Jak znaleźć numer księgi wieczystej po adresie lub numerze działki?

Wielu moich znajomych pyta mnie, jak znaleźć księgę wieczystą nieruchomości, którą są zainteresowani z racji ewentualnego jej nabycia. Na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, w udostępnionej publicznej przeglądarce ksiąg wieczystych, możemy odnaleźć księgę wieczystą tylko wtedy, gdy znamy jej numer. Tak więc odnalezienie numeru księgi wieczystej nieruchomości, którą chcielibyśmy nabyć, może okazać się skomplikowane.

Nie możemy jednak podejmować ryzyka nabycia nieruchomości bez zapoznania się z treścią księgi wieczystej. Zdajemy sobie sprawę z tego, że to co jest zapisane w księdze wieczystej jest prawdą, a to czego w niej nie ma nie istnieje.

Jak ustalić numer księgi wieczystej drogą urzędową?

Aby poznać numer księgi wieczystej interesującej nas nieruchomości, możemy rozpocząć jej „poszukiwania” od udania się do Starostwa Powiatowego, Wydziału Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Tutaj, po złożeniu stosownego wniosku o pozyskanie wypisu i wyrysu z rejestru gruntów oraz uiszczeniu opłaty, otrzymamy ten dokument lecz bez numeru księgi wieczystej.

Aby otrzymać wypis i wyrys z rejestru gruntów z numerem księgi wieczystej, musimy wykazać się interesem prawnym dla nieruchomości. Nie zawsze chęć zakupu nieruchomości będzie dla urzędników przekonującym argumentem umożliwiającym otrzymanie numeru księgi wieczystej.

Innym sposobem pozyskania numeru księgi wieczystej nieruchomości, której numer działki jest nam znany, jest skontaktowanie się z Sądem Rejonowym właściwym dla miejsca położenia nieruchomości i złożenie stosownego wniosku o pozyskanie numeru księgi wieczystej. We wniosku, podobnie jak w Wydziale Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, musimy wykazać interes prawny do nieruchomości.

Tutaj nas znajdziesz

Skontaktuj się z nami!

#Zapraszamy na konsultacje

– bądź bliżej swoich celów z Green Finanse