Ile trzeba mieć punktów w BIK

Ile trzeba mieć punktów w BIK, aby uzyskać kredyt?

Ocena BIK stanowi istotny czynnik decydujący o szansach na otrzymanie kredytu hipotecznego, gotówkowego lub pożyczki pozabankowej. Praktycznie każdy bank i większość instytucji pożyczkowych dokonają weryfikacji historii kredytowej przed udzieleniem finansowania. Dowiedz się, czym jest scoring BIK oraz jak duża liczba punktów jest wymagana do uzyskania kredytu.

Twoja historia kredytowa jest rejestracją sposobu, w jaki w przeszłości wywiązywałeś się z zobowiązań finansowych, czy regularnie uregulowywałeś raty w terminie, czy też zdarzały Ci się opóźnienia. Im większa liczba kredytów lub pożyczek spłacanych punktualnie, tym większe szanse na uzyskanie korzystniejszych warunków, np. przy wnioskowaniu o większy kredyt hipoteczny.

Brak wcześniejszych doświadczeń kredytowych, brak historii korzystania z karty kredytowej, limitów na koncie czy nawet spłacania rat za zakupiony sprzęt sprawia, że dla banku jesteś jak czysta karta. Bank nie ma pewności, jak będziesz spłacać zobowiązania. Dlatego tak ważne jest budowanie historii kredytowej, a scoring BIK stanowi istotne narzędzie w ocenie przez analityków bankowych.

Czym jest scoring BIK?

Scoring BIK, inaczej zwany oceną punktową BIK, reprezentuje ilość punktów przypisaną każdej osobie w Biurze Informacji Kredytowej, która korzystała z produktów kredytowych, na przykład kredytu gotówkowego przez internet.

Możliwe jest posiadanie od 1 do 100 punktów, a im wyższa ich liczba, tym większe prawdopodobieństwo uzyskania finansowania, co potwierdza BIK. Scoring stanowi użyteczne narzędzie pozwalające na ocenę własnej sytuacji kredytowej przed złożeniem wniosku o kolejny kredyt lub pożyczkę.

Jak dokładnie tworzony jest scoring BIK? Biuro Informacji Kredytowej analizuje sposób spłacania kredytów przez osoby, które wcześniej je otrzymały. Im bardziej przypomina to wzorzec wiarygodnego klienta, tym wyższa liczba punktów zostaje przyznana. W praktyce każda terminowo uregulowana rata pozytywnie wpływa na Twój scoring, podczas gdy opóźnienia w spłatach obniżają go.

Warto pamiętać, że liczba punktów może ulegać zmianie w zależności od terminów, w jakich banki przekazują dane do BIK-u.

Która liczba punktów BIK zapewnia szansę na uzyskanie kredytu?

Faktycznie, żadna konkretna wartość scoring BIK nie gwarantuje pełnej pewności uzyskania kredytu, gdyż każda instytucja interpretuje dane na swój sposób. Niemniej jednak istnieją pewne zakresy, które sugerują, jakie decyzje można oczekiwać. Skala punktów BIK przedstawia się następująco:

  • Od 80 do 100 punktów: Wysoka szansa na uzyskanie kredytu, gdyż oznacza to, że spełniasz kryteria wiarygodnego płatnika według bazy BIK.
  • Od 60 do 79 punktów: To również pozytywna historia kredytowa, ale kilka drobnych opóźnień może wpłynąć negatywnie na szansę na kredyt.
  • Od 1 do 59 punktów: Niski scoring BIK, co może skutkować trudnościami w uzyskaniu kredytu w banku.

Warto zauważyć, że historia kredytowa to tylko jeden z parametrów decydujących o zdolności kredytowej. Bank dokładnie przeanalizuje również Twoje dochody, długość zatrudnienia, miejsce pracy, wiek i stan cywilny.

Jak zwiększyć punkty BIK? Punkty wzrastają wraz z terminowymi spłatami rat, dlatego ważne jest regularne uregulowywanie zobowiązań.

Należy pamiętać, że każde zapytanie o produkt kredytowy czy pożyczkowy (nawet jeśli nie dojdzie do zawarcia umowy), jest rejestrowane w bazie BIK. Punkty będą obniżane za każdym zapytaniem. Wynika to z założenia kredytodawców, że gdybyś otrzymał środki z wszystkich instytucji, do których aplikowałeś, Twoje zobowiązania znacznie wzrosłyby, co wpłynęłoby negatywnie na Twoją zdolność kredytową.

Dlatego też, jeśli bank lub firma pożyczkowa odmawia Ci finansowania z powodu niskiego scoringu, warto wstrzymać się przez 30 dni z kolejnymi zapytaniami. Po tym czasie nie będą one miały tak dużego wpływu na Twoją zdolność kredytową.

Scoring BIK a kredyt gotówkowy

Osoby, które nie posiadają doskonałej historii kredytowej, często poszukują możliwości uzyskania kredytu gotówkowego pomimo obecności wpisów w BIK. Chociaż nie istnieje oferta kredytu gotówkowego bez BIK w żadnym banku, to wszystkie te instytucje przekazują informacje do Biura i wykorzystują zgromadzone przez nie dane. Jest to związane z zasadami odpowiedzialnego udzielania pożyczek. Udostępnienie klientom kredytu gotówkowego online bez BIK wiązałoby się z nieproporcjonalnym ryzykiem. Banki potrzebują możliwości wcześniejszej weryfikacji, czy potencjalny klient nie posiada zaległości w spłacie zobowiązań.

Sposób, w jaki bank analizuje dane z Biura Informacji Kredytowej, zależy w dużej mierze od polityki kredytowej danego banku. W kontekście kredytu gotówkowego, który bank jest bardziej przychylny wobec oceny BIK?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ tego rodzaju informacje nie są ogólnodostępne. Jedynym sposobem na sprawdzenie, czy dany bank udzieli kredytu przy danej ocenie BIK, jest złożenie wniosku w tej instytucji. W ten sposób otrzymasz pewność, czy Twoja liczba punktów jest wystarczająca.

Co robić, jeśli dany bank odmówi Ci kredytu gotówkowego? Gdzie warto się wtedy udać? W takiej sytuacji istnieje możliwość wyboru innego banku i złożenie wniosku tam.

Należy jednak pamiętać, że warto zacząć od wysłania zapytań o kredyt gotówkowy do banku, który oferuje najkorzystniejsze warunki. Dopiero w przypadku otrzymania negatywnej decyzji można rozważyć kolejne instytucje. Porównywarka kredytów gotówkowych po podaniu interesującej kwoty i okresu spłaty obliczy przybliżone raty w różnych bankach. Warto zacząć od banku z najbardziej atrakcyjną ofertą, a następnie kontynuować poszukiwania w innych bankach, jeśli pierwszy odmówił udzielenia kredytu.

Scoring BIK a kredyt hipoteczny

Banki, oceniając aplikacje klientów o kredyt hipoteczny, również konsultują bazę danych BIK. Choć korzystna ocena punktowa będzie z pewnością korzyścią i zwiększy szansę na uzyskanie finansowania, to w przeciwieństwie do kredytu gotówkowego, posiadanie historii kredytowej nie będzie mieć aż takiego znaczenia przy wnioskowaniu o kredyt hipoteczny.

Spowodowane jest to faktem, że bank zabezpiecza się na nieruchomości poprzez hipotekę, co oznacza, że przyznając tego rodzaju kredyt, wiąże się to z mniejszym ryzykiem. W przypadku trudności ze spłatą, bank ma możliwość egzekucji zabezpieczenia hipotecznego, co ostatecznie może prowadzić do licytacji nieruchomości i odzyskania należności.

Dlatego też, ubiegając się o kredyt hipoteczny, nie ma potrzeby składania wniosków o inne produkty finansowe, takie jak kredyt gotówkowy czy karta kredytowa, tylko po to, aby budować swoją historię kredytową. Brak takiej historii, przy odpowiednio wysokich dochodach kredytobiorcy i atrakcyjnej nieruchomości, jest akceptowany przez banki.

Jak często aktualizowany jest scoring w BIK?

Zgodnie z przepisami prawa bankowego, banki mają 7 dni na przekazanie określonych informacji do Biura Informacji Kredytowej (BIK), a samo Biuro ma obowiązek wprowadzenia ich do systemu w ciągu kolejnych 7 dni. Oznacza to, że gdy uregulujesz ratę swojego zobowiązania, maksymalnie w ciągu 14 dni taka informacja zostanie uwzględniona w rejestrze.

W rzeczywistości jednak banki często przekazują te dane znacznie wcześniej, co oznacza, że Twój scoring BIK może zostać zaktualizowany już w ciągu kilku dni.

Jak sprawdzić swój scoring BIK?

Wiele osób pragnie dowiedzieć się, czy istnieje możliwość sprawdzenia BIK za darmo. Niestety, nie ma takiej opcji, a wszelkie firmy reklamujące darmową usługę sprawdzania BIK należy traktować z dużą ostrożnością.

Jeśli nurtuje Cię pytanie, jak sprawdzić BIK, najlepiej jest odwiedzić stronę internetową Biura Informacji Kredytowej i zakupić dostęp do własnego raportu. W raporcie znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące wszystkich zaciągniętych przez Ciebie kredytów i pożyczek. Będziesz mógł dowiedzieć się, ile jeszcze masz do spłaty, kiedy wygasa termin następnej raty oraz które z płatności regulowałeś terminowo, a które opóźniłeś.

Dodatkowo, w raporcie znajdziesz informacje dotyczące swojego scoringu oraz oceny swojej szansy na uzyskanie kolejnego kredytu czy pożyczki.

Należy odrzucić przekonanie, że tylko osoby zadłużone są obecne w bazie Biura Informacji Kredytowej. Jeśli kiedykolwiek złożyłeś wniosek o produkt kredytowy w banku lub pożyczkę w firmie współpracującej z BIK, to na pewno znajdziesz się w bazie. Jednakże, nie jest to nic negatywnego.

Wysoki scoring BIK, czyli terminowa spłata rat, to pozytywna informacja, która zwiększa Twoje szanse na uzyskanie finansowania w przyszłości.

BIK a wcześniejsza spłata kredytu

Jaki wpływ ma wcześniejsza spłata kredytu na scoring BIK? Pozbycie się zobowiązania korzystnie wpływa na Twoją sytuację finansową, co zostaje odnotowane w bazie.

Spłacenie kredytu przed terminem pozwoli uwolnić środki w Twoim domowym budżecie, które dotychczas przeznaczałeś na ratę. Oznacza to, że od tej chwili możesz liczyć na uzyskanie wyższego kredytu. Jeśli planujesz zaciągnąć zobowiązanie o dużej kwocie, na przykład na zakup domu lub mieszkania, warto rozważyć wcześniejszą spłatę mniejszych produktów, takich jak niewielki kredyt gotówkowy lub limit w koncie. Taka decyzja pozytywnie wpłynie na Twoją zdolność kredytową.

Jak oczyścić BIK?

Ze względu na istotność historii kredytowej dla oceny zdolności do spłaty zobowiązań, osoby, które doświadczyły opóźnień, często dążą do usunięcia negatywnych wpisów z BIK.

Niestety, proces usuwania wpisów w BIK jest niemożliwy. Żadna legalna firma nie zajmuje się tym zagadnieniem. Dlatego też, jeśli otrzymasz taką propozycję, najlepiej jest ją odrzucić, gdyż może być to próba oszustwa.

Informacje dotyczące zobowiązań są usuwane z bazy BIK natychmiast po spłacie zobowiązania bez opóźnień. Jednakże, jeśli doszło do zwłoki w spłacie raty, to informacja o tym będzie widoczna w BIK przez okres 5 lat (nawet bez Twojej zgody). Aby taka sytuacja miała miejsce, konieczne jest spełnienie dwóch warunków:

  1. Opóźnienie w spłacie przekroczyło 60 dni.
  2. Minęło co najmniej 30 dni od momentu, gdy Twój bank lub firma pożyczkowa poinformowała Cię o zamiarze przetwarzania danych dotyczących tego zobowiązania.

Sprawdź koniecznie: Jak poprawić ocenę w BIK?

Tutaj nas znajdziesz

Skontaktuj się z nami!

#Zapraszamy na konsultacje

– bądź bliżej swoich celów z Green Finanse