Z tego artykułu dowiesz się:

Zgłoszenie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków
Zgłoszenie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

Zgłoszenie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

W każdym domu konieczne jest podłączenie do sieci kanalizacyjnej lub zastosowanie zbiornika bezodpływowego. Zazwyczaj inwestorzy preferują podłączenie swojej działki do istniejącej sieci, ale czasami może to być niemożliwe. Może to wynikać z dużej odległości od działki, braku zgody na budowę kanalizacji w miejscu, gdzie znajduje się inna posesja, lub braku zezwolenia ze strony przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego. W takich sytuacjach rozwiązaniem jest montaż przydomowej oczyszczalni ścieków (POŚ). Możliwość zainstalowania POŚ zależy od warunków terytorialnych, a sama budowa podlega przepisom zawartym w kilku ustawach i rozporządzeniach, które wymagają uzyskania odpowiednich zezwoleń. Ważnym formalnym krokiem jest również zgłoszenie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków do właściwego urzędu.

Normy dotyczące budowania oczyszczalni

Aby zainstalować przydomową oczyszczalnię ścieków, należy zwykle wcześniej zgłosić plan budowy. W niektórych przypadkach konieczne jest także uzyskanie pozwolenia od starosty powiatowego z odpowiedniego działu architektoniczno-budowlanego. Właściciel posesji musi przedstawić plan zagospodarowania działki, aby urzędnik mógł ocenić możliwość instalacji oczyszczalni w wyznaczonym miejscu. Osoby zainteresowane montażem POŚ powinny pamiętać, że muszą spełniać określone parametry, takie jak odległość od innych obiektów, granicy działki i drogi. Ważna jest również wydajność oczyszczalni (systemy o wydajności do 7,5 m³ na dobę nie wymagają dodatkowych zezwoleń).

Przydomowa oczyszczalnia ścieków – zgłoszenie budowy

Plan budowy przydomowej oczyszczalni musi zostać złożony w starostwie powiatowym w dziale architektury i budownictwa, po wypełnieniu urzędowego formularza. Dokumentacja ta powinna być złożona co najmniej 21 dni przed planowaną datą realizacji. Urzędnicy muszą być poinformowani o wydajności oczyszczalni, planie realizacji oraz ilości odprowadzanych ścieków z gospodarstwa w ciągu doby. Do dokumentacji należy dołączyć kilka innych oświadczeń, takich jak zaświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. W niektórych przypadkach mogą być również wymagane dodatkowe pozwolenia, takie jak opinia geotechniczna czy pozwolenie wodnoprawne (jeśli użytkownicy wykorzystują wodę ponad standardowe korzystanie z niej). W procesie planowania budowy POŚ warto skonsultować się ze specjalistą, który dokładnie określi odpowiednie usytuowanie oczyszczalni, aby spełniała wszystkie niezbędne warunki dla tej inwestycji.

Budowa oczyszczalni bez zgłoszenia

Montaż POŚ o wydajności do 7,5 m³ na dobę nie wymaga specjalnego zezwolenia. W przypadku nowych działek, które nie uwzględniają oczyszczalni w swoim projekcie, konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę, nawet jeśli wydajność oczyszczalni jest zgodna z normami.

Jak i gdzie zgłosić budowę oczyszczalni ścieków?

Budowa przydomowej oczyszczalni podlega przepisom prawnym dotyczącym gospodarki terenowej. Istotne są określone odległości oraz ilość odprowadzanych ścieków. W przypadku przekroczenia 5 m³ na dobę, konieczne jest pozwolenie wodnoprawne.

Odległość przydomowej oczyszczalni ścieków od budynku

Prawo budowlane określa szczegółowo odległości oczyszczalni od innych obiektów. Oczyszczalnia może znajdować się w sąsiedztwie domów jednorodzinnych, jeśli zostanie zapewnione odpowietrzanie przez instalację kanalizacyjną. W przypadku braku odpowietrzania obowiązują inne wymagania. Odległość od okien i drzwi zewnętrznych nie może być mniejsza niż 5 m. Oczyszczalnia powinna być również oddalona od granicy działki lub drogi o minimum 2 m oraz od studni dostarczającej wodę do spożycia o minimum 15 m (lub 30 m w przypadku drenażu).

Tutaj nas znajdziesz

Skontaktuj się z nami!

#Zapraszamy na konsultacje

– bądź bliżej swoich celów z Green Finanse