Rozdzielność majątkowa a kredyt hipoteczny

Rozdzielność majątkowa a kredyt hipoteczny.

Różnice w posiadaniu majątku między partnerami mogą wpływać na ubieganie się o kredyt hipoteczny na różne sposoby. Kluczowe znaczenie ma ocena zdolności kredytowej obu małżonków oraz decyzja, czy chcą oni starać się o kredyt razem czy osobno. Poniżej omawiamy te zagadnienia oraz inne ważne aspekty związane z tematem.
W przypadku małżeństw funkcjonujących na zasadzie wspólnoty majątkowej, konieczne jest, aby o kredyt hipoteczny starali się wspólnie. Taki wymóg wynika z polityki banków. Natomiast jeśli małżonkowie posiadają rozdzielność majątkową, tylko jedno z nich może zaciągnąć kredyt hipoteczny, a zdolność kredytowa drugiej osoby nie ma wówczas dla banku znaczenia.

Co do kwestii ubiegania się o Bezpieczny kredyt 2% w przypadku rozdzielności majątkowej, obowiązują podobne zasady. Jednakże, jeśli jeden z małżonków ubiega się o ten kredyt przy rozdzielności majątkowej, drugi również musi spełnić warunek nieposiadania nieruchomości na własność.

Rozdzielność majątkowa, co to jest?

Rozdzielność majątkowa to system zarządzania majątkiem, na który mogą zdecydować się małżonkowie. Pozwala on na indywidualne dysponowanie swoimi aktywami nawet po zawarciu związku małżeńskiego. Oznacza to, że obie strony mają prawo do posiadania przedmiotów nabytych zarówno przed, jak i po ślubie, oraz do samodzielnego dostępu do swoich dochodów, bez względu na ich źródło – czy to z wynagrodzenia za pracę, czy też z prowadzonej działalności gospodarczej.

Jedną z korzyści takiego ustalenia jest to, że w sytuacji, gdy jeden z małżonków popadnie w długi, drugi nie jest zobowiązany do ich spłaty. Nadal jednak obie strony mogą wspólnie nabywać na kredyt różne przedmioty (jak dom, mieszkanie, samochód itp.), chociaż proces ten przebiega nieco inaczej. Bank traktuje taką parę jak firmę, a zatem każda ze stron posiada określone udziały w nieruchomościach lub ruchomościach.

Przy ustaleniu rozdzielności majątkowej kredyt hipoteczny może być zaciągnięty również przez jednego z małżonków. Jest to korzystne rozwiązanie, zwłaszcza jeśli drugi małżonek nie generuje dochodów, co mogłoby obniżyć zdolność kredytową. Czy bank jednak sprawdza rozdzielność majątkową w takim przypadku? Tak, i zwykle wymaga udokumentowania jej przez kredytobiorcę.

Umowa o rozdzielności majątkowej może być zawarta przed lub w trakcie trwania małżeństwa, przy czym wymaga aktu notarialnego. W przypadku rozwodu obie strony zachowują swoje dochody oraz nabyte nieruchomości lub ruchomości. Niemniej jednak może to być niekorzystne w przypadku, gdy jeden z małżonków rezygnuje z kariery zawodowej, aby zająć się domem i dziećmi. Rozdzielność majątkowa może zostać odwołana poprzez podpisanie nowego aktu notarialnego. W takiej sytuacji obowiązuje wspólnota majątkowa.

W dalszej części omówimy więcej kwestii dotyczących tego zagadnienia, takich jak momenty, gdy rozdzielność majątkowa nie chroni kredytobiorców lub może stanowić przeszkodę w uzyskaniu kredytu hipotecznego.

Podział majątkowy jako kontrast do wspólnoty majątkowej

Wspólnota majątkowa stanowi przeciwieństwo rozdzielności majątkowej i opiera się na równym podziale wszelkich aktywów oraz praw do połowy majątku w przypadku rozstania. Warto zauważyć, że przy wspólności majątkowej bank nie udzieli klientowi większego kredytu bez zgody partnera. Co więcej, kredyt hipoteczny w małżeństwie ze wspólnotą majątkową jest możliwy tylko wówczas, gdy oboje małżonkowie ubiegają się o niego, a ważna jest zdolność kredytowa każdej z osób.

Wspólność majątkowa może zostać zakończona przez zawarcie umowy o rozdzielność majątkową z notariuszem. Przestaje ona obowiązywać również w przypadku separacji lub rozwodu małżeństwa (niezależnie od powodu).

Rozdzielność majątkowa kontra wspólnota majątkowa – kluczowe różnice

RóżniceRozdzielność majątkowaWspólnota majątkowa
Podstawa powstaniaUmowa zawarta między małżonkami w formie aktu notarialnego lub orzeczenie sądu, np. wskutek separacjiAutomatycznie po zawarciu małżeństwa
Istnienie majątku wspólnegoNieTak
Odpowiedzialność za długi współmałżonkaNieTak, ale tylko w granicach majątku wspólnego
Możliwość wzięcia kredytu hipotecznego przez jedną osobęTakNie

Różne konteksty rozdzielności majątkowej w związku z kredytem hipotecznym

Rozdzielność majątkowa może zostać ustalona między małżonkami zarówno przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu kredytu hipotecznego, jak i po już zawartej umowie z bankiem. Niżej przedstawiamy, jakie implikacje niesie każda z tych sytuacji.

Przeczytaj też: Kredyt bez zgody współmałżonka. Czy jest możliwy?

Rozdzielność majątkowa przed zaciągnięciem kredytu hipotecznego

Jeśli rozdzielność majątkowa została ustalona przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu kredytu hipotecznego, małżonkowie mają opcję ubiegania się o ten kredyt indywidualnie lub wspólnie.

Wspólne zobowiązanie przy rozdzielności majątkowej wymaga ustalenia między małżonkami proporcji posiadanych udziałów w nieruchomości. Standardowym podejściem może być podział 50 do 50, jednakże jeden z małżonków może posiadać większy udział. W takim przypadku może również zobowiązać się do spłaty większej części kredytu, jeśli jego dochody są wyższe.

Przy rozdzielności majątkowej kredyt hipoteczny może również zaciągnąć tylko jeden z małżonków. W tej sytuacji bank nie będzie wymagał zgody drugiego małżonka, ani też nie będzie go obciążał żadnymi roszczeniami w przypadku opóźnienia w spłacie zobowiązania. Ponadto, tylko rzeczywisty kredytobiorca będzie właścicielem nieruchomości nabytej lub wybudowanej za pomocą kredytu.

Rozdzielność majątkowa po zaciągnięciu kredytu hipotecznego

Może się zdarzyć, że rozdzielność majątkowa zostanie ustanowiona między małżonkami w trakcie spłaty kredytu hipotecznego, który został pierwotnie zaciągnięty przez małżeństwo, gdy obowiązywała wspólnota majątkowa. W takiej sytuacji, jakie są konsekwencje tej zmiany dla kredytu hipotecznego?

Okazuje się, że jeśli małżonkowie mają wspólny kredyt hipoteczny, a rozdzielność majątkowa zostaje ustanowiona w trakcie jego spłaty, to z perspektywy banku niewiele się zmienia. Oboje nadal są solidarnie odpowiedzialni za spłatę kredytu. Oznacza to, że w przypadku zaniedbania w spłacie rat, bank nadal może egzekwować należności od obu małżonków.

Jak rozdzielność majątkowa wpływa na zdolność kredytową przy kredycie hipotecznym?

Warto zastanowić się również nad tym, czy rozdzielność majątkowa ma wpływ na zdolność kredytową. Okazuje się, że ma wpływ, jednakże skutki mogą być bardzo zróżnicowane. Wszystko zależy od tego, czy małżonkowie starają się o kredyt wspólnie, czy też tylko jeden z nich.

Rozdzielność majątkowa przy indywidualnym wnioskowaniu o kredyt

Rozważmy pierwszy scenariusz: rozdzielność majątkowa a kredyt zaciągany przez jednego z małżonków. Tutaj tylko jedna osoba składa wniosek o kredyt, a bank ocenia jedynie jej zdolność kredytową, podobnie jak w przypadku singla. Dochody i zobowiązania drugiego małżonka, a także jego historia kredytowa w BIK, nie mają znaczenia.

To właśnie dlatego wiele małżeństw, w których jedno z partnerów ma wysoką zdolność kredytową (na przykład ze względu na duże zarobki), podczas brania kredytu hipotecznego, decyduje się na umowę majątkową. W ten sposób partner z niższymi dochodami lub obciążony długami nie wpływa na ocenę zdolności kredytowej.Może się jednak zdarzyć, że obydwoje małżonkowie zarabiają na tyle mało, że nie są w stanie samodzielnie uzyskać kredytu. W takiej sytuacji rozdzielność majątkowa staje się przeszkodą, chyba że zdecydują się połączyć swoje siły i złożyć wspólny wniosek o kredyt hipoteczny.

Rozdzielność majątkowa a wspólne ubieganie się o kredyt

Gdy małżonkowie z rozdzielnością majątkową starają się wspólnie o kredyt hipoteczny, bank traktuje to podobnie jak wnioskowanie o kredyt przez dwóch współkredytobiorców. W tej sytuacji bank ocenia zdolność kredytową obu małżonków, uwzględniając ich dochody, zobowiązania oraz historię kredytową.

Kiedy rozdzielność majątkowa przeszkadza w uzyskaniu kredytu hipotecznego?

Rozdzielność majątkowa staje się problemem przy zaciąganiu kredytu hipotecznego, szczególnie gdy tylko jeden z małżonków pragnie wziąć taki kredyt, ale nie posiada wystarczającej zdolności kredytowej. Taka sytuacja często dotyczy małżeństw, które są w procesie separacji lub już po rozwodzie, co skutkuje zakończeniem wspólności majątkowej.

Jeśli po rozstaniu jedno z partnerów chce nabyć osobne mieszkanie na kredyt, może napotkać trudności w uzyskaniu finansowania z powodu niedostatecznej zdolności kredytowej.

Natomiast gdy małżonkowie z rozdzielnością majątkową planują wspólnie zaciągnąć kredyt hipoteczny i posiadają wystarczającą zdolność kredytową, sama obecność rozdzielności majątkowej nie stanowi przeszkody w uzyskaniu finansowania.

Konsekwencje rozdzielności majątkowej po podpisaniu umowy kredytowej

Gdy po podpisaniu umowy kredytowej, na przykład z powodu separacji, decydujemy się na rozdzielność majątkową, istotne jest zrozumienie skutków takiej decyzji. Jak już wiemy, dla banku taka zmiana nie ma znaczenia, więc bank nadal może żądać od obu małżonków wspólnej odpowiedzialności za spłatę rat kredytowych.

W przypadku rozdzielności majątkowej spłata kredytu powinna odbywać się tak samo jak wcześniej. Jednakże co zrobić, jeśli jeden z małżonków nie chce uczestniczyć w spłacie, na przykład ze względu na separację lub rozwód i brak zamieszkania w nieruchomości objętej kredytem? Jakie kroki podjąć w takiej sytuacji?

Zabezpieczenie w przypadku kontynuacji wspólnej spłaty kredytu

Rozwiązaniem mającym na celu uniknięcie potencjalnych trudności związanych ze spłatą wspólnego kredytu po wprowadzeniu rozdzielności majątkowej może być zabezpieczenie w postaci przygotowania przez oboje małżonków oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w przypadku zaprzestania spłaty własnej części zadłużenia. Taka deklaracja ułatwia późniejsze egzekwowanie roszczeń, jednakże konieczne jest jej sporządzenie u notariusza.

Uwolnienie współmałżonka od długu

Najpoważniejszym problemem, z jakim zazwyczaj spotykają się małżonkowie, jest sytuacja, w której po rozwodzie zostają z kredytem hipotecznym, co jest konsekwencją ustania wspólności majątkowej.

Rozdzielenie majątkowe po rozwodzie w kontekście kredytu hipotecznego zwykle wiąże się z sprzedażą nieruchomości i całkowitą spłatą zadłużenia. W przypadku gdy jeden z byłych małżonków pragnie zachować nieruchomość, może przejąć na siebie kredyt i zwolnić z długu drugiego współmałżonka. Jednakże decyzja banku o zgodzie na takie rozwiązanie zależy od oceny zdolności kredytowej osoby, która podejmuje się spłaty zobowiązania.

Dowiedz się więcej: Jak zwolnić z długu współkredytobiorcę?

Rozrachunek dotyczący spłaty kredytu w kontekście podziału majątku

Gdy po rozstaniu tylko jeden z byłych małżonków spłacał raty wspólnego kredytu, może on żądać od drugiego współmałżonka zwrotu połowy poniesionych kosztów w ramach sprawy o podział majątku. Sąd może uznać te wpłaty na spłatę kredytu jako wkład do majątku wspólnego. Jednakże, aby taki wniosek został uwzględniony przez sąd, konieczne jest udokumentowanie wszystkich indywidualnych wpłat na konto kredytowe.

Podsumowanie

Jak można zauważyć, kwestia rozdzielności majątkowej a kredyt hipoteczny jest bardzo obszerna i wymaga rozważenia z różnych perspektyw. Warto jednak pamiętać, że małżeństwa, które zawarły wcześniej umowę majątkową, nadal mogą starać się o kredyt razem. Istnieje również możliwość ubiegania się o niego osobno, co oznacza zaciągnięcie zobowiązania indywidualnie. Jednakże w drugim przypadku wymagane jest wykazanie odpowiedniej zdolności kredytowej.

Natomiast małżeństwa, które ustanowiły rozdzielność majątkową po podpisaniu umowy kredytowej, powinny kontynuować solidarną spłatę zadłużenia. Jeśli nie jest to możliwe, na przykład z powodu separacji lub rozwodu, konieczne może być znalezienie alternatywnego rozwiązania, takiego jak sprzedaż nieruchomości i całkowita spłata kredytu lub przekazanie kredytu na jednego z małżonków.

Tutaj nas znajdziesz

Skontaktuj się z nami!

#Zapraszamy na konsultacje

– bądź bliżej swoich celów z Green Finanse