Z tego artykułu dowiesz się:

Skarbówka zajrzy nam na konto. Robić porządki czy zamknąć ROR?

Od 1 lipca skarbówka zyska wgląd w nasze konta bankowe. KAS twierdzi, że będzie sięgać po ten instrument tylko w uzasadnionych przypadkach. Czy i jak przygotować się do wejścia w życie nowego prawa?

Możliwość uzyskania wglądu w konta Polaków daje Krajowej Administracji Skarbowej Polski Ład. W ramach proponowanych zmian w projekcie ustawy o zmianie klauzuli uchwalono zapis, że Rzecznik Skarbowy może żądać od banków przekazywania informacji o rachunkach nawet na etapie postępowania sądowego.

– Omówione zmiany znacznie rozszerzają uprawnienia organów podatkowych. Władze będą mogły uzyskać bogactwo informacji o rachunkach bankowych posiadanych przez obywateli, w tym m.in.: Kierownik Crido Magdalena Pieślak wskazała, że ​​po postawieniu zarzutów osobie, w momencie rozpoczęcia procesu przygotowawczego, a nie jak dotychczas , w saldzie konta lub obrotach.

Jedynie w uzasadnionych przypadkach

Po zmianie organy KAS będą miały dostęp do informacji bankowych, jeśli będą niezależne lub przeprowadzą procedury przygotowawcze przed rozpoczęciem procedur podatkowych: kontrole celno-skarbowe, kontrole podatkowe, procedury. Przedstawiciel biura prasowego Ministerstwa Finansów przypomniał, że naczelnik urzędu skarbowego może prowadzić dwa równoległe i odrębne postępowania: postępowanie kontrolne lub podatkowe oraz postępowanie przygotowawcze do sprawy karnej skarbowej.

– Organy KAS będą prowadzić takie postępowanie tylko wtedy, gdy istnieją uzasadnione powody, by podejrzewać, że doszło do niedozwolonego postępowania, a co ważne, po formalnym wszczęciu postępowania przygotowawczego. Dlatego też znowelizowanych przepisów ustawy KAS nie można stosować bez uzasadnienia lub bez związku z przestępstwami, z którymi prowadzi postępowanie przygotowawcze osoba podejrzana o popełnienie przestępstwa – usłyszeliśmy w ministerstwie.

Bez wiedzy podatnika

Wątpliwości co do nowego przepisu jest jednak sporo. – Nowelizacja przepisu niewątpliwe ułatwia organom podatkowym dostęp do danych dotyczących rachunków bankowych osób fizycznych i może stwarzać ryzyko, iż dane te będą wykorzystywane do czynności analitycznych urzędów i potwierdzania różnych domniemanych nieprawidłowości jeszcze przed wszczęciem kontroli podatkowej czy kontroli celno-skarbowej – zauważa Magdalena Pieślak, menedżer w Crido.

Do tego, jak informuje, organy będą mogły weryfikować kwoty wpływów i łatwo ustalać, czy nie dochodzi do istotnych zaniżeń podatkowych – i to bez wiedzy obywatela o tym, iż jego konta są „prześwietlane”. – Podatnik nie jest nawet informowany o wszczęciu postępowania „w sprawie”. Z pewnością wskutek omawianych zmian uszczerbku doznaje ochrona prywatności obywateli – twierdzi Magdalena Pieślak.

Lepiej pilnować konta

Aby zmiany zaczęły obowiązywać, nie są wymagane żadne przygotowania. Nie wszyscy będą od razu pod kontrolą urzędu skarbowego. Nie ma również sensu zamykanie rachunków bankowych, które naszym zdaniem mogłyby zainteresować Skarb Państwa. Pamiętaj, że banki są zobowiązane do zachowania informacji o rachunku nawet w przypadku jego zamknięcia. Wiąże się to z przepisami ustawy o rachunkowości. Rachunek wymaga przechowywania danych przez pięć lat, począwszy od roku następującego po roku obrotowym, którego dotyczą informacje.

Aby nie narażać się na skarbiec, należy zwrócić uwagę na to, jak opisane są transakcje, które przeprowadzamy w ramach rachunku bankowego. – Zalecana jest czujność i staranność – zarówno przy dokonywaniu, jak i otrzymywaniu płatności, np. poprzez precyzyjne określenie tytułów przelewów. Powinno to służyć ograniczaniu niepotrzebnych kontroli, które mogą być wszczynane na bazie informacji dotyczących rachunków bankowych – mówi Magdalena Pieślak, menedżer w Crido.

Tutaj nas znajdziesz

Skontaktuj się z nami!

#Zapraszamy na konsultacje

– bądź bliżej swoich celów z Green Finanse