Z tego artyku艂u dowiesz si臋:

RPP zdecydowanie podnosi stopy procentowe

Rada Polityki Pieni臋偶nej kontynuuje najbardziej agresywny cykl zacie艣nienia polityki pieni臋偶nej w XXI w. Przed nami s膮 zapewne kolejne podwy偶ki st贸p procentowych.

Zgodnie z oczekiwaniami analityk贸w, w 艣rod臋 RPP zdecydowa艂a o podniesieniu聽referencyjnej stopy procentowej z 5,25 proc. do 6 proc.聽Pozosta艂e stopy procentowe NBP r贸wnie偶 wzrosn膮 od czwartku o 75 pb. i b臋d膮 kszta艂towa膰 si臋 nast臋puj膮co:

  • stopa referencyjna: 6 proc. w skali rocznej (poprzednio 5,25 proc.),
  • stopa lombardowa: 6,50 proc. w skali rocznej (poprzednio 5,75 proc.),
  • stopa depozytowa: 5,50 proc. w skali rocznej (poprzednio 4,75 proc.),
  • stopa redyskonta weksli: 6,05 proc. w skali rocznej (poprzednio 5,3 proc.),
  • stopa dyskontowa weksli: 6,1 proc. w skali rocznej (poprzednio 5,35 proc.).

Jest to ju偶 dziewi膮ta z rz臋du podwy偶ka st贸p proc. NBP. W poprzednich miesi膮cach RPP podnosi艂a stopy o 40 pb. w聽pa藕dzierniku, 75 pb. w聽listopadzie, po 50 pb. w聽grudniu,聽styczniu聽i聽lutym, 75 pb. w聽marcu, 100 pb. w聽kwietniu聽oraz 75 pb. w聽maju. W ostatnich latach standardem by艂y zmiany o 25 pb., ewentualnie 50 pb. Ca艂y obecny cykl zacie艣nienia polityki pieni臋偶nej jest najagresywniejszym ze wszystkich w tym stuleciu.聽Wzrost stopy referencyjnej NBP do 6 proc. oznacza, 偶e wyr贸wna ona szczyt z listopada 2008 r.聽Jeszcze na pocz膮tku pa藕dziernika znajdowa艂a si臋 na historycznym minimum na poziomie 0,1 proc. Koszt pieni膮dza w banku centralnym by艂 ostatnio wy偶szy w marcu 2005 r.

Bankier.pl na podstawie danych NBP

Mimo to stopy procentowe NBP i tak ros艂y w ostatnich miesi膮cach wolniej ni偶 ceny konsumpcyjne. Inflacja CPI przyspieszy艂a z 2,4 proc. w lutym 2021 roku do聽13,9 proc. w maju 2022 r.聽Realna stopa procentowa – czyli uwzgl臋dniaj膮ca bie偶膮c膮 lub oczekiwan膮 inflacj臋 (wed艂ug prognoz ma si臋 utrzyma膰 w pobli偶u dwucyfrowych poziom贸w jeszcze w przysz艂ym roku) – pozostaje g艂臋boko ujemna.

RPP stara si臋 zbi膰 inflacj臋

W聽informacji opublikowanej po posiedzeniu聽RPP uzasadnia dzisiejsz膮 decyzj臋. “Rada oceni艂a, 偶e utrzymuje si臋 ryzyko kszta艂towania si臋 inflacji powy偶ej celu inflacyjnego NBP w horyzoncie oddzia艂ywania polityki pieni臋偶nej. Aby ograniczy膰 to ryzyko, a wi臋c d膮偶膮c do obni偶enia inflacji do celu NBP w 艣rednim okresie, Rada postanowi艂a ponownie podwy偶szy膰 stopy procentowe NBP. Podwy偶szenie st贸p procentowych NBP b臋dzie tak偶e oddzia艂ywa膰 w kierunku ograniczenia oczekiwa艅 inflacyjnych” – argumentuje.

“Dalsze decyzje Rady b臋d膮 zale偶ne od nap艂ywaj膮cych informacji dotycz膮cych perspektyw inflacji i aktywno艣ci gospodarczej, w tym od wp艂ywu agresji zbrojnej Rosji przeciw Ukrainie na polsk膮 gospodark臋” – zaznacza.

“NBP b臋dzie podejmowa艂 wszelkie niezb臋dne dzia艂ania w celu zapewnienia stabilno艣ci makroekonomicznej i finansowej, w tym przede wszystkim w celu ograniczenia ryzyka utrwalenia si臋 podwy偶szonej inflacji. NBP mo偶e stosowa膰 interwencje na rynku walutowym, w szczeg贸lno艣ci w celu ograniczenia niezgodnych z kierunkiem prowadzonej polityki pieni臋偶nej waha艅 kursu z艂otego” – dodaje.

Cz艂onkowie Rady zauwa偶aj膮, 偶e inflacja w Polsce zbli偶y艂a si臋 w maju do 14 proc. “Podwy偶szona inflacja wynika g艂贸wnie z silnego wzrostu 艣wiatowych ceny surowc贸w energetycznych i rolnych 鈥 w znacznej cz臋艣ci b臋d膮cych konsekwencj膮 rosyjskiej agresji przeciw Ukrainie 鈥 oraz wcze艣niejszych wzrost贸w regulowanych krajowych taryf na energi臋 elektryczn膮, gaz ziemny i energi臋 ciepln膮. Inflacja jest tak偶e podwy偶szana przez efekty zaburze艅 w globalnych 艂a艅cuchach dostaw i wysokie koszty transportu w handlu mi臋dzynarodowym” – przekonuje RPP w komunikacie. “Jednocze艣nie wzrostowi cen w Polsce sprzyja utrzymuj膮cy si臋 wysoki popyt pozwalaj膮cy przenosi膰 przedsi臋biorstwom wzrost koszt贸w na ceny finalne. Inflacj臋 ogranicza natomiast obni偶enie cz臋艣ci stawek podatkowych w ramach Tarczy Antyinflacyjnej” – uzupe艂nia.

“W nadchodz膮cych kwarta艂ach oczekiwane jest utrzymanie si臋 oddzia艂ywania czynnik贸w obecnie podwy偶szaj膮cych dynamik臋 cen, w tym zwi膮zanych z rosyjsk膮 agresj膮 zbrojn膮 przeciw Ukrainie. Jednocze艣nie podwy偶szanie st贸p procentowych NBP wraz z wygasaniem wp艂ywu szok贸w obecnie podbijaj膮cych ceny b臋dzie oddzia艂ywa膰 w kierunku stopniowego obni偶ania si臋 inflacji w kolejnych latach. Obni偶aniu inflacji powinno sprzyja膰 tak偶e umocnienie z艂otego, kt贸re w ocenie Rady b臋dzie sp贸jne z fundamentami polskiej gospodarki” – przekonuje.

O ile wzrosn膮 raty kredyt贸w?

Dzisiejsza decyzja RPP oznacza, 偶e ponownie聽wzrosn膮 raty kredyt贸w o zmiennym oprocentowaniu.

W ci膮gu miesi膮ca od ostatniej podwy偶ki st贸p procentowych wska藕nik WIBOR 3M wzr贸s艂 o ok. 0,5 pp., podczas gdy podwy偶ka wynosi艂a 0,75 pp. Przyjmijmy jednak, 偶e wzrost stopy referencyjnej prze艂o偶y si臋 w d艂u偶szym okresie, wyceniaj膮c kolejne podwy偶ki, jeden do jednego na wzrost wska藕nika WIBOR 3M. Obecnie wynosi on 6,72 proc. Dla nowego kredytu 25-letniego zaci膮gni臋tego na kwot臋 350 tys. z艂, z 2-punktow膮 mar偶膮, podniesienie stawki o 0,75 pp. oznacza膰 b臋dzie wzrost raty r贸wnej z 2870 z艂 do 3051 z艂. Od pa藕dziernika, kiedy odnotowali艣my rekordowo niski poziom wska藕nika WIBOR 3M (0,21 proc.), obci膮偶enie kredytobiorcy wzros艂oby 艂膮cznie ponad dwukrotnie.

Zmiana stopy referencyjnej wp艂ynie tak偶e na maksymaln膮 wysoko艣膰 oprocentowania kredyt贸w i po偶yczek. Limit wzro艣nie z 17,50 proc. do 19 proc.

RPP pozostaje os艂abiona

Podobnie jak przed miesi膮cem RPP nie obradowa艂a w pe艂nym, 10-osobowym sk艂adzie. Sejm od ponad trzech miesi臋cy nie mo偶e obsadzi膰 jednego fotela w Radzie, a drugi zwolni艂 si臋 pod koniec marca wraz z up艂yni臋ciem kadencji Jerzego 呕y偶y艅skiego. Gremium podejmuje decyzj臋 ws. st贸p proc. wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w. Przy wyniku remisowym decyduje g艂os przewodnicz膮cego RPP, czyli prezesa NBP. Imienne rezultaty dzisiejszego g艂osowania poznamy za 3 miesi膮ce.

Kolejne decyzyjne posiedzenie Rady zaplanowano na聽czwartek, 7 lipca 2022 r.

Tutaj nas znajdziesz

Skontaktuj si臋 z nami!

#Zapraszamy na konsultacje

– b膮d藕 bli偶ej swoich cel贸w z Green Finanse