Z tego artykułu dowiesz się:

Wkład własny
Wkład własny

Wkład własny – co to jest, ile wynosi i co może być
wkładem własnym przy kredycie?

Kapitał własny to suma pieniędzy, którą musisz posiadać, aby skutecznie starać się o kredyt hipoteczny. Bank oblicza procentowo, ile środków musisz dostarczyć w stosunku do wartości nieruchomości, aby otrzymać zielone światło dla twojego wniosku. Współcześnie nie istnieją oferty kredytowe, które całkowicie pokrywają wartość nieruchomości. Wszystkie instytucje finansowe wymagają wkładu własnego, ponieważ taki warunek wynika z Rekomendacji S wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Planujesz ubiegać się o kredyt hipoteczny? Czy może masz zamiar sfinansować budowę domu lub zakup mieszkania za pośrednictwem kredytu bankowego? W takim przypadku konieczne będzie zebranie wymaganego wkładu własnego, aby skutecznie ubiegać się o kredyt hipoteczny. Dowiedz się, czym jest ten wkład i jaka powinna być jego wysokość.

Czym jest wkład własny? – definicja

Czy masz oszczędności zgromadzone na koncie lub w formie gotówki? Jeśli tak, to prawdopodobnie wykorzystasz je jako swój wkład własny, który jest jednym z wymogów banków, gdy składasz wniosek o kredyt. Obecnie kredyty hipoteczne nie są udzielane bez takiego wkładu. Czym dokładnie jest ten wkład?

Wkład własny to twój osobisty udział finansowy w projekcie, na który planujesz zaciągnąć zobowiązanie kredytowe. Jeśli twoim celem jest zakup mieszkania, wkład własny będzie stanowił część ceny nieruchomości. W przypadku budowy domu jest to udział w kosztorysowej wartości projektu budowlanego.

Można również powiedzieć, że wkład własny to środki pieniężne, które masz dostępne w gotówce lub na rachunkach bankowych, a czasami także wartościowe przedmioty, które posiadasz i możesz przeznaczyć na swoją inwestycję. Obecnie banki nie udzielają kredytów hipotecznych osobom, które nie dysponują wkładem własnym lub mają bardzo niski wkład, ze względu na obawy dotyczące jakości portfela kredytowego.

Uzyskanie kredytu hipotecznego bez posiadania wkładu własnego jest również niemożliwe ze względu na wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) dotyczące dobrych praktyk w udzielaniu kredytów zabezpieczonych hipoteką.

Dlaczego banki wymagają wkładu własnego?

Wymóg posiadania wkładu własnego został wprowadzony do polskich banków w 2014 roku. Wcześniej kredyty hipoteczne były udzielane na pełną wartość nieruchomości. Było nawet możliwe otrzymanie ofert na kredyt z zabezpieczeniem hipotecznym na 110 lub 130 procent wartości zakupionego mieszkania lub domu. To oznaczało, że można było uzyskać kredyt na kwotę wyższą niż wartość nieruchomości, co pozwalało pokryć koszty remontu lub wyposażenia mieszkania.

Jednak obecnie taka sytuacja nie występuje. Zmiany dotyczące wymaganego wkładu własnego w bankach zaczęły się pojawiać już w 2014 roku. Wówczas Komisja Nadzoru Finansowego, odpowiedzialna za regulację rynku bankowego, wydała Rekomendację S, która dotyczyła dobrych praktyk związanych z zarządzaniem kredytami zabezpieczonymi hipotecznie.

Rekomendacja S stanowi zbiór takich dobrych praktyk, które banki powinny stosować w przypadku kredytów zabezpieczonych hipoteką na nieruchomościach mieszkalnych. Celem Komisji Nadzoru Finansowego było ograniczenie ryzyka kredytowego, które wcześniej ponosiły banki. Jednym z punktów Rekomendacji S było żądanie, aby kredytobiorcy posiadali własny wkład finansowy przy finansowaniu nieruchomości.

Z roku na rok KNF zwiększała wymóg. Kolejno było to:

 • 5 proc. wkładu w 2014 roku,
 • 10 proc. w 2015 roku,
 • 15 proc. w 2016 roku,
 • 20 proc. w 2017 roku.

Zgodnie z Rekomendacją S, banki obecnie żądają, aby osoby ubiegające się o kredyty hipoteczne posiadały wkład własny wynoszący 20 procent. Jednakże instytucje bankowe mają również możliwość samodzielnego ustalania tego poziomu i obniżania go, jeśli klient zgodzi się na dodatkowe zabezpieczenia spłaty swojego zobowiązania.

Pod koniec 2020 roku Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła ostateczną wersję zaktualizowanej Rekomendacji S. W przypadku kredytów zabezpieczonych hipoteką na nieruchomościach mieszkalnych, wymagany wkład własny klienta nadal wynosi co najmniej 20 procent wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie. Jednocześnie wprowadzono zapis, który mówi, że w przypadku zobowiązań z opcją „klucz za dług”, wkład własny musi wynosić co najmniej 30 procent. Opcja ta umożliwia kredytobiorcy przeniesienie własności nieruchomości na bank w celu spłaty długu.

Ile wynosi wkład własny w 2021 roku?

Zgodnie z Rekomendacją S wydaną przez KNF, banki są zobowiązane żądać od klientów minimalnego wkładu własnego w wysokości 20 procent wartości nieruchomości lub inwestycji mieszkaniowej, które zamierzają zakupić. Jednak połowę tego wymaganego wkładu można zastąpić, np. poprzez zakup dodatkowego ubezpieczenia niskiego wkładu własnego.

Warto zaznaczyć, że różne banki mogą mieć różne wymagania dotyczące wkładu własnego w roku 2021:

 • 10 procent – Alior Bank, PKO BP, Pekao SA, Bank Millennium, Credit Agricole, mBank, Santander Bank Polska;
 • 20 procent – ING Bank Śląski, Bank Ochrony Środowiska, BNP Paribas Bank, Citi Handlowy.

Szczegółowe informacje przedstawiono w poniższej tabeli:

BankWysokość wkładu własnego
Alior Bank10%
PKO BP10%
Pekao10%
Bank Millenium10%
mBank10%
ING Bank Śląski20%
Santander Bank Polska10%
Credit Agricole10%
Citi Handlowy20%
Bank Ochrony Środowiska20%
BNP Paribas Bank20%

Minimalny wkład własny – 2021

Z przedstawionych przykładów ofert bankowych tego roku trzeba było dysponować kwotą odpowiadającą co najmniej 10 proc. wartości inwestycji, aby liczyć na pozytywne rozpatrzenie wniosku kredytowego. Zwykle pozostałą część (10 proc. wkładu) można było z kolei zastąpić ubezpieczeniem niskiego wkładu własnego.

Wkład własny dla kredytów we frankach

Aktualnie trudno jest uzyskać kredyt denominowany w szwajcarskich frankach. Jeżeli jednak jesteś zainteresowany kredytem w obcej walucie, dostępnym jedynie dla klientów, którzy otrzymują dochód w walutach innych niż złotówki, musisz być gotów na wyższy wymóg dotyczący wkładu własnego.

W przypadku Alior Banku, na przykład, jeśli ubiegasz się o kredyt w euro, musisz wpłacić co najmniej 22 procent wartości nieruchomości. Dla kredytów w funtach brytyjskich ten wkład wynosi 26 procent, a dla kredytów w dolarach – 32 procent. Pekao Bank wymaga aż 40 procent wkładu własnego od klientów ubiegających się o kredyt walutowy z okresem kredytowania wynoszącym 20 lat.

Kredyt hipoteczny bez wkładu własnego – czy jest to możliwe?

Nieposiadający oszczędności ani działki budowlanej, które mogłyby zastąpić wymagany wkład własny w ubieganiu się o kredyt hipoteczny, niekiedy zastanawiają się nad sposobami obejścia tego warunku i uzyskania zobowiązania. Czy istnieje możliwość otrzymania kredytu hipotecznego bez posiadania własnych środków?

Niestety, w obecnej chwili nie jest możliwe otrzymanie pozytywnej decyzji w sprawie kredytu hipotecznego bez spełnienia minimalnego wymogu wkładu własnego. W niektórych bankach w Polsce ten wymóg wynosi zaledwie 10 procent, a pozostałą część musisz zabezpieczyć w inny sposób. Kredyty bez wkładu własnego od lat nie są dostępne w ofertach polskich instytucji kredytowych.

W wyniku pandemii koronawirusa pojawiły się trudności z uzyskiwaniem kredytów hipotecznych z niskim wkładem własnym. W związku z tym banki w 2020 roku podwyższyły minimalne oszczędności, jakie klient musi posiadać w celu uzyskania zobowiązania. Zamiast 10 procent, wymagane było już 20 lub nawet 30 procent. Jednakże poprawa sytuacji związana z pandemią COVID-19 spowodowała, że instytucje bankowe zrezygnowały z wyższego wymogu wkładu własnego.

Możliwe, że w przyszłości kredyty hipoteczne bez wkładu własnego mogą pojawić się w ofertach polskich banków w ramach wsparcia dla polskiego rynku mieszkaniowego, opartego na programie Polski Ład.

Które banki przyznają kredyt hipoteczny bez wkładu własnego?

Jaki bank przychyli się do Twojego wniosku, jeśli chcesz zaciągnąć kredyt hipoteczny bez wkładu własnego? Otóż sam wkład jak na razie wymagany jest zawsze, zmieni się to jednak wraz ze wprowadzeniem programu „Kredyt bez wkładu własnego” w ramach Polskiego Ładu. Wkład ten nie musi mieć jednak wyłącznie postaci finansowej. Banki akceptują również np. posiadaną działkę budowlaną, na której zamierzasz wybudować swój dom.

Gwarancja wkładu własnego w ramach Nowego Ładu

Zapowiedzi rządu dotyczące wsparcia budownictwa mieszkaniowego w ramach Polskiego Ładu (wcześniej znane jako Nowy Ład) sugerują, że w przyszłości niektórzy Polacy będą mogli skorzystać z kredytowych gwarancji i kredytów na mieszkanie bez konieczności posiadania wkładu własnego. Ten rodzaj mieszkań jest częścią programu Polski Ład.

Według planów rządu, udzielane będą kredyty hipoteczne objęte gwarancją ze strony Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) do wysokości 100 tys. zł, zastępując wymagany przez banki wkład własny. Takie kredyty będzie można składać aż do końca 2030 roku, przy minimalnym okresie spłaty wynoszącym 15 lat. Ostateczny limit ceny nieruchomości, która może być finansowana w ramach tego programu, zależny będzie od wielu różnych czynników.

Osoby, które będą mogły ubiegać się o kredyt bez wkładu własnego z gwarancją BGK, to:

 • małżeństwa,
 • osoby samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko,
 • osoby samotne, które są niepełnosprawne w stopniu znacznym lub całkowicie niepełnosprawne.

Jeśli wnioskodawcami są małżonkowie lub osoba samotnie wychowująca dziecko, to młodszy z małżonków lub samotny rodzic w roku, w którym wniosek jest rozpatrywany, nie może mieć ukończonych 40 lat.

Całkowita suma spłat dla rodzin dotyczących jednego kredytu nie przekroczy 100 tys. zł. BGK dokona takiej spłaty, jeśli dana osoba nie jest właścicielem innego mieszkania lub domu jednorodzinnego niż to, które jest finansowane jako kredyt bez wkładu własnego.

Środki na pokrycie spłat rodzinnych z tytułu urodzenia dziecka oraz kosztów związanych z udzielaniem gwarancji wkładu własnego dla kredytów bez wkładu własnego pochodzić będą z Rządowego Funduszu Mieszkaniowego, który jest zarządzany przez BGK.

Wysokość wkładu własnego w stosunku do wielkości kredytu – LTV

Przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny w banku, ważne jest nie tylko to, ile wynosi oczekiwany wkład własny klienta, ale także, jaki jest stosunek tego wkładu do całkowitej kwoty kredytu, o którą klient wnioskuje.

Czy wkład własny wpływa na wysokość kredytu, który kredytobiorca może otrzymać? Przy udzielaniu kredytów zabezpieczonych hipoteką, banki biorą pod uwagę wskaźnik LTV. Przyznawanie kredytu hipotecznego zależy od odpowiedniego poziomu tego wskaźnika, który z kolei wpływa na koszty finansowania i jest związany z wysokością wkładu własnego.

LTV to skrót od angielskiego terminu „Loan to Value”. W ofertach kredytów hipotecznych spotykasz wskaźnik LTV, który oznacza stosunek kwoty kredytu do wartości zabezpieczenia, które prezentujesz i oczekujesz od banku. Ten wskaźnik jest używany przez instytucje finansowe do oceny ryzyka, jakie podejmują, udzielając kredytów swoim klientom.

Bank ponosi większe ryzyko, gdy musi udzielić kredytu o wyższej wartości w stosunku do wartości zabezpieczenia. Jest to szczególnie ważne w przypadku kredytów hipotecznych, gdzie wartość nieruchomości może drastycznie spadać w ciągu kilku dekad, na przykład w przypadku poważnego kryzysu gospodarczego.

Jeśli więc widzisz, że bank oferuje wskaźnik LTV na poziomie 90%, oznacza to, że bank jest gotów udzielić kredytu hipotecznego tylko w wysokości odpowiadającej 90% wartości zabezpieczenia, jakim jest nieruchomość.

Banki określają maksymalny poziom wskaźnika LTV, a kredyty hipoteczne muszą mieć taką wysokość, aby ten wskaźnik był jak najwyższy. Zazwyczaj ograniczenie to wynosi od 80% do 90%, co automatycznie wymaga wkładu własnego na poziomie od 20% do 10% przy kredycie hipotecznym.

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego – co powinieneś wiedzieć?

Banki czasem pozwalają na ubieganie się o kredyt hipoteczny nawet w przypadku braku wymaganego 20-procentowego wkładu własnego, jednak pod pewnymi warunkami. Produkt taki może zostać przyznany, jeśli masz co najmniej połowę wymaganego wkładu własnego, a brakującą część zabezpieczysz poprzez wykupienie ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, co wiąże się z dodatkowymi kosztami.

W przypadku ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, towarzystwo ubezpieczeniowe, którego kredytobiorca opłaca polisę, chroni interesy banku. Możesz myśleć o tym ubezpieczeniu jako o rodzaju gwarancji, że w przypadku trudności ze spłatą zobowiązania, bank będzie mógł odzyskać część środków z ubezpieczenia. Dla klienta, posiadanie ubezpieczenia wkładu własnego oznacza większe szanse na pozytywną decyzję kredytową.

Co może być wkładem własnym i jak go udokumentować?

Niewłaściwe jest utożsamianie wkładu własnego jedynie z dostępnymi środkami pieniężnymi, tj. funduszami na koncie bankowym lub w domowym sejfie. Banki akceptują różne źródła jako wkład własny, o ile zostaną odpowiednio potwierdzone. Skąd można pozyskać środki na wkład własny i co można zaliczyć na jego poczet, umożliwiając ubieganie się o kredyt hipoteczny nawet w przypadku braku oszczędności?

Wartością nieruchomości gruntowej, na której planowana jest budowa, może być także wzięta pod uwagę przez większość banków jako wkład własny. Jeśli posiadasz działkę budowlaną i zamierzasz na niej rozpocząć projekt budowlany, jej wartość zostanie uznana za wkład własny.

Bank oceni, czy działka nie jest obciążona hipoteką. W przypadku, gdy tak jest, instytucja oszacuje, jaką część wartości nieruchomości można uznać za wkład własny i określi, ile jeszcze musisz dołożyć ze swojej kieszeni, aby spełnić wymagania dotyczące wkładu własnego.

W niektórych przypadkach bank może zgodzić się na minimalny wkład własny wynoszący 10%, pozostającą część możesz jednak zastąpić innymi zabezpieczeniami, takimi jak:

 1. Ubezpieczenie kredytu, które zawierasz z ubezpieczycielem i które zabezpiecza brakujący wkład własny lub niski wkład własny.
 2. Zablokowanie środków na rachunku bankowym lub ustanowienie zastawu na denominowanych w złotych dłużnych papierach wartościowych Skarbu Państwa (obligacje skarbowe) lub Narodowego Banku Polskiego.
 3. Przeniesienie kwoty w złotych lub innej walucie na własność banku.
 4. Posiadanie środków na rachunku w ramach systemu emerytalnego, takiego jak Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) lub Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE).

Bywa, że banki akceptują programy wsparcia rozwoju budownictwa mieszkaniowego, które wynikają z przepisów prawa, jako zastępstwo całego lub części wymaganego wkładu własnego. Przykładem była niedawna inicjatywa „Mieszkanie dla Młodych” (MdM). W przyszłości, w ramach Polskiego Ładu, wkład własny może zostać zastąpiony gwarancją bankową w programie „Kredyty bez wkładu własnego”.

Ważne jest także udokumentowanie wkładu własnego w aplikacji o kredyt. Jeśli posiadasz działkę budowlaną, na której planujesz budowę, musisz dostarczyć dokumentację, potwierdzającą twoje prawo własności oraz wycenę przeprowadzoną przez rzeczoznawcę.

Należy zaznaczyć, że banki zazwyczaj nie oferują promocyjnych warunków kredytowania w przypadku niskiego wkładu własnego. Warto się przygotować na wyższą marżę oraz inne opłaty, które mogą być wyższe niż w przypadku posiadania większego wkładu własnego. Posiadając znaczące oszczędności, można negocjować niższą marżę oraz niższą prowizję za przyznanie kredytu.

Czy przy kredycie hipotecznym darowizna może być wkładem własnym?

Dobrym rozwiązaniem dla dodatkowego wsparcia wkładu własnego może być otrzymanie darowizny od rodziny, takiej jak rodzice lub dziadkowie. Przyjęcie wsparcia finansowego od najbliższych krewnych oznacza, że przekazywane środki mogą być zwolnione z podatku od spadków i darowizn, aż do kwoty 19 274 zł. Aby zachować formalną ważność takiego przekazu, istnieje konieczność zawarcia umowy, która dokładnie to udokumentuje. Wszystkie szczegóły procedury powinny być zgłoszone do urzędu skarbowego.

Jeśli chodzi o związek pomiędzy darowizną a wkładem własnym, to umowa musi być napisana w odpowiednim formularzu, aby środki przekazane przez najbliższą rodzinę były uznane przez bank jako wkład własny. W umowie darowizny konieczne jest uwzględnienie takich elementów jak:

 1. Dane osobowe darczyńcy oraz obdarowanego, wraz z ich adresem i numerami dokumentów tożsamości.
 2. Miejsce i data zawarcia umowy darowizny.
 3. Przedmiot darowizny, np. kwota pieniężna.
 4. Oświadczenie, że środki przekazane w ramach darowizny są własnością darczyńcy i że przedmiot darowizny nie jest obciążony żadnymi zobowiązaniami.
 5. Oświadczenie obdarowanego o przyjęciu darowizny.
 6. Określenie daty, kiedy darowizna zostanie przekazana darczyńcy.
 7. Podpisy obu stron umowy.

Za pomocą darowizny jako wkładu własnego można uzupełnić wymagane oszczędności przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny.

Pracownicze Plany Kapitałowe na pokrycie wkładu własnego – czy to możliwe?

Oszczędzanie w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) oferuje możliwość zgromadzenia środków, które można wykorzystać do zakupu nieruchomości. Czy można użyć środków z PPK na wkład własny? Tak, jest to możliwe, ale taki proces jest praktycznie rodzajem pożyczki na wkład własny z PPK. Ustawa o PPK przewiduje, że uczestnik PPK może wpłacić środki w celu sfinansowania wkładu własnego, ale jest zobowiązany do ich zwrotu.

Wypłata środków z PPK może być wykorzystana do pokrycia wkładu własnego na zakup nieruchomości z kredytem hipotecznym. Zgodnie z przepisami ustawy o PPK, uczestnik PPK przed ukończeniem 45. roku życia może wystąpić z wnioskiem o wypłatę. W ramach tej wypłaty, uczestnik zawiera umowę z instytucją finansową, zobowiązując się do zwrotu pożyczonych środków, zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy o PPK.

W rzeczywistości pożyczka z PPK na wkład własny jest udzielana ze środków, które są własnością uczestnika. Zwrot tej specyficznej pożyczki do funduszu PPK musi nastąpić pomiędzy 5. a 15. rokiem od daty wypłaty. Uczestnik może więc spłacić tę pożyczkę na konto PPK nawet po osiągnięciu 60. roku życia, co pozwoli mu wypłacić te środki bez konsekwencji podatkowych.

W przypadku braku spłaty pożyczki z PPK na wkład własny, uczestnik musiałby zapłacić zryczałtowany podatek w wysokości 19 proc. Podatek ten jest naliczany od dochodu uczestnika PPK w zakresie, w jakim uczestnik nie zwrócił pożyczonych środków w ustalonym terminie zgodnie z umową zawartą z wybraną instytucją finansową.

Czy możliwe jest otrzymanie wkładu własnego od dewelopera?

Kredytobiorca niekoniecznie otrzymuje wkład własny od dewelopera, ale raczej zaciąga pożyczkę na pokrycie niezbędnych środków finansowych. Taka forma pożyczki na wkład własny jest stosowana głównie w przypadku zakupu nieruchomości na rynku pierwotnym.

Rozwiązanie polegające na uzyskaniu pożyczki na wkład własny od dewelopera przynosi korzyści obu stronom umowy. Deweloper otrzymuje kapitał, a jednocześnie może sprzedać nieruchomość po atrakcyjnej cenie. Natomiast nabywca ma możliwość zrealizowania swojego planu zakupu nieruchomości na rynku pierwotnym, korzystając z wkładu własnego pochodzącego z pożyczki od dewelopera.

Wkład własny a książeczka mieszkaniowa

W Polsce w latach 70. i 80. XX wieku wielu obywateli posiadało książeczki mieszkaniowe, które służyły jako sposób na oszczędzanie na zakup mieszkania. Jednak nie wszyscy wykorzystali te książeczki, i dlatego można jeszcze dzisiaj znaleźć je w niektórych domach. Czym dokładnie jest książeczka mieszkaniowa i czy ma ona obecnie jakieś zastosowanie?

Książeczka mieszkaniowa była narzędziem do gromadzenia środków na cele mieszkaniowe. Wielu rodziców zakładało takie książeczki dla swoich dzieci, aby ułatwić im start w dorosłe życie. Niestety, hiperinflacja, która miała miejsce w Polsce w okresie transformacji ustrojowej, czyli w latach 1989-1990, znacząco obniżyła wartość pieniądza, a denominacja z 1995 roku jeszcze bardziej to pogłębiła. W związku z tym pieniądze zgromadzone na książeczkach mieszkaniowych straciły praktycznie całą swoją wartość.

Aby wynagrodzić straty poniesione przez obywateli, rząd wprowadził 30 listopada 1995 roku ustawę dotyczącą pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, przyznawania premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych. Zgodnie z przepisami tej ustawy właściciele książeczek mieszkaniowych mogą ubiegać się o wypłatę premii gwarancyjnej, co pozwala na uzyskanie funduszy na cele mieszkaniowe.

Przepisy te wskazują, że środki zgromadzone na książeczce mieszkaniowej, wypłacone w formie premii gwarancyjnej, mogą być uzyskane po złożeniu w banku wniosku o likwidację książeczki oraz odpowiednich dokumentów. Wniosek ten należy skierować do banku, który wydał książeczkę mieszkaniową, zazwyczaj jest to bank PKO. Środki z książeczki mieszkaniowej można ubiegać się o wypłatę w przypadku:

 • Wymiany okien w mieszkaniu,
 • Montażu lub wymiany instalacji elektrycznej i gazowej w lokalu mieszkalnym,
 • Budowy domu,
 • Zakupu lokalu mieszkalnego.

Wielu banków, w przypadku ubiegania się o kredyt hipoteczny z zabezpieczeniem hipotecznym, pozwala na wykorzystanie środków z książeczki mieszkaniowej jako wkładu własnego na kredyt.

Wniosek o likwidację książeczki mieszkaniowej powinien zawierać zaświadczenie potwierdzające wysokość zgromadzonych środków na koncie. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku kredytowego, bank obsługujący książeczkę mieszkaniową przekazuje kwotę premii gwarancyjnej bezpośrednio na konto osoby sprzedającej nieruchomość, jako jej wkład własny.

Wkład własny – kiedy przelać deweloperowi?

Jeśli planujesz zakup mieszkania od dewelopera na kredyt hipoteczny, czyli w ramach rynku pierwotnego, możesz zastanawiać się, czy wymaganą kwotę wkładu własnego należy przekazać bezpośrednio do instytucji finansującej kredyt. Jednak to nie do końca prawda.

Wkład własny należy wpłacić na rachunek powierniczy dewelopera, który jest zarządzany przez bank, udzielający kredytu. W większości przypadków taki przelew należy wykonać po podpisaniu umowy z deweloperem, czy to umowy deweloperskiej, czy też przedwstępnej, dotyczącej zakupu nieruchomości. To oznacza, że środki te zostaną przelane przed otrzymaniem kredytu, ale po uzyskaniu wiążącej decyzji o jego przyznaniu.

Czy przy zakupie nieruchomości zawsze wymagany jest zadatek?

Podczas zakupu mieszkania na kredyt hipoteczny lub z udziałem takiego zobowiązania często podpisywana jest umowa przedwstępna dotycząca kupna-sprzedaży nieruchomości. W niektórych przypadkach może towarzyszyć jej zadatek, który kupujący wpłaca jako zabezpieczenie na przyszłą płatność za nieruchomość, choć może być zastąpiony zaliczką lub nawet nie występować.

Warto zaznaczyć, że zadatek nie jest obligatoryjnym elementem umowy przedwstępnej zakupu nieruchomości, ale spełnia rolę zabezpieczającą obie strony w przypadku ewentualnego wycofania się jednej z nich. Umowa przedwstępna z zadatkiem skłania kupującego i sprzedającego do przestrzegania ustaleń umownych. W sytuacji, gdy umowa przyszła nie zostaje zawarta zgodnie z warunkami umowy przedwstępnej, strona, która nie dotrzymała jej warunków, ryzykuje utratę zadatku.

Jeśli chodzi o kwestię zwrotu zadatku, to warto podkreślić, że w przypadku niespełnienia umowy przez kupującego, środki te zostaną utracone. Natomiast jeśli to sprzedający nie dotrzyma zobowiązań umowy, nie tylko nie ma prawa zatrzymać zadatku, ale także musi go zwrócić w podwójnej wysokości.

Tutaj nas znajdziesz

Skontaktuj się z nami!

#Zapraszamy na konsultacje

– bądź bliżej swoich celów z Green Finanse