Z tego artykułu dowiesz się:

Biuro Informacji Gospodarczej
Biuro Informacji Gospodarczej

Biuro Informacji Gospodarczej. Czym jest InfoMonitor i jak usunąć negatywny wpis z BIG?

BIG jest bazą danych zawierającą znaczące informacje gospodarcze odnośnie płatników. Dla wielu osób jest on przede wszystkim utożsamiany z rejstrem dłużników… i nie bez powodu. Jeżeli posiadasz zadłużenia, na pewno zostaniesz uwzględniony w tym rejestrze, co niesie ze sobą konkretne skutki. Na co możesz liczyć? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w dalszej części tekstu. Ponadto odkryjesz, jak oczyścić swoje dane w BIG i kiedy jest to w ogóle możliwe.

Masz problem ze spłatą kredytu gotówkowego? A może przekroczyłeś czas na spłatę chwilówki? Musisz liczyć się z tym, że Twoje dane zostaną wpisane do BIG.

Biura Informacji Gospodarczej – co to? Jakie dane w nich znajdziemy?

BIG to instytucja gospodarcza, której głównym zadaniem jest gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie informacji gospodarczych o płatnikach. Często jest utożsamiana z tzw. „czarną listą”, na którą trafiają osoby zalegające ze spłatą swoich zobowiązań finansowych. To skojarzenie ma swoje podstawy, jednak warto zaznaczyć, że BIG nie zajmuje się tylko negatywnymi danymi. Istnieje możliwość gromadzenia również informacji pozytywnych, co przyczynia się do budowania pozytywnego profilu płatniczego.

Funkcjonują w Polsce różne biura informacji gospodarczej, w tym:

  • Krajowy Rejestr Długów,
  • Biuro Informacji Gospodarczej SA,
  • Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor (BIG InfoMonitor),
  • Rejestr Dłużników ERIF,
  • Biuro Informacji Gospodarczej SA,
  • KBIG – Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej.

Warto podkreślić, że każde z tych biur działa niezależnie od pozostałych. Oznacza to, że Twoje dane mogą być obecne w kilku biurach informacji gospodarczej jednocześnie.

Czy znasz różnicę między BIG i BIK?

Często zdarza się, że BIG (Biuro Informacji Gospodarczej) jest mylone z inną organizacją o zbliżonej nazwie, czyli BIK (Biuro Informacji Kredytowej). Warto jednak zaznaczyć, że BIK i BIG to dwie odrębne instytucje, które działają na podstawie różnych przepisów prawnych i mają nieco odmienne cele.

BIK zajmuje się przechowywaniem historii kredytowej, co oznacza gromadzenie zarówno informacji pozytywnych, jak i negatywnych. Proces ten jest uregulowany prawnie przez Prawo Bankowe, co oznacza, że kredytobiorca nie musi wyrażać na to zgody ani nie ma możliwości jej odmówienia.

Z kolei biura informacji gospodarczej (BIG) prowadzą rejestry dłużników, do których można trafić w przypadku niespłaconych zobowiązań. Warto dodać, że rejestry te mogą również zawierać informacje pozytywne, dotyczące spłaty długów w terminie.

Oba rodzaje instytucji mają na celu pomaganie bankom, firmom pożyczkowym i dostawcom usług w ocenie ryzyka związanego z udzielaniem kredytów czy zobowiązań finansowych.

Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor. Jak i za co można trafić do bazy BIG?

BIG InfoMonitor, będący częścią grupy BIK, wyróżnia się spośród innych biur informacji gospodarczej dzięki dostępowi do baz BIK i Związku Banków Polskich. Stanowi główną platformę umożliwiającą wymianę danych między sektorem bankowym a innymi sektorami gospodarki.

BIG InfoMonitor pozwala na sprawdzenie wiarygodności biznesowej potencjalnego kontrahenta oraz ocenę jego ewentualnych zaległości wobec banków i innych instytucji finansowych. Na podstawie tych informacji można dokonać oceny, czy dana osoba jest godnym zaufania partnerem biznesowym.

Jednakże, aby znaleźć się w bazie BIG, konieczne jest posiadanie zadłużenia. Warto zaznaczyć, że nie jest istotna jego wysokość, wystarczy, że zaległość przekracza minimalnie 200 zł. W przypadku przedsiębiorców, minimalna kwota zadłużenia wynosi 500 zł.

Dodatkowo, istotnym kryterium jest termin opóźnienia w spłacie, który musi przekroczyć 30 dni. Oznacza to, że jeśli opóźnienie w regulowaniu zobowiązania wynosiło mniej niż 30 dni, dane nie zostaną przekazane do BIK InfoMonitor.

Ważne!

Zanim zostaniesz wpisany do Rejestru Dłużników, powinieneś otrzymać wezwanie do zapłaty (wysłane listem poleconym lub dostarczone do rąk własnych), w którym zawarte będzie ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do BIK. Ostrzeżenie to dłużnik otrzymuje na 30 dni wcześniej, przed umieszczeniem jego danych na czarnej liście dłużników.

Za co dokładnie możesz trafić do bazy BIG? Za niezapłaconą ratę kredytu, opóźnienia w uregulowaniu rachunku za prąd, niepłacenie czynszu czy za zwłokę z zapłatą alimentów.

Jak wyczyścić BIG InfoMonitor? Jak usunąć wpis z BIG?

Nie wiesz, jak sprawdzić, czy jesteś na czarnej liście dłużników? Wystarczy, że pobierzesz raport z biura informacji gospodarczej, a co najważniejsze, raz na pół roku jest to całkowicie darmowe. Co jednak, jeśli okaże się, że Twoje imię i nazwisko widnieją w rejestrze? Jak oczyścić swoją historię w BIG i czy to w ogóle możliwe?

Niestety, jeśli wciąż nie uregulowałeś swoich zobowiązań, to usunięcie swojego nazwiska z rejestru w BIG nie będzie możliwe. Koniecznym warunkiem jest spłacenie wszystkich zaległych należności. Dodatkowo, spłata zadłużenia nie przekłada się natychmiastowo na usunięcie Twoich danych z BIG. Dlaczego? Zgodnie z przepisami, wierzyciel ma obowiązek usunąć Twoje dane z BIG w ciągu 14 dni od dnia uregulowania zadłużenia.

Jeśli jednak mimo spłaty wierzyciel nie usunął Twoich danych, jak oczyścić historię w BIG? W niektórych przypadkach wystarczy poczekać. Jeżeli dostawca usług finansowych nie dostosuje się do wymaganego terminu 14 dni, będzie zobowiązany do zapłaty kary w wysokości 30 tysięcy złotych.

Co zrobić, jeśli sądzisz, że Twoje dane znajdują się w BIG niesłusznie? Jak oczyścić swoją historię w BIG InfoMonitor? W takiej sytuacji musisz skontaktować się bezpośrednio z wierzycielem, który dokonał wpisu, ponieważ to on jest odpowiedzialny za wprowadzanie i usuwanie danych dłużników.

Trzeba także uważać na nieuczciwe firmy. Często w poszukiwaniu informacji na temat usuwania wpisów z BIG natrafisz na oferty firm oferujących usługi wyczyszczania BIG. Niestety, wiele z tych ofert ma na celu jedynie wyłudzenie Twoich pieniędzy i nie mają one żadnego związku z rzeczywistością.

Dlaczego warto postarać się o pozytywny wpis w BIG?

Teraz już wiesz, jak działa proces usuwania z BIG i dlaczego warto dążyć do czystego konta w BIG. Kluczową kwestią jest Twoja wiarygodność. Kiedy składasz wniosek o kredyt w banku, instytucja ta zazwyczaj dokładnie Cię ocenia. Ocenia nie tylko Twoje dochody, ale także bieżące zobowiązania i Twoje podejście do ich spłaty. Ważne jest, aby sprawdzić, czy Twoje dane znajdują się w BIG. Jeśli tak, bank może odmówić Ci przyznania pożyczki, stosując zasadę ostrożności. Jeśli już nie spłaciłeś swojego zobowiązania, bank ma prawo obawiać się, że w przyszłości również nie będziesz terminowo regulować nowych zobowiązań.

Biura informacji gospodarczej dostarczają informacje nie tylko dla banków, ale także dla operatorów sieci komórkowych, między innymi. To może oznaczać, że negatywny wpis w BIG może prowadzić do odmowy przyznania Ci abonamentu telefonicznego. Jak widzisz, może to znacząco komplikować Twoje życie w wielu aspektach. Dlatego nie warto ryzykować. Warto dbać o to, aby w BIG znajdowały się wyłącznie pozytywne informacje o terminowych spłatach.

Jeśli jednak Twoje dane już się w BIG znajdują, powinieneś jak najszybciej podjąć działania w celu ich usunięcia. Wyżej już omówiliśmy, jak to zrobić. Warto zaznaczyć, że konieczne będzie spłacenie wszelkich zaległych zobowiązań.

Tutaj nas znajdziesz

Skontaktuj się z nami!

#Zapraszamy na konsultacje

– bądź bliżej swoich celów z Green Finanse