Z tego artykułu dowiesz się:

Jak założyć firmę
Jak założyć firmę

Jak założyć firmę – instrukcja krok po kroku

Zastanawiacie się, jak założyć firmę? Jakie kroki formalne są konieczne w urzędzie, aby oficjalnie stać się przedsiębiorcą i skoncentrować się na głównej dziedzinie działalności gospodarczej? Przy naszym wsparciu otrzymacie informacje dotyczące procesu krok po kroku, aby zrealizować wszelkie formalności związane z utworzeniem własnej firmy.

Samodzielność, jaką niesie ze sobą posiadanie własnej działalności gospodarczej, inspiruje wielu ludzi do rozwoju jako przedsiębiorców. Zanim jednak przystąpimy do realizacji zleceń czy dostarczania produktów do klientów, musimy załatwić wszelkie formalności związane z otwarciem firmy. Obecnie ten proces jest o wiele łatwiejszy niż jeszcze kilka lat temu. Zapoznajcie się z tym, jak krok po kroku założyć firmę. Dziś skupimy się na rejestracji w urzędzie oraz złożeniu odpowiednich dokumentów.

Zakładanie firmy w urzędzie

Tworzenie firmy to proces, który wymaga spełnienia kilku kluczowych formalności. Przed udażeniem się do urzędu, konieczne jest określenie charakteru firmy oraz wybór odpowiedniej formy prawnej, gdyż to wpływa na proces zakładania działalności. Przewodnik krok po kroku pomoże zrozumieć, jak to zrealizować.

Przede wszystkim, konieczne jest określenie rodzaju prowadzonej działalności, co ma wpływ na procedurę zakładania firmy. Ogólnie przyjmuje się, że:

 • Jednoosobowa działalność gospodarcza podlega rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
 • Spółka cywilna musi zostać zarejestrowana w Głównym Urzędzie Statystycznym, w rejestrze REGON, a wspólnicy, będący osobami fizycznymi, powinni być zarejestrowani w CEIDG.
 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością musi zostać zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).
 • Spółki jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne i akcyjne podlegają rejestracji w KRS.

W wielu przypadkach, szczególnie przy rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej, wszystkie formalności można załatwić online, bez konieczności wychodzenia z domu. Można to zrobić między innymi za pomocą bankowości elektronicznej.

Wielu nowych przedsiębiorców decyduje się na otwarcie jednoosobowej działalności gospodarczej. Proces ten wymaga uzyskania wpisu do CEIDG, który można zrealizować online lub złożyć stosowny wniosek w urzędzie gminy, odpowiadającym miejscu zamieszkania przedsiębiorcy.

Obecnie ważne jest, że przedsiębiorca nie musi osobno zgłaszać się do urzędu skarbowego ani Zakładu Ubezpieczeń Społecznych podczas rejestracji działalności gospodarczej, ponieważ w formularzu CEIDG-1 zawarte są już wszystkie te elementy. W przypadku spółki cywilnej każdy z wspólników musi wypełnić CEIDG oddzielnie.

W urzędzie skarbowym konieczne jest zgłoszenie się jedynie w sytuacji, gdy przedsiębiorca zdecyduje się na VAT, czyli zostanie płatnikiem podatku VAT. W takim przypadku należy złożyć wniosek o rejestrację na potrzeby podatku VAT w urzędzie właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności. Wniosek ten składa się na formularzu VAT-R, gdzie wpisuje się dane dotyczące nowo rozpoczynanej działalności gospodarczej.

Dokumenty potrzebne do założenia działalności gospodarczej

Mamy już informacje o miejscu formalnego założenia działalności gospodarczej. Teraz czas omówić, jakie dokumenty musi posiadać przedsiębiorca, aby otworzyć firmę. Jeżeli zamierzamy rozpocząć jednoosobową działalność gospodarczą lub świadczyć usługi w ramach samozatrudnienia, pierwszym krokiem powinno być wypełnienie wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) na formularzu CEIDG-1.

CEIDG to rejestr firm, który przyjmuje wnioski o zakładanie działalności gospodarczej podczas wizyty w urzędzie miasta, gminy, drogą korespondencyjną, a nawet online poprzez stronę ceidg.gov.pl.

W formularzu CEIDG-1 należy podać takie informacje jak:

 1. Dane osobowe, obejmujące imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, obywatelstwo.
 2. Adresy, w tym miejsce zamieszkania i lokalizację związaną z planowaną działalnością.
 3. Nazwę firmy, zawierającą imię i nazwisko przedsiębiorcy oraz skróconą nazwę.
 4. Kody PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) odpowiednie do rodzaju planowanej działalności.
 5. Liczbę pracowników, jeśli planujemy ich zatrudniać.
 6. Datę rozpoczęcia działalności gospodarczej.
 7. Informacje o ubezpieczeniu w ZUS, KRUS lub za granicą.
 8. Aktualny urząd skarbowy.
 9. Adres, gdzie będzie przechowywana dokumentacja rachunkowa.
 10. Informacje o małżeńskiej wspólności majątkowej.

W przypadku osób, które nie posiadają numeru PESEL, na przykład obcokrajowców, należy zaznaczyć opcję „nie posiadam numeru PESEL”. Jeśli już mamy nadany numer NIP, trzeba go wpisać we wniosku. W przypadku braku numeru NIP, wniosek CEIDG-1 jednocześnie stanowi podanie o nadanie numeru NIP i REGON dla planowanej działalności gospodarczej.

Uwaga! Istnieje także forma działalności nierejestrowanej, która nie wymaga rejestracji w CEIDG. Jest to rozwiązanie warte rozważenia w przypadku drobnego handlu. Rejestracji nie trzeba dokonywać, jeśli jesteśmy osobami fizycznymi, a dochody z działalności nie przekraczają w żadnym miesiącu 50% minimalnego wynagrodzenia, a także jeśli to nasza pierwsza działalność gospodarcza lub nasz poprzedni biznes został wykreślony z ewidencji przedsiębiorców przed 30 kwietnia 2017 roku i nie był wznowiony.

Do wniosku CEIDG-1 dołącza się zgłoszenie do ZUS. W przypadku, gdy planowana działalność gospodarcza ma być jednocześnie jedynym źródłem dochodu, stosuje się druk ZUA. W sytuacji, gdy przedsiębiorca jest zatrudniony na umowie o pracę z wynagrodzeniem przekraczającym minimalną krajową, używa formularza ZUS ZZA. W przypadku spółki cywilnej zgłoszenie do ZUS musi być przygotowane na druku ZPA.

Faktycznie, do złożenia wniosku do CEIDG nie potrzebujemy żadnych dokumentów, z wyjątkiem danych z dowodu osobistego oraz informacji o planowanej jednoosobowej działalności gospodarczej.

Gdzie szukać biura rachunkowego?

Poniżej przedstawiamy ranking serwisu Oferteo.pl dotyczący 21 722 Biur Rachunkowych i Księgowych, najlepszych w 2023 roku w poszczególnych powiatach:

Ile trwa założenie działalności gospodarczej w urzędzie?

Zgłoszenie wniosku CEIDG-1 nie wymaga fizycznej obecności przedsiębiorcy w urzędzie, ponieważ można wypełnić formularz online i zatwierdzić go za pomocą podpisu elektronicznego. Alternatywnie, można złożyć wniosek online poprzez stronę CEIDG, akceptując go za pośrednictwem bankowości internetowej, Profilu Zaufanego lub podpisu elektronicznego.

Po złożeniu wniosku CEIDG przeprowadza weryfikację pod względem formalnym i prawnym. Następnie przekazuje informacje o nowej działalności gospodarczej do urzędu skarbowego, ZUS-u i GUS-u, a także dokonuje rejestracji tej działalności. Potwierdzenie rejestracji firmy zostaje przesłane przedsiębiorcy na wskazany adres e-mail. W przypadku, gdy wniosek zawiera błędy, system teleinformatyczny CEIDG informuje o tym fakcie, a osoba składająca wniosek otrzymuje wezwanie listem poleconym do niezwłocznego poprawienia lub uzupełnienia wniosku w określonym zakresie w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania wezwania.

Rejestracja danych nowej działalności gospodarczej w CEIDG następuje z chwilą wprowadzenia informacji do systemu, co ma miejsce nie później niż następnego dnia roboczego po dniu złożenia wniosku. W praktyce oznacza to, że rozpoczęcie działalności gospodarczej może nastąpić w dniu złożenia wniosku o wpis do CEIDG.

Tutaj nas znajdziesz

Skontaktuj się z nami!

#Zapraszamy na konsultacje

– bądź bliżej swoich celów z Green Finanse