Błąd w akcie notarialnym

Jak poprawić akt notarialny? Ile kosztuje poprawienie błędu?

Błędy zdarzają się każdemu. Akty notarialne nie są ich pozbawione i choć niekiedy można je dość łatwo skorygować, tak w innym wypadku bywa to dość skomplikowaną procedurą. Warto jednak poświęcić swój czas na to, aby zawarte błędy poprawić, szczególnie wtedy, gdy na podstawie aktu zostaje złożony wpis do księgi wieczystej.

 

Błąd w akcie notarialnym, najczęstsze przypadki – tzw. błędy oczywiste: 

  • niewłaściwe użycie wyrazu lub pisowni, niewłaściwa nomenklatura – błędy ortograficzne, gramatyczne, mylny zapis nazwy lub fleksji;

  • błędy rachunkowe – zazwyczaj, gdy w treści aktu znajdują się działania arytmetyczne;

  • błędna numeracja postanowień, jakie zostały zawarte w umowie;

  • błędne lub niewłaściwe powoływanie się na akty prawne;

  • niewłaściwe wpisanie danych osobowych lub numeru PESEL.

Zauważone błędy przed podpisaniem aktu notarialnego można po prostu przekreślić a naniesione poprawki parafować. Jeśli błąd został zauważony po podpisaniu aktu notarialnego, notariusz może sprostować błędy w specjalnie przygotowanym protokole. Sprostowanie to nie wymaga oczywiście wniesienia taksy notarialnej.

Istotny błąd w akcie notarialnym – jak można go naprawić?

Jeżeli błąd w treści aktu został zawiniony przez stronę (strony) czynności prawnej, stosuje się aneks do umowy. W ten sposób można prostować wszystkie te pomyłki, które dotyczą oświadczenia woli stron umowy i których usunięcie doprowadzi do modyfikacji albo uzupełnienia poprzednio sporządzonego aktu notarialnego. Wymaga to jednak stawiennictwa wszystkich stron a konieczna opłata notarialna jest zależna od liczby zmian. ?

Tutaj nas znajdziesz

Skontaktuj się z nami!

#Zapraszamy na konsultacje

– bądź bliżej swoich celów z Green Finanse