Z tego artykułu dowiesz się:

Czy możliwe jest zawarcie układu konsumenckiego (porozumienia) z wierzycielami w ramach upadłości konsumenckiej?

Konsument który jest niewypłacalny lub zagrożony niewypłacalnością, może złożyć do sądu wniosek o otwarcie konsumenckiego postępowania układowego, w ramach którego może porozumieć się z wierzycielami i spłacić w całości lub w części swoje zobowiązania w określonym czasie. Często z układu konsumenckiego korzystają byli przedsiębiorcy, którzy posiadają majątek, a ich zobowiązania mają związek z prowadzoną w przeszłości działalnością gospodarczą. 

W przeciwieństwie do upadłości układ pozwoli dłużnikowi zachować przynajmniej część majątku. Co ważne, układ nie wymaga zgody wszystkich wierzycieli, a jedynie większości. W ramach tych postępowań dłużnik pod nadzorem doradców sądowych i restrukturyzacyjnych zawiera z wierzycielami układ, który określa kiedy i w jakiej wysokości spłaci całość lub część swojego zadłużenia. Układ został zatwierdzony przez sąd. Dłużnik składając wniosek o wszczęcie postępowania układowego, przedstawia wstępną propozycję układową, w której wskazuje kwotę i termin, w jakim chce spłacić dług.

Planowanie konsumenckie jest podobne do procesu planowania przedsiębiorczego, ale jest znacznie mniej sformalizowane. Jeżeli potrzebujesz pomocy w przygotowaniu takiego wniosku lub w negocjacjach z wierzycielami, zapraszamy do współpracy.

Tutaj nas znajdziesz

Skontaktuj się z nami!

#Zapraszamy na konsultacje

– bądź bliżej swoich celów z Green Finanse