Z tego artykułu dowiesz się:

Czy mogę ogłosić upadłość konsumencką jeśli mieszkam i pracuję za granicą?

Zastanawiasz się, czy jeśli mieszkasz i pracujesz za granicą, możesz złożyć w Polsce wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Odpowiadamy – jest to możliwe, o ile pobyt za granicą ma charakter czasowy.  Jak wynika z art. 19 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, Sprawy o ogłoszenie upadłości rozpoznaje sąd właściwy dla głównego ośrodka podstawowej działalności dłużnika. W przypadku osób fizycznych domniemywa się, że głównym ośrodkiem podstawowej działalności dłużnika jest miejsce zwykłego pobytu tej osoby (art. 19 ust. 1 c ustawy Prawo upadłościowe). Wniosek o ogłoszenie upadłości należy zatem złożyć w tym kraju, z którym dłużnik jest najbardziej związany, np. jeżeli zwykłe miejsce Twojego pobytu jest w Polsce, tutaj mieszka Twoja rodzina i tutaj płacisz podatki, a za granicę wyjeżdżasz jedynie do pracy, możesz złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej na zasadach przewidzianych w obowiązującej w Polsce ustawie Prawo upadłościowe.

Tutaj nas znajdziesz

Skontaktuj się z nami!

#Zapraszamy na konsultacje

– bądź bliżej swoich celów z Green Finanse