Z tego artykułu dowiesz się:

duża ilość zapytań w BIK

Czy duża ilość zapytań w BIK wpłynie na zdolność kredytową? Mamy odpowiedź z BIK!

Czy duża ilość zapytań w BIK obniża zdolność kredytową? A jeśli tak, to jaka ich liczba wpływa negatywnie na jej ocenę? Na te pytania powinieneś znać odpowiedzi, jeśli chcesz dostać kredyt w banku. W niektórych przypadkach bowiem duża liczba zapytań złożonych przez inne instytucje o Twoją historię kredytową może faktycznie zmniejszyć Twoje szanse na otrzymanie kredytu.

Przed przyznaniem kredytu lub pożyczki, banki i firmy pożyczkowe sprawdzają klientów w Biurze Informacji Kredytowej. Dzięki temu mogą ocenić prawdopodobieństwo spłaty zobowiązania. Każde takie zapytanie jest rejestrowane przez BIK i może wpłynąć na ocenę kredytową. W tym artykule omówimy, ile zapytań jest bezpiecznych, a ile może negatywnie wpłynąć na zdolność kredytową.

Zapytania w BIK – to musisz wiedzieć!

Zapytania do Biura Informacji Kredytowej (BIK) są składane przez instytucje finansowe, takie jak banki czy firmy pożyczkowe, celem uzyskania informacji na temat zadłużenia klienta oraz historii jego kredytowej. Typowo dochodzi do tego w przypadku oceny zdolności kredytowej klienta, najczęściej w momencie składania wniosku o kredyt lub pożyczkę.

Jeśli zatem interesujesz się konkretnym produktem kredytowym, instytucja po uzyskaniu Twojej zgody wysyła zapytanie do BIK. W rezultacie otrzymuje dostęp do raportu dotyczącego Twojej osoby, który zawiera między innymi następujące informacje:

  • Ocena punktowa BIK, znana również jako scoring BIK.
  • Lista Twoich aktualnych i wcześniejszych zobowiązań kredytowych, zarówno tych spłacanych, jak i zamkniętych w ciągu ostatnich 60 miesięcy.
  • Historia terminowości spłaty poszczególnych kredytów i pożyczek, z uwzględnieniem opóźnień płatności, w tym różnicowania ich na opóźnienia do 30 dni oraz powyżej 30 dni.
  • Zapytania kredytowe w BIK z ostatniego roku, tj. zapytania złożone przez inne instytucje finansowe w celu weryfikacji Twojej zdolności kredytowej przed udzieleniem kredytu lub pożyczki.

Scoring BIK, wyjaśnia Aleksandra Stankiewicz-Billewicz z Biura Informacji Kredytowej, jest oceną punktową (widoczną dla każdego kredytobiorcy w jego Raporcie BIK), która przyjmuje wartości od 1 do 100. Ta ocena może zmieniać się codziennie, zgodnie z danymi dostarczanymi przez banki. Opiera się ona na indywidualnej historii kredytowej i prognozuje, jak prawidłowo nowy kredyt będzie spłacany w przyszłości. Im wyższa wartość, tym większa szansa na pozytywne rozpatrzenie wniosku kredytowego. Poprawiają ją terminowe spłaty wszystkich kredytów oraz rzadkie opóźnienia w historii kredytowej. Natomiast zachowania, takie jak maksymalne wykorzystanie limitów kredytowych pomimo terminowych spłat, są uznawane za bardziej ryzykowne.

Ile punktów trzeba mieć w BIK, aby uzyskać kredyt? Najlepiej, aby wynosiły między 80 a 100, co oznacza doskonałą ocenę punktową BIK i niskie ryzyko udzielenia finansowania danej osobie. Terminowe regulowanie zobowiązań ma największy wpływ na scoring BIK, choć częściowo wpływa na niego także liczba zapytań kredytowych.

Czy można samemu sprawdzić historię w BIK?

Ważne jest, aby pamiętać, że oprócz banków i firm pozabankowych, również sam kredytobiorca ma możliwość dostępu do własnej historii w Biurze Informacji Kredytowej (BIK). Wystarczy pobrać raport dotyczący swojej osoby.

Jak sprawdzić, czy jestem zarejestrowany w BIK? W tym celu warto założyć konto w Biurze Informacji Kredytowej, gdzie można znaleźć raport zawierający m.in. historię spłat rat kredytowych oraz innych zobowiązań finansowych.

W raporcie BIK historia kredytowa to nie jedyny element, który można zobaczyć. Znajdują się tam również inne zobowiązania finansowe, takie jak opłaty za prąd czy telefon, udostępniane przez BIG Info Monitor, co pozwala mieć wszystkie informacje w jednym miejscu.

Co ma pozytywny, a co negatywny wpływ na historię kredytową? BIK rejestruje zarówno terminowe spłaty rat, jak i te opóźnione. Terminowe regulowanie płatności korzystnie wpływa na historię kredytową. Natomiast opóźnienia mogą obniżyć szanse na uzyskanie kolejnego finansowania lub je wykluczyć.

W raporcie BIK znajdziesz również informacje o zapytaniach instytucji na Twój temat z ostatnich 12 miesięcy. Istnieją dwa rodzaje zapytań:

  1. Zapytania kredytowe w BIK: związane z wnioskami o kredyty lub pożyczki składane przez Ciebie.
  2. Pozostałe zapytania w BIK: mogą dotyczyć monitorowania udzielonego kredytu lub przygotowywania oferty przez bank dla klienta.

Warto zauważyć, że tylko zapytania kredytowe mają wpływ na ocenę punktową i zdolność kredytową. Pozostałe zapytania nie mają wpływu na scoring BIK.

Czy Biuro Informacji Kredytowej (BIK) ustala limit dla zapytań?

Według stanowiska BIK, wiele zapytań o kredyt nie wpływa negatywnie na szanse uzyskania finansowania, o ile odnoszą się one do tego samego produktu finansowego, na przykład kredytu gotówkowego, i są zgłoszone w ciągu 14 dni. Zarówno BIK, jak i banki uważają tego rodzaju zapytania za naturalną konsekwencję poszukiwań klienta korzystnej oferty kredytowej.

Jednakże, większa ilość zapytań kredytowych w ciągu ostatnich 30 dni jest postrzegana nieco inaczej. Duża liczba zapytań może sugerować, że kredytobiorca napotyka trudności w uzyskaniu kredytu, lub wręcz przeciwnie, że aktywnie stara się zaciągnąć wiele zobowiązań, co może prowadzić do nadmiernego zadłużenia.

Jak zatem określić ryzykowną liczbę zapytań? Chociaż podejście banków może być indywidualne, zazwyczaj nie stanowi problemu, jeśli w raporcie widnieje od 3 do 4 zapytań kredytowych w ciągu miesiąca.

BIK podchodzi do tej kwestii podobnie, jednak warto pamiętać, że może to obniżyć ocenę punktową, jeśli pojawi się duża liczba zapytań w krótkim czasie, a żadne z nich nie zaowocuje udzieleniem kredytu.

Czy banki uwzględniają zapytania w Biurze Informacji Kredytowej (BIK) przy ocenie zdolności kredytowej?

Każdy bank podejmuje decyzje indywidualnie, podobnie jak ocenę zdolności kredytowej, dlatego trudno jest wskazać konkretny bank, który nie bierze pod uwagę zapytań w BIK, ponieważ większość instytucji finansowych przywiązuje do nich wagę.

Zapytania w BIK mają istotny wpływ na ocenę zdolności kredytowej, szczególnie w kontekście ryzyka udzielenia kredytu danej osobie. Aby to lepiej zrozumieć, warto przypomnieć, jak banki obliczają zdolność kredytową.

Zasadniczo jest ona uzależniona od wysokości dochodów oraz sumy aktualnych zobowiązań. Te informacje są potrzebne do oszacowania, na jaką kwotę klient może liczyć przy ubieganiu się o kredyt. Ogólna zasada jest prosta: im więcej środków pozostaje po opłaceniu rat kredytów, pożyczek czy alimentów, tym wyższa jest zdolność kredytowa, a więc można liczyć na większy kredyt.

Z perspektywy banku, zapytania kredytowe, zwłaszcza te z ostatnich 30 dni, niosą ryzyko zwiększenia zobowiązań i zmniejszenia zdolności kredytowej klienta do spłaty nowego kredytu. To ryzyko może być brane pod uwagę przy decyzji o udzieleniu kredytu.

Starsze zapytania kredytowe w BIK mają mniejszy wpływ na zdolność kredytową, ponieważ zazwyczaj wiadomo, czy zakończyły się one zaciągnięciem zobowiązania. Jeśli tak, są one uwzględniane w historii kredytowej i bezpośrednio wpływają na obliczanie zdolności kredytowej. Jeśli nie, mogą mieć wpływ na ocenę ryzyka udzielenia kredytu.

Czy ilość zapytań w BIK negatywnie wpływa na historię kredytową?

Masz już pojęcie, ile zapytań kredytowych jest akceptowanych przez banki – zazwyczaj od trzech do czterech w miesiącu. Dopiero przekroczenie tej liczby może sprawić trudności w uzyskaniu kredytu. Warto jednak zauważyć, że każdy bank analizuje dane zgromadzone przez Biuro Informacji Kredytowej indywidualnie. Istnieje możliwość, że jedna instytucja finansowa zaakceptuje większą liczbę zapytań, podczas gdy inna nie.

Warto zauważyć, że Biuro Informacji Kredytowej ujawnia dane dotyczące liczby zapytań kredytowych z ostatnich 12 miesięcy, a nie tylko z ostatnich 30 dni, z ważnych powodów. Takie informacje stanowią istotny element historii kredytowej kredytobiorcy, ponieważ duża liczba zapytań w ciągu roku może sugerować tendencję do zadłużania się i problemy finansowe. Banki szczególnie zwracają uwagę na chwilówki, które z racji krótkiego okresu spłaty mogą być zaciągane nawet kilka razy w ciągu miesiąca.

Należy pamiętać, że omawiamy tu wyłącznie zapytania kredytowe. Jeśli sprawdzasz swoją historię kredytową, nie ma to wpływu na scoring. Bez obaw możesz więc pobierać raport BIK.

Zobacz też: Po jakim czasie kredyt jest widoczny w BIK?

Jak duża liczba zapytań w Biurze Informacji Kredytowej (BIK) jest uznawana za nadmierną?

Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna, ponieważ banki różnie podchodzą do tego zagadnienia. Niemniej jednak, jeśli ilość zapytań przewyższa 4-5 w ciągu ostatniego miesiąca, szanse na uzyskanie kredytu znacznie maleją.

Warto także zaznaczyć, że niektóre banki biorą pod uwagę liczbę zapytań z ostatnich 3 miesięcy, i w takim przypadku nie powinno ich być więcej niż 6-7 w tym okresie.

Aby budować pozytywną historię kredytową, ważne jest, aby nie składać zbyt często wniosków o kredyty i pożyczki.

Jak długo przechowywane są informacje w Biurze Informacji Kredytowej (BIK)?

Jeśli kredyt był spłacany zgodnie z harmonogramem, to jest on widoczny dla innych instytucji finansowych jedynie do momentu całkowitej spłaty, chyba że wyraziłeś zgodę na dłuższe przetwarzanie danych.

Jednakże, jeśli zaszło opóźnienie w spłacie przekraczające 60 dni i minęło 30 dni od powiadomienia przez instytucję finansową o zamiarze przetwarzania tych informacji, a Ty nie uregulowałeś zadłużenia, to dane w BIK pozostaną widoczne przez 5 lat.

Natomiast zapytania kredytowe pozostają widoczne w raporcie przez okres 12 miesięcy. Po upływie tego czasu BIK usuwa je, co oznacza, że nie są już dostępne dla innych kredytodawców.

Jak usunąć zapytania z Biura Informacji Kredytowej (BIK)?

Jeśli nadmierna ilość zapytań w BIK utrudnia Ci uzyskanie kredytu, istnieje możliwość próby usunięcia części z nich. Jednakże taka opcja jest dostępna tylko dla zapytań, które nie zaowocowały udzieleniem kredytu. Decyzję o przetwarzaniu takich danych przez BIK podważył Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 27 sierpnia 2019 roku (I OSK 2567/17).

Faktycznie, to banki same powinny usuwać takie zapytania kredytowe z BIK w ciągu 30 dni. Jeśli jednak tego nie uczynią, masz prawo żądać tego od nich. Aby to zrobić, wystarczy złożyć pisemny wniosek do banku o wycofanie zapytania z BIK. Wniosek powinien zawierać szczegółowe informacje dotyczące danego zapytania oraz oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych związanych z tym zapytaniem. Warto także w takim piśmie powołać się na wspomniany wyrok NSA.

Dodatkowe źródła:

https://www.kzbs.pl/Wyrok-NSA-dotyczacy-usuwania-z-BIK-i-bankowych-baz-danych-historii-niesfinalizowanych-zapytan-kredytowych-.html

Tutaj nas znajdziesz

Skontaktuj się z nami!

#Zapraszamy na konsultacje

– bądź bliżej swoich celów z Green Finanse