Zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego

Zawieszenie spłaty kredytu, czyli wakacje kredytowe, to udogodnienie, które pozwala zawiesić spłatę kapitału i odsetek od zadłużenia na określony czas w każdym roku spłaty. Co do zasady dotyczy zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego i jego spłaty. W jakich przypadkach możliwe jest zawieszenie spłaty kredytu? Jak uzasadnić wniosek o wakacje kredytowe i co dzieje się z zamrożoną kwotą?
Zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego

Miesięczna rata kredytu hipotecznego – w zależności od kwoty – może zmniejszyć budżet mieszkaniowy nawet o cztery cyfry. Im większa miesięczna rata, tym większe ryzyko, że finanse gospodarstwa domowego nie wyjdą na zero. Niezależnie od tego, co spowodowało problemy z budżetem, nie można opóźniać spłaty pożyczki poprzez zaleganie z nią, ponieważ niesie to ryzyko obciążenia za zwłokę, a to może być bardzo poważne.

Jeśli wiesz, że w danym miesiącu zarezerwowane pieniądze na ratę musisz przeznaczyć na inne cele, możesz zawiesić spłatę kredytu hipotecznego, czyli np. skorzystaj z wakacji kredytowych. Jak odroczyć spłatę kredytu mieszkaniowego i z jakim wyprzedzeniem należy powiadomić bank? Możesz dowiedzieć się z mojego artykułu.

Zawieszenie kredytu hipotecznego – czy to w ogóle możliwe?

W większości największych banków w Polsce masz możliwość zawieszenia spłat kredytów hipotecznych. W związku z zapisami Ustawy Tarcza 4.0. banki miały czas do września 2020 r. na uzupełnienie wniosków kredytowych dotyczących kredytów hipotecznych. W ich ramach banki zmuszone były oferować klientom możliwość zawieszenia wykonania umowy kredytu hipotecznego na maksymalnie 3 miesiące. Dotyczyło to sytuacji, gdy:

 • kredytobiorca po 13 marca 2020 roku stracił pracę lub główne źródło dochodu,
 • klient podpisał umowę kredytową w terminie do 12 marca 2020 roku włącznie,
 • umowa kredytowa zakończy się dopiero po 13 września 2020 roku.

W rzeczywistości to legalne wakacje kredytowe, które pozwalają zawiesić spłatę kredytu hipotecznego lub konsumenckiego bez dodatkowych kosztów.

Podczas ustawowych wakacji kredytowych bank nie mógł naliczać odsetek na pokrycie zobowiązań i innych wydatków. Wyjątkiem od reguły była spłata umów ubezpieczenia związanych z kredytem.

Istnieje również opóźnienie w spłacie przez bank. W 2021 roku banki nie musiały już dostosowywać swoich regulacji w tym zakresie do wytycznych tarczy antykryzysowej, w związku z czym powróciły do ​​własnych zasad w tej kwestii. W zależności od banku możliwe jest zawieszenie spłaty kredytu jako częściowa spłata raty kapitałowej i odsetek lub jako odroczenie części kapitałowej – warunki wakacji kredytowych są zapisane bezpośrednio w umowie w każdym banku.

Warto wspomnieć o jeszcze jednym mechanizmie, który pozwala zawiesić spłatę pożyczki, a mianowicie o okresie karencji. Karencja w spłacie kredytu hipotecznego to nie to samo co odroczenie spłaty. Dotyczy to tylko części kapitałowej i gdy z niej korzystasz, cały czas płacisz bankowi kwotę równą naliczonym odsetkom. W ten sposób możesz zaciągnąć kredyt hipoteczny z opóźnieniem lub przedłużeniem terminu, ale to nie znaczy, że nie zapłacisz czegoś do banku w pierwszych miesiącach. Prawdopodobnie zapłacisz odsetki.

Zawieszenie kredytu hipotecznego – kto może skorzystać z takiego rozwiązania?

W związku z wakacjami kredytowymi związanymi z koronawirusem możesz liczyć na odroczenie spłaty kredytu hipotecznego nawet o 3 miesiące. Z opcji tej mogły skorzystać osoby, które straciły pracę w związku z pandemią, wcześniej zaciągnęły kredyt mieszkaniowy, a dodatkowo kontynuowały jego spłatę po wrześniu 2020 r.

Ustawa o Tarczy Antykryzysowej umożliwiła wszystkim klientom skorzystanie z takich wakacji kredytowych. Ile razy można skorzystać? Tylko raz i tylko dla jednego rodzaju kredytu. Zgodnie z zapisami ustawy o przeciwdziałaniu kryzysom odroczenie spłaty zaciągniętego przez bank kredytu hipotecznego wymagało złożenia przez klienta stosownego wniosku. Nie musiał nic płacić.

Jeśli posiadasz kredyt hipoteczny, istnieje możliwość odroczenia spłaty od razu po złożeniu wniosku. Warto jednak wiedzieć, że nie tylko Tarcza Antykryzysowa daje możliwości zawieszenia spłat kredytu, ale także wewnętrzne procedury banku.

W momencie wygaśnięcia warunków zawieszenia spłat nałożonych w 2020 r. banki nadal dopuszczają wakacje kredytowe, co daje możliwość zawieszenia spłat kredytów hipotecznych – w postaci odsetek lub odsetek i kapitału – dla klientów, którzy m.in. zgodnie z umową regularnie spłaca swoje zobowiązania wobec banku i nie ma w tym zakresie żadnych opóźnień. Można powiedzieć, że jest to swego rodzaju premia dla rzetelnych pożyczkobiorców.

Które banki oferują klientom zawieszenie kredytu hipotecznego?

W 2020 roku wszystkie banki od góry do dołu zostały zmuszone do udzielenia swoim klientom wakacji kredytowych w sytuacjach opisanych w tarczy antykryzysowej. Wnioski nie musiały być umotywowane – wystarczyło, że spełniłeś warunki określone w ustawie, aby móc odroczyć spłatę kredytu hipotecznego. Rozpatrzenie wniosku i zatrzymanie zwrotu zajęło kilka tygodni, chociaż decyzja była zwykle podejmowana szybko.

Banki nigdy nie umarzają odroczonej raty spłaty kredytu – ani w czasie koronawirusa i związanej z nim pandemii, ani w zwykłych bankowych ofertach odroczenia. Zawieszenie spłaty oznacza jedynie, że spłatę trzeba uiścić później – można ją równo rozłożyć na kolejne raty, albo bank może podjąć decyzję o przedłużeniu spłaty zobowiązania.

Wszystkie zasady ubiegania się o wakacje kredytowe w poniższych bankach, z wyjątkiem zasad związanych z pandemią COVID-19, znajdziesz w dalszej części artykułu. Z zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego możesz skorzystać w następujących bankach:

 • Alior Bank,
 • Bank Millennium,
 • Bank Pekao SA,
 • Bank Pocztowy,
 • BNP Paribas,
 • Credit Agricole,
 • Bank Pekao Hipoteczny,
 • PKO BP,
 • Santander Bank Polska.

Zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego – na czym polegają wakacje kredytowe?

Odroczenie spłaty kredytu, z którego może skorzystać każdy kredytobiorca (o ile spełnia warunki stawiane przez bank), jest możliwe niemal we wszystkich bankach. Nie ma w tym nic szczególnego, ponieważ w czasie polskiej pandemii koronawirusa każdy bank musiał dostosować się do instrukcji Tarczy Antykryzysowej w sprawie karencji dla kredytów hipotecznych.

Obecnie jednak w wielu bankach nadal obowiązują warunkowe wakacje kredytowe na spłatę hipoteki. Warto jednak wiedzieć, że obecnie każdy bank może zaoferować dowolne zasady zawieszenia kredytu hipotecznego. Pandemia nie narzuca już żadnej formy instytucjom bankowym.

Najważniejszą cechą wakacji kredytowych 2021 jest zwykle to, że nie ma potrzeby motywowania wniosku. Wystarczy wysłać go wcześniej do banku lub przez bankowość elektroniczną (niektóre banki oferują taką opcję), aby po prostu skorzystać z opóźnienia w spłacie.

Niektóre banki – np. Credit Agricole – zwraca uwagę, że możliwość skorzystania z wakacji kredytowych jest umownym prawem klienta, więc nie wymaga uzasadnienia. W przypadku innych banków także nie trzeba uzasadniać wstrzymania spłaty. Wystarczy wniosek o odroczenie.

Wniosek o zawieszenie kredytu hipotecznego – co powinien zawierać?

Również w związku z kryzysem wywołanym pandemią COVID-19, w okresie obowiązywania dyspozycji odroczenia spłaty kredytu hipotecznego – w PKO BP lub innych bankach – wniosek o odroczenie spłaty kredytu musiał zawierać wyłącznie wniosek danego klienta . Konieczne było zatem złożenie pisemnego oświadczenia o utracie pracy lub innego źródła dochodu oraz podpisanie odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego jest prosty w swojej konstrukcji. Jeśli jest to formularz przygotowany przez bank, zazwyczaj będziesz musiał podać:

 • swoje dane osobowe i dane wszystkich kredytobiorców,
 • numer umowy kredytowej,
 • okres zawieszenia spłaty rat kredytu.

Banki zwykle w ogóle nie pytają o powody starając się o wakacje kredytowe, chociaż nie zaszkodzi, jeśli wpiszesz, że wynikają one np. z przejściowej trudnej sytuacji finansowej.

Zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego – czy to dobre rozwiązanie?

Odroczenie pożyczki to dobre rozwiązanie awaryjne, jeśli wiesz, że nie będziesz w stanie spłacać miesięcznych rat. Pamiętajcie, że same wakacje są darmowe, ale odwołane raty nie znikają. Zawieszoną wypłatę kapitału można podzielić na liczbę pozostałych rat i doliczyć do nich, a odsetki doliczyć do kolejnej spłaty odsetek. Okres spłaty może również ulec wydłużeniu. Dlatego przed skorzystaniem z tej opcji sprawdź, z jakiego rozwiązania korzysta bank, w którym zaciągnąłeś kredyt hipoteczny.

Wydłużenie okresu kredytowania automatycznie zwiększy całkowity koszt. Dlatego z wakacji kredytowych należy korzystać tylko wtedy, gdy okaże się to niezbędne i konieczne do utrzymania płynności gospodarstwa domowego. Przelicz, czy warto zapłacić pełny koszt procesu zawieszenia rat.

Tutaj nas znajdziesz

Skontaktuj się z nami!

#Zapraszamy na konsultacje

– bądź bliżej swoich celów z Green Finanse