Najlepsze TERAZ lokaty na rynku. Minimum 7 proc. w 6 bankach. Oto lista

Ostatnie podwyżki stóp NBP skłoniły banki do oferowania znacznie wyższych stóp procentowych niż kilka miesięcy temu. Rekordzista obecnie daje 7,20% w skali roku.

Najlepsze TERAZ lokaty na rynku. Minimum 7 proc. w 6 bankach. Oto lista

Chociaż nie brakuje wiadomości o rosnących oprocentowaniu depozytów, najwyższe oprocentowanie nie zawsze znajduje się na szczycie wykresów cyklicznych rankingów depozytów. W tym przypadku można to uznać za wadę, ponieważ najlepsze oferty niekoniecznie są dostępne w najpopularniejszych czasach. Dzieje się tak, że powyższa lokata bankowa ma nieco bardziej nietypowy termin – 2, 4 lub 9 miesięcy.

Tym razem na pierwszym miejscu nie jest termin lokaty, ale stawka odgrywa główną rolę. W tabeli znajdziesz zarówno lokaty krótkoterminowe, jak i oferty wielomiesięczne. Jedna ważna rzecz – jak najwyższe oprocentowanie. Dlatego uwzględniamy tylko oferty ze stawką co najmniej 6,50% w skali roku.

Gdzie najwyższe stawki na lokacie?

Najwyżej oprocentowane lokaty na rynku – lipiec 2022 r.

Bank / LokataOproc. [p.a.]OkresDla kogo?
Bank Nowy

NOWYdepozyt 1M WYSOKI PROCENT

7,20%1MDla nowych klientów, którzy otworzą portfel depozytowy

[do 10 tys. zł, maks. 1 lokata]

Alior Bank

Lokata na Nowe Środki

7,00%19MDla wpłacających nowe środki na lokatę
Bank Nowy

NOWYdepozyt 12M GWARANTOWANY 

7,00%12MDla nowych klientów, którzy otworzą portfel depozytowy

[do 100 tys. zł, maks. 4 lokaty]

BFF Banking Group

Lokata Facto 

7,00%24MDla posiadaczy rachunku depozytowego

[min. 5 tys. zł]

18M
12M
Credit Agricole

Lokata Mobilna

7,00%12MDla nowych klientów, którzy otworzą konto osobiste

[do 75 tys. zł]

Nest Bank

Nest Lokata Witaj

7,00%6MDla nowych klientów, którzy otworzą konto osobiste, zapewnią wpływ wynagrodzenia na ROR (min. 2000 zł/m-c) i będą dokonywali min. 3 transakcji na miesiąc. Wymagane wyrażenie zgód marketingowych

[do 20 tys. zł, maks. 1 lokata]

Toyota Bank

Lokata Sprint

7,00%200DDla posiadaczy konta osobistego

[do 15 tys. zł, maks. 20 lokat]

Bank Nowy

NOWYdepozyt 3M GWARANTOWANY

6,80%3MDla nowych klientów, którzy otworzą portfel depozytowy

[do 100 tys. zł, maks. 4 lokaty]

neoBank

energoLOKATA 12M

6,70%12MDla nowych klientów, którzy otworzą konto osobiste lub portfel depozytowy

[do 1 mln zł]

Alior Bank

Lokata na Nowe Środki

6,50%12MDla wpłacających nowe środki na lokatę
Bank Millennium

Lokata Horyzont Zysku

6,50%18MDla posiadaczy konta osobistego, którzy wpłacą nowe środki na lokatę
12M
BFF Banking Group

Lokata Facto

6,50%9MDla posiadaczy rachunku depozytowego

[min. 5 tys. zł]

6M
3M
Getin Noble Bank

Lokata na Nowe Środki

6,50%12MDla wpłacających nowe środki na lokatę, którzy wyrażą zgody marketingowe

[min. 5 tys. zł, do 180 tys. zł, maks. 5 lokat na każdy termin]

6M
Inbank

Lokata Lojalna

6,50%*6M*Brak możliwości zerwania jakiejkolwiek lokaty w banku pod rygorem obniżenia oprocentowania Lokaty Lojalnej do oprocentowania standardowego

[min. 5 tys. zł, do 50 tys. zł, maks. do 1 mln zł na wszystkich lokatach]

Toyota Bank

Lokata Plus

6,50%12MDla posiadaczy konta osobistego

[do 40 tys. zł, maks. 10 lokat]

9M
Źródło: Opracowanie Bankier.pl, stan na 7 lipca 2022 r.

Na ten moment na rynku można znaleźć kilka ofert już oprocentowanych na min. 7 proc. w skali roku. Ten procent jest dostępny w sześciu bankach. W jednym z nich możesz wybrać lokatę krótkoterminową lub na okres wskazujący na dłuższe rozstanie z oszczędnościami. Mowa o Banku Nowym, który proponuje w skali roku na lokacie NOWYdepozyt 1M WYSOKI PROCENT i 7 proc. rocznie na lokacie NOWYdepozyt 12M GWARANTOWANY. Obie propozycje skierowane są do nowych klientów, którzy otworzą portfele depozytowe. W przypadku pierwszej lokaty kapitał zostanie przekazany klientowi po miesiącu, ale można wypłacić maksymalnie 10 000 zł. Maksymalna kwota drugiej lokaty to 100 000 zł, choć w rzeczywistości jest znacznie wyższa, ponieważ klienci mogą w tym dniu założyć do czterech lokat.

7% Rocznie Alior Bank oferuje również lokaty na nowe środki – 19 miesięcy, w bardzo nietypowym okresie. Główny warunek zdradziła jego nazwa. Zanim bank założy lokatęzweryfikuje, czy kwota lokaty stanowi nadwyżkę sumy środków zgromadzonych na innych rachunkach klienta w wybranym przez bank terminie (w przypadku tego przypadku jest to 3 czerwca br. ). Bank nie przewiduje limitu płatności dla tej wpłaty.

Ten sam procent dotyczy trzech terminów depozytów Lokaty Facto w BFF Banking Group. Co ciekawe, 7 proc. można otrzymywać rocznie, wybierając 12, 18 lub 24 miesiące. Nie są to ani najdłuższe, ani najkrótsze terminy dostępne na Lokacie Fakto. Przed otwarciem lokaty konieczne będzie założenie rachunku depozytowego. Depozyty BFF Banking Group są chronione przez włoski system gwarantowania depozytów.

Najnowszy harmonogram taryfowy Crédit Agricole przyniósł wzrost Lokaty Mobilnej. Bank podniósł oprocentowanie tej lokaty z 6 do 7%.  Oferta dla nowych klientów otwierających konto osobiste. Na Lokatę Mobilną możesz wpłacić do 75 000 zł.

Nest Lokata Witaj z Nest Banku na szczycie ostatniego półrocznego rankingu depozytów. Nic dziwnego, że bank oferuje najwyższe oprocentowanie na ten okres w wysokości 7%. każdego roku. Zainteresowani lokatą mogą wpłacić do 20 000 zł, ale muszą spełnić dodatkowe warunki – uzyskać status nowego klienta, założyć konto osobiste, przedstawić pokwitowanie wynagrodzenia i wykonać kilka transakcji z tego konta w miesiącu. Niezbędne jest również wyrażenie zgody marketingowej.

Ostatnia oferta na liście z 7 proc. każdego roku jest Lokata Sprint z Toyota Bank. Bank oferuje powyższą stawkę pod warunkiem zamrożenia środków na 200 dni. Klienci mogą założyć do 20 lokat, a każda lokata nie może przekroczyć 15 000 zł. Bank wymaga otwarcia konta osobistego przed otwarciem lokaty.

Niektóre inne banki oferują nieco niższe oprocentowanie. Minimum to 6,50%. rocznie można znaleźć w neoBanku (energygoLOKATA 12M 6,70% rocznie), Banku Millennium (Lokata Horyzont Zysku na 12 i 18 miesięcy, 6,50% rocznie), Getin Noble Banku (Fundacja Lokata) na Nowe na 6 i 12 miesięcy, 6,50 proc. rocznie) oraz Inbank (Lojalna Lokata na 6 miesięcy po 6,50% rocznie). Podobne stawki są również dostępne dla innych terminów z banków z góry tabeli – New Bank, BFF Bank Group lub Toyota Bank.

Warunki dodatkowe w cenie

Prawie wszystkie depozyty w tabeli podlegają dodatkowym warunkom. Wyjątkiem jest Lokata Lojalna Inbanku, choć trudno powiedzieć, żeby nie było żadnych ograniczeń.

Zdecydowana większość banków wymaga konta osobistego lub innego do zarządzania oszczędnościami klientów. Do tego warunku dołączone są propozycje Banku Millennium, Banku Nowe, Grupy Bankowej BFF, Crédit Agricole, neoBanku, Nest Banku i Toyota Bank. Wśród nich są organizacje, które do tego kryterium dodają wymóg posiadania nowego statusu klienta. Do tej grupy należą Bank Nowy, Crédit Agricole i Nest Bank. Z kolei osoby zainteresowane ofertą Alior Banku, Banku Millennium i Getin Noble Banku odpowiedzą na równie popularną prośbę o wpłatę nowych środków.

Wysokie stawki również na lokatach z funduszami

W niektórych bankach wysokie stawki są również dostępne dla depozytów funduszy. Jest to produkt, który wymaga od klienta wniesienia określonej z góry kwoty kapitału do funduszu inwestycyjnego. Wybierając tego typu ofertę należy wziąć pod uwagę ryzyko inwestycyjne. Obecnie Bank Pekao (do 7% rocznie) i Crédit Agricole (do 7%). każdego roku).

Tutaj nas znajdziesz

Skontaktuj się z nami!

#Zapraszamy na konsultacje

– bądź bliżej swoich celów z Green Finanse