Z tego artykułu dowiesz się:

Jak założyć firmę
Jak założyć firmę

Jak założyć firmę przez bankowość elektroniczną?

Zakładanie przedsiębiorstwa i jego prowadzenie w Polsce nie należy do zadań łatwych i szybkich, jednak można sobie to ułatwić, korzystając z usług banków. Banki nie tylko umożliwiają składanie wniosków online oraz udzielają pomocy na każdym etapie procesu, ale także oferują dodatkowe usługi po rozpoczęciu działalności, takie jak otwarcie konta firmowego z usługami księgowymi.

Które banki oferują możliwość założenia firmy?

Do tej pory darmowa usługa jest dostępna w PKO BP, mBanku i ING Banku Śląskim. Po uruchomieniu działalności, można utrzymywać tam konto firmowe i skorzystać z dodatkowych korzyści, takich jak usługi księgowe, terminale płatnicze i wpłatomaty dla firm. Cały proces założenia firmy odbywa się online, eliminując konieczność osobistego odwiedzenia urzędu.

Założenie firmy online

Założenie przedsiębiorstwa będzie bardziej efektywne, jeśli już się posiada konto osobiste w danym banku, choć nie jest to obligatoryjne w przypadku oferty mBanku. W takiej sytuacji konieczne będzie jednak odwiedzenie placówki bankowej lub złożenie zamówienia kuriera, aby podpisać dokumenty i potwierdzić tożsamość. Bank zapewni wszystko, co niezbędne, takie jak dostęp do bankowości elektronicznej, formularz rejestracyjny dla firmy i Profil Zaufany, ułatwiający załatwianie formalności urzędowych bez konieczności opuszczania domu.

Jak założyć firmę krok po kroku?

Przed rozpoczęciem działalności istotne jest posiadanie biznesplanu i początkowego kapitału. Posiadając te elementy, można przejść do składania wniosku poprzez stronę wybranego banku:

Cały proces będzie znacznie sprawniejszy, gdy skorzystasz z Profilu Zaufanego lub podpisu elektronicznego. Klient otrzymuje powiadomienie o skutecznym złożeniu wniosku oraz informację o jego aktualnym statusie. Dodatkowo, bank proponuje otwarcie konta firmowego, co ułatwia zarządzanie finansami dzięki dostępowi do księgowości online. Warto jednak pamiętać, że to konto można wykorzystywać wyłącznie w celach związanych z prowadzeniem działalności, a o jego utworzeniu należy poinformować urząd skarbowy i ZUS.

Kolejnym krokiem jest złożenie wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Procedura ta jest bezpłatna, jednak oszuści czasami próbują wykorzystać niewiedzę początkujących przedsiębiorców, żądając nieuzasadnionych opłat. Po złożeniu wniosku otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru z datą złożenia dokumentów.

Informacja o przejściu do kolejnego etapu dotrze poprzez SMS-a, wraz z przydzieleniem Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP) dla wnioskodawcy. Rachunki bankowe dla firmy są aktywowane od tego momentu. W ciągu siedmiu dni od rozpoczęcia działalności konieczne jest zgłoszenie tego do ZUS-u, wymagające własnoręcznego podpisu. W tym samym okresie możliwe jest uzyskanie REGON-u, nadawanego przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Wszelkie etapy będą stopniowo komunikowane za pomocą SMS-ów. Bank informuje o koniecznych krokach i dokumentach do przygotowania. W przypadku trudności istnieje również możliwość skontaktowania się z infolinią.

Dane potrzebne do złożenia wniosku

Do rejestracji działalności konieczne będą:

 1. Nazwa działalności: W przypadku jednoosobowej działalności, musi ona zawierać imię i nazwisko właściciela.
 2. Kody PKD: Określają obszary działalności firmy.
 3. Data planowanego rozpoczęcia działalności:
 4. Rachunek bankowy: W niektórych sytuacjach może być konieczny.
 5. Forma opodatkowania: Na zasadach ogólnych, np. skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa.
 6. Informacja o tym, kto zajmie się księgowością: Biuro rachunkowe, własny księgowy, samodzielne prowadzenie księgowości, usługi księgowych w banku.

W przypadku wniosku CEIDG, potrzebne będą:

 1. Dane przyszłego przedsiębiorcy: Imię, nazwisko, PESEL i inne.
 2. Adres zamieszkania i adresy związane z działalnością:
 3. Nazwa firmy:
 4. Kody PKD:
 5. Liczba zatrudnionych pracowników:
 6. Dane o ubezpieczeniu zdrowotnym i społecznym:
 7. Forma opodatkowania:
 8. Adres przechowywania dokumentacji rachunkowej wnioskodawcy:
 9. Dane o rachunkach bankowych:
 10. Informacje o ewentualnym pełnomocnictwie.

Rejestracja VAT – kiedy potrzebna?

Nie ma obowiązku rejestracji jako podatnik VAT, jeżeli wartość sprzedaży w ramach działalności nie przekracza 200 tys. zł netto rocznie (przeliczane proporcjonalnie do miesięcy). Nie jest konieczne zarejestrowanie się, jeśli świadczysz wyłącznie czynności wymienione w art. 43 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz nie posiadasz siedziby działalności gospodarczej, stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, stałego miejsca zamieszkania lub zwykłego miejsca pobytu w Polsce, ale świadczysz na terytorium Polski wyłącznie określone usługi, takie jak na przykład usługi transportowe czy usługi telekomunikacyjne, skierowane do osób niebędących podatnikami.

Podatek VAT obejmuje towary i usługi świadczone przez osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które samodzielnie prowadzą działalność gospodarczą jako producenci, handlowcy, usługodawcy, w tym podmioty zajmujące się pozyskiwaniem zasobów naturalnych i rolnicy. Osoby wykonujące zawody prawnicze, doradztwo (oprócz doradztwa rolniczego) czy jubilerstwo mogą być również podatnikami VAT.

Tutaj nas znajdziesz

Skontaktuj się z nami!

#Zapraszamy na konsultacje

– bądź bliżej swoich celów z Green Finanse