艂awa Rudnickiego (Ustawa o ksi臋gach wieczystych i hipotece. Przepisy o post臋powaniu w sprawach wieczystoksi臋gowych. Komentarz):

鈥濷sob膮 zainteresowan膮 w 偶膮daniu wydania odpisu jest ka偶dy, na czyj膮 rzecz wpisane s膮 prawa, ostrze偶enia, prawa osobiste i roszczenia, wzmianki o wniosku i ka偶dy, kto mo偶e domaga膰 si臋 uzgodnienia stanu prawnego z rzeczywistym stanem prawnym鈥.

Jak i gdzie nale偶y z艂o偶y膰 wniosek (na jakim formularzu) 鈥 jakie informacje nale偶y wpisa膰?

W celu uzyskania odpisu dokumentu z akt ksi臋gi wieczystej nale偶y w s膮dzie rejonowym w艂a艣ciwym dla miejsca prowadzenia danej ksi臋gi wieczystej z艂o偶y膰 stosowny wniosek.聽Wniosek o wydanie odpisu z akt ksi臋gi wieczystej powinien by膰 z艂o偶ony na urz臋dowym formularzu oznaczonym jako: 鈥滽W-ODPIS-AKT鈥.

Formularz KW-ODPIS-AKT mo偶na pobra膰 ze strony internetowej s膮du rejonowego, wydzia艂 wieczystoksi臋gowy.

Wnioskuj膮c o udost臋pnienie odpisu dokument贸w z akt ksi臋gi wieczystej nale偶y na formularzu KW-ODPIS-AKT wskaza膰:

  • w艂a艣ciwe oznaczenie s膮du rejonowego i wydzia艂u, do kt贸rego sk艂adany jest wniosek (w kt贸rym prowadzona jest dana ksi臋ga wieczysta),
  • numer ksi臋gi wieczystej, z kt贸rej akt ma by膰 wydany odpis dokumentu,
  • dane identyfikacyjne dokument贸w, z kt贸rych ma by膰 wydany odpis, np. Akt notarialny 鈥 umowa sprzeda偶y z dnia 鈥︹︹ REPERTORIUM NR 77/2015 sporz膮dzony w dniu 鈥︹.. w Biurze Notarialnym w miejscowo艣ci 鈥︹︹︹.przez 鈥︹ (imi臋 i nazwisko notariusza)

oraz poda膰 ilo艣膰 egzemplarzy odpis贸w.

W przypadku, gdy wnioskuj膮cy o wydanie odpisu dokumentu z akt ksi臋gi wieczystej nie jest osob膮 鈥瀦ainteresowan膮鈥 (w my艣l przepis贸w ustawy o.k.w.i.h.) jest zobowi膮zany do podania przyczyny zainteresowania dokumentem.

Na stronie drugiej formularza KW-ODPIS-AKT nale偶y poda膰 imi臋 i nazwisko wnioskodawcy. Je偶eli wnioskodawca zamierza odebra膰 dokument osobi艣cie, miejsce w formularzu adres do dor臋cze艅 nale偶y pozostawi膰 pustym.聽Natomiast, je偶eli wnioskodawca mieszka za granicami kraju, w polach na adres powinien wpisa膰 dane adresowe do dor臋cze艅 w Polsce.

Wniosek o udost臋pnienie akt z ksi臋gi wieczystej nale偶y podpisa膰 odr臋cznie.

Op艂aty od wniosku KW-ODPIS-AKT

Op艂ata od wniosku o odpis dokumentu z akt ksi臋gi wieczystej wynosi聽20 z艂聽za ka偶de rozpocz臋te 10 stron wydanego dokumentu聽(op艂ata kancelaryjna 鈥 Art. 77. 1. Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach s膮dowych w sprawach cywilnych).

Op艂at臋 nale偶y ui艣ci膰 w formie:

  • wp艂aty got贸wkowej w kasie w艂a艣ciwego s膮du

lub w formie:

  • znak贸w op艂aty s膮dowej,
  • bezgot贸wkowej na rachunek bie偶膮cy dochod贸w w艂a艣ciwego s膮du albo za po艣rednictwem platformy internetowej 鈥 eP艂atno艣ci, umieszczonej na stronie: https://oplaty.ms.gov.pl/.

W przypadku, gdy op艂at臋 s膮dow膮 wniesiono w formie bezgot贸wkowej, do wniosku聽KW-ODPIS-AKT nale偶y do艂膮czy膰 orygina艂, kopi臋 albo wydruk dowodu nale偶nej op艂aty s膮dowej.

Tutaj nas znajdziesz

Skontaktuj si臋 z nami!

#Zapraszamy na konsultacje

– b膮d藕 bli偶ej swoich cel贸w z Green Finanse