• Przedawnienie długu. Ile trwa i jak je udowodnić?

  • Jak szybciej zakończyć postępowanie upadłościowe?

  • Największe mity upadłości konsumenckiej

  • Czy można cofnąć wniosek o upadłość konsumencką po jej ogłoszeniu?

  • Co się dzieje z mieszkaniem dłużnika w przypadku ogłoszenia upadłości?

  • Co to jest Plan Spłaty wierzycieli?

  • Czym jest masa upadłości?

  • Czy mogę ogłosić upadłość konsumencką jeśli mieszkam i pracuję za granicą?

  • Co to jest upadłość konsumencka?

  • Czy mogę ogłosić upadłość konsumencką, jeśli prowadzę działalność gospodarczą?

  • Czy możliwe jest zawarcie układu konsumenckiego (porozumienia) z wierzycielami w ramach upadłości konsumenckiej?