Z tego artykułu dowiesz się:

Najważniejsze kryptowalutowe akronimy

Najważniejsze kryptowalutowe akronimy/slang, które musisz znać!

Początki w branży kryptowalut mogą być nieco przytłaczające z powodu specyficznego języka i mnogości skomplikowanych terminów oraz akronimów. Dla ułatwienia nawigacji w tym środowisku, przygotowaliśmy listę kluczowych akronimów, które warto poznać, gdy eksplorujesz świat kryptowalut!

HODL

Termin „HODL” pochodzi od frazy „Hold On For Dear Life”, co oznacza „trzymać się z całych sił”. Wyraz ten powstał w 2013 roku jako literówka na forum Bitcointalk zamiast „hold”. Odnosi się on do strategii inwestycyjnej, polegającej na długoterminowym utrzymywaniu kryptowalut, pomimo krótkoterminowych zmian cenowych. Osoby stosujące tę strategię nazywane są „hodlerami” i nie reagują na krótkoterminowe wahania, skupiając się raczej na przyszłych zyskach. Dla hodlerów kluczowa jest perspektywa długoterminowa, a nie chwilowe emocje spowodowane ruchami na rynku.

FOMO

Skrót FOMO, czyli „Fear Of Missing Out”, odnosi się do lęku przed przegapieniem okazji, szczególnie w kontekście inwestycji w kryptowaluty. Ten psychologiczny mechanizm popycha inwestorów do podejmowania impulsywnych decyzji z obawy przed utratą szansy na szybkie zyski. W 2017 roku FOMO było istotnym czynnikiem napędzającym gwałtowne wzrosty i spadki cen Bitcoina. Skłania to inwestorów do podejmowania decyzji na podstawie emocji, zamiast opartej na dogłębnej analizie, co często prowadzi do strat.

DYOR

Skrot DYOR, oznaczający „Do Your Own Research”, zyskał popularność szczególnie w 2022 roku. Jest to przypomnienie dla inwestorów, aby samodzielnie analizować i badać projekty lub kryptowaluty, w które zamierzają zainwestować. Pozwala to lepiej zrozumieć ryzyko i uniknąć potencjalnych pułapek rynkowych.

FUD

„Fear, Uncertainty, and Doubt”, znane także jako FUD, to strategia psychologiczna, polegająca na rozpowszechnianiu nieścisłości i dezinformacji w celu negatywnego przedstawienia danego produktu, monety czy rynku. W środowisku kryptowalut FUD może mieć dwie formy:

  1. Celowe szerzenie strachu, niepewności i wątpliwości dotyczących konkretnego projektu w celu manipulacji ceną, zazwyczaj w celu obniżenia wartości.
  2. Ogólne sceptycyzm wobec kryptowalut, manifestujący się poprzez rozpowszechnianie fałszywych informacji, takich jak przewidywania upadku kryptowalut.

FUD często działa jako przeciwwaga dla FOMO. Podczas gdy FOMO skłania inwestorów do działania w okresie wzrostu cen, FUD może prowadzić do paniki i impulsywnych decyzji sprzedaży podczas spadków rynkowych. Ważne jest, aby inwestorzy świadomie reagowali na te emocje i podejmowali decyzje inwestycyjne oparte na rozsądnej analizie, a nie na chwilowych emocjach.

GM

GM, skrót od „Good Morning” („Dzień dobry”) w tradycyjnym ujęciu, zyskał nowe znaczenie w świecie kryptowalut. Oprócz funkcji pozdrowienia, stał się symbolem pozytywności, integracji z innymi i budowania wspólnoty online. W szczególności na platformie Twitter, społeczność kryptowalutowa często rozpoczyna dzień od wysłania tweeta z hasztagiem GM, podkreślając tym samym więź i przyjacielskie relacje między jej członkami.

ATH

ATH to skrót od „All-Time High”, co oznacza najwyższy poziom cenowy w historii, osiągnięty przez określoną kryptowalutę lub cyfrowe aktywo. Jest to rekordowa wartość, jaką dane aktywo kiedykolwiek osiągnęło na rynku.

BTD

BTD to krótka forma wyrażenia „Buy The Dip”, co sugeruje kupowanie kryptowalut w momencie, gdy ich ceny spadają. To zachęta dla inwestorów do wykorzystania okazji i nabycia aktywów po niższych cenach, z nadzieją na ich późniejszy wzrost wartości.

DeFi

DeFi to popularny akronim od „zdecentralizowanych finansów”. Temat DeFi był już omawiany wielokrotnie na tej platformie, więc nie będziemy się teraz na ten temat rozpisywać.

DAO

DAO to skrót od „zdecentralizowanej autonomicznej organizacji”. Jest to struktura, która funkcjonuje bez zewnętrznego nadzoru, gdzie zarządzanie odbywa się poprzez społeczność i jest wspierane przez specjalny token. Decyzje w DAO są podejmowane zbiorowo przez jego członków, a operacje realizowane są na podstawie zapisanych w kodzie zasad.

dApp

Aplikacja zdecentralizowana (dApp) działa na technologii blockchain. Jej interfejs przypomina często tradycyjne strony internetowe lub aplikacje mobilne, z tą różnicą, że wymaga połączenia z portfelem kryptowalutowym. Pomimo podobieństwa w funkcjonalności do standardowych aplikacji, dAppsy wyróżniają się zaletami wynikającymi z decentralizacji. Więcej na temat dAppów można przeczytać tutaj.

DEX

DEX to skrót od Zdecentralizowanej Giełdy (Decentralized Exchange), co oznacza, że są to platformy umożliwiające handel cyfrowymi aktywami przy zachowaniu zasady decentralizacji. Funkcjonują one na zasadzie Peer-to-Peer, co umożliwia bezpośrednią wymianę między użytkownikami bez konieczności pośredników. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, zapraszamy do przeczytania artykułu tutaj.

CEX

CEX to skrót od Centralized Exchanges, czyli giełd scentralizowanych. Są one kontrastem dla DEX-ów (Decentralized Exchanges), gdzie aktywa klientów są kontrolowane przez jedną firmę lub organizację. Do najpopularniejszych platform CEX należą Coinbase czy Binance.

KYC

KYC, czyli „Know Your Customer”, to proces identyfikacji klientów w branży kryptowalutowej. Poprzez KYC giełdy i inne platformy weryfikują tożsamość użytkowników, co pomaga w zapewnieniu zgodności z przepisami prawnymi oraz ogranicza ryzyko prania brudnych pieniędzy. Podczas rejestracji na platformie wymagającej KYC, użytkownik zazwyczaj musi podać swoje dane osobowe oraz dostarczyć skany dokumentów, takich jak paszport, prawo jazdy czy dowód osobisty.

LFG

Skrót ten, „Let’s F-ing Go!”, może być swobodnie tłumaczony jako „No dalej!” lub „Zaczynamy!”. Stanowi on wyraz ekscytacji lub entuzjazmu w kontekście konkretnego projektu lub wydarzenia.

IYKYK

To skrót od „If You Know, You Know”, co można przetłumaczyć jako „jeśli wiesz, to rozumiesz”. Wyraża on, że pewna informacja lub treść jest zrozumiała tylko dla wybranej grupy osób, które są zaznajomione z tematem. Często używany z nutą ironii wobec tych, którzy traktują powszechne lub oczywiste informacje jako coś wyjątkowego.

NGMI/WAGMI

NGMI to skrót od „Not Gonna Make It”, co można interpretować jako „nie uda się”. Najczęściej używany jest w kontekście przewidywania niepowodzenia, szczególnie w wyniku złych decyzji inwestycyjnych. Czasem odnosi się również do osób krytykujących kryptowaluty bez właściwej wiedzy na ich temat.

Z kolei WAGMI, co oznacza „We’re All Gonna Make It”, można rozumieć jako „wszyscy osiągniemy sukces”. Jest to wyraz wsparcia, motywacji i zachęty dla społeczności do wzajemnego wspierania się w trudnych chwilach i utrzymania pozytywnej postawy.

EVM

Nie sposób pominąć EVM w tym zestawieniu – oznacza on Ethereum Virtual Machine. Jest to wirtualna platforma, na której operują aplikacje oraz inteligentne kontrakty w ramach sieci Ethereum.

2FA

Skrót 2FA odnosi się do dwuetapowego uwierzytelnienia. Stanowi on mechanizm zabezpieczający dostęp do twoich zasobów cyfrowych poprzez dodatkową autoryzację, na przykład za pomocą wysłanego kodu SMS.

PnD

PnD to skrót od „Pump and Dump”, co można przetłumaczyć jako „napompować i wyrzucić”. To taktyka polegająca na sztucznym podnoszeniu cen kryptowalut, aby następnie je sprzedać po wyższej cenie.

NGU

NGU to skrót od „Number Goes Up”, co można zinterpretować jako „wartość wzrasta”. W kontekście kryptowalut, jest to zachęta do wzrostu wartości cyfrowych aktywów, szczególnie w okresach spadków cen.

TxID

To numer transakcji, również określany jako ID transakcji. Stanowi on wyjątkowy identyfikator służący do monitorowania transakcji w sieciach blockchain, na przykład w Bitcoinie. Zazwyczaj składa się z ciągu znaków alfanumerycznych.

ICO

Termin ICO wywodzi się z „Initial Coin Offering”. To metoda pozyskiwania funduszy w obszarze kryptowalut, gdzie nowe tokeny są udostępniane inwestorom w zamian za kapitał początkowy.

STO

STO to skrót od „Security Token Offering”. Podobnie jak w przypadku ICO, jego celem jest pozyskanie funduszy na rozwój projektu. Główną różnicą jest to, że tokeny sprzedawane w ramach STO są uznawane za produkty inwestycyjne, zabezpieczone i wsparte przez rzeczywiste aktywa.

P2P

P2P to skrót od „Peer-to-Peer”, co można przetłumaczyć jako „równy do równego”. W odniesieniu do transakcji, P2P oznacza realizowanie operacji finansowych bez udziału pośredników.

ERC

To akronim ERC pochodzi od „Ethereum Request for Comments”. Jest to zestaw standardów określających funkcje i protokoły dla tokenów działających na platformie Ethereum.

SHILL

To określenie używane do agresywnego promowania określonej kryptowaluty w celu przyciągnięcia inwestorów i zwiększenia jej wartości.

WHALE

W środowisku kryptowalut „Whale” to osoby, które posiadają duże ilości cyfrowych aktywów, dysponujące znacznym kapitałem, który może mieć wpływ na rynek.

ROI

Skrót „Return on Investment”, który odnosi się do stosunku zysku do początkowej inwestycji.

To the Moon

To fraza używana w środowisku kryptowalut, wyrażająca nadzieję na znaczący wzrost wartości danej kryptowaluty.

REKT

To slangowe określenie używane, gdy inwestor ponosi dużą stratę finansową w krótkim czasie.

CRYPTOSIS

Obsesyjne zainteresowanie kryptowalutami. Osoba dotknięta „kryptozą” jest mocno zaangażowana w rynek kryptowalut.

FAUCET

Strona internetowa oferująca darmowe, niewielkie ilości kryptowalut.

LAMBO

Skrót od nazwy marki samochodowej Lamborghini, symbol bogactwa w świecie kryptowalut.

RUG PULL

Termin opisujący oszustwo, w którym wartość kryptowaluty zostaje sztucznie zawyżona, a następnie niespodziewanie wycofana, prowadząc do gwałtownego spadku jej ceny.

LFG

Skrót od „Looking For Group”, używany przez entuzjastów kryptowalut, poszukujących grupy o podobnych zainteresowaniach i statystykach. W niektórych kontekstach może także oznaczać „Let’s F-ing Go”, wyrażając entuzjazm.

OG

Akronim od „Original Gangster”, który w środowisku kryptowalut odnosi się do inwestorów zaangażowanych na rynku od bardzo wczesnych lat, nawet od 2013 roku.

Podsumowanie

Zrozumienie języka kryptowalutowego jest niezbędne, szczególnie w środowisku, które stale się rozwija. Znajomość kluczowych skrótów i terminów może znacząco ułatwić poruszanie się w tej dziedzinie. Mamy nadzieję, że prezentowany słowniczek okaże się przydatny. Życzymy powodzenia w świecie kryptowalut!

Wymieniaj złotówki na kryprowaluty i odwrotnie bez ograniczeń!

Skontaktuj się z nami!

#Zapraszamy na konsultacje

– bądź bliżej swoich celów z Green Finanse