Z tego artykułu dowiesz się:

Wniosek kredytowy

Wniosek kredytowy – wszystko, co warto wiedzieć przed wypełnieniem

Wniosek kredytowy to dokument, który musi złożyć każda osoba ubiegająca się o pożyczkę. Czynność ta zajmuje zazwyczaj zaledwie kilka minut, wymaga jednak podania określonych informacji. Co w nim zawrzeć? Sprawdź, jak poprawnie wypełnić wniosek o kredyt i co warto wcześniej przygotować.

Poszczególne rodzaje kredytów mogą wymagać złożenia odmiennego rodzaju wniosku. Na przykład, procedura ubiegania się o kredyt hipoteczny jest często bardziej złożona niż w przypadku kredytu gotówkowego. Niniejszy artykuł przybliży różnice między różnymi formularzami wnioskowymi o kredyt. Jeśli planujesz w najbliższej przyszłości ubiegać się o finansowanie, warto zapoznać się z niniejszymi informacjami.

Czym jest formularz wniosku kredytowego?

Czy to kredyt gotówkowy, hipoteczny, czy może inny rodzaj finansowania? Bez względu na wybór, konieczne jest złożenie właściwego wniosku.

Wniosek kredytowy to oficjalny dokument lub formularz, który należy uzupełnić, aby ubiegać się o kredyt lub pożyczkę od instytucji finansowej, takiej jak bank. Zawiera on szczegółowe informacje dotyczące Twojej sytuacji finansowej, dochodów, wydatków i innych istotnych danych, które mogą wpłynąć na decyzję dotyczącą przyznania zobowiązania. W dzisiejszych czasach większość banków umożliwia składanie wniosków kredytowych online, zwłaszcza w przypadku kredytów gotówkowych, co daje możliwość wypełnienia dokumentu w spokoju, w zaciszu własnego domu.

Jakie są zawartości wniosku kredytowego?

Każdy formularz wniosku kredytowego obejmuje podobne kategorie informacji. Co powinno się w nim znaleźć?

 1. Dane osobowe – Typowo, wniosek kredytowy wymaga podania podstawowych informacji osobowych, takich jak imię, nazwisko, data urodzenia, numer PESEL, numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres e-mail.
 2. Informacje dotyczące zatrudnienia i dochodów – Wniosek powinien również zawierać informacje dotyczące Twojego źródła dochodów, takie jak miejsce zatrudnienia, stanowisko, miesięczne lub roczne dochody, staż pracy oraz ewentualne dodatkowe źródła dochodu.
 3. Historia kredytowa – Kredytodawca może prosić o informacje dotyczące Twojej historii kredytowej, w tym istniejące kredyty, karty kredytowe, poziom zadłużenia, opóźnienia w spłacie oraz wcześniejsze doświadczenia z kredytami.
 4. Kwota kredytu i warunki – Wnioskujący musi określić żądaną kwotę kredytu oraz preferowane warunki, takie jak okres spłaty kredytu i rodzaj oprocentowania (stałe lub zmienne).

Czego wymaga wniosek o kredyt?

W niektórych sytuacjach konieczne jest dostarczenie dodatkowych dokumentów lub udzielenie bardziej szczegółowych informacji przy składaniu wniosku kredytowego. Dlatego też warto sprawdzić, jakie dokumenty lub informacje są wymagane w przypadku poszczególnych rodzajów zobowiązań bankowych.

Składanie wniosku o kredyt gotówkowy

Wniosek o kredyt gotówkowy zazwyczaj nie wymaga wielu formalności. Jakie dokumenty musisz dołączyć? Przede wszystkim będzie to dokument tożsamości oraz zaświadczenie o dochodach. Niektóre banki mogą akceptować deklarację PIT lub wyciąg z banku zamiast oficjalnego zaświadczenia. Jeśli aplikujesz o kredyt w banku, gdzie posiadasz konto, istnieje możliwość otrzymania kredytu gotówkowego na podstawie oświadczenia. Wystarczy zatem, że w formularzu wniosku podasz swoje oszacowane miesięczne dochody.

Składanie wniosku o kredyt hipoteczny

Podczas ubiegania się o kredyt hipoteczny, lista wymaganych dokumentów staje się bardziej rozległa. Choć dokumenty potwierdzające dochód, takie jak zaświadczenie o dochodach lub deklaracja PIT, nadal są ważne, to nie stanowią jedynego wymogu. Dużo zależy również od tego, czy nieruchomość jest kupowana na rynku pierwotnym czy wtórnym.

Jeśli zamierzasz nabyć nieruchomość na rynku pierwotnym, konieczne będzie dostarczenie następujących dokumentów związanych z nieruchomością:

 1. Wypisu z centralnej ewidencji gruntów i budynków.
 2. Odpisu z księgi wieczystej odnoszącej się do gruntu, na którym znajduje się nabywane mieszkanie.
 3. Pozwolenia na budowę.
 4. Pozwolenia na użytkowanie nieruchomości (jeśli budowa została już zakończona).
 5. Potwierdzenia wniesienia wkładu własnego.
 6. Informacji o deweloperze, takich jak odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).
 7. Pełnomocnictw reprezentantów dewelopera, jeśli nie są oni wpisani do KRS.

Natomiast w przypadku zakupu nieruchomości na rynku wtórnym, sprzedający będzie zobowiązany dostarczyć dokumenty potwierdzające jego prawo do nieruchomości. Wskazane jest uzyskanie odpisu z księgi wieczystej dotyczącej nieruchomości, aby zweryfikować status prawny właściciela.

Inne dokumenty są niezbędne, jeśli planujesz uzyskać kredyt hipoteczny na budowę domu. W takim przypadku konieczne jest przygotowanie:

 1. Decyzji o pozwoleniu na budowę.
 2. Aktu notarialnego działki.
 3. Odpisu z księgi wieczystej działki.
 4. Wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów.
 5. Projektu budowlanego.
 6. Dziennika budowy.
 7. Umów z firmami budowlanymi.
 8. Operatu szacunkowego wykonanego przez rzeczoznawcę.

Wniosek o kredyt w ramach programu „Mieszkanie dla młodych” działa na podobnych zasadach, więc wymaga podobnych dokumentów.

Składanie wniosku o kredyt konsolidacyjny

Proces ubiegania się o kredyt konsolidacyjny przebiega nieco inaczej. W tym przypadku istotne są nie tylko dochody, ale także obecne zobowiązania finansowe. Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku? Oto niezbędne dokumenty:

 • Dokumenty potwierdzające tożsamość.
 • Dokumenty potwierdzające wysokość i źródło dochodu.
 • Dokumenty związane z kredytami, które mają zostać skonsolidowane, głównie umowy kredytowe.

Wniosek o kredyt dla firm

Podstawowe dokumenty wymagane do uzyskania kredytu dla firm obejmują:

 • zaświadczenie o rejestracji w ewidencji działalności gospodarczej,
 • potwierdzenie nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP przez urząd skarbowy,
 • zaświadczenie o nadaniu numeru REGON.

Jednakże wymagane dokumenty mogą się różnić w zależności od rodzaju kredytu. Na przykład, jeśli planujesz ubiegać się o kredyt obrotowy, konieczne będzie również dostarczenie:

 • umowy lub statutu spółki,
 • dokumentów finansowych.

Proces ubiegania się o kredyt inwestycyjny wygląda jeszcze inaczej. Aby złożyć wniosek o tego rodzaju kredyt, konieczne będzie dodatkowo dostarczenie:

 • ewidencji przychodów za poprzedni rok oraz za bieżący okres, wraz z wykazem środków trwałych, wartości niematerialnych oraz prawnych,
 • analizy finansowej przedsiębiorstwa,
 • biznesplanu.

Sprawdź także: Kredyt hipoteczny krok po kroku. Opisujemy cały proces

Jak często można składać wnioski kredytowe?

Jaka jest częstotliwość składania wniosków o kredyt? Formalnie nie ma ograniczeń, jednak należy pamiętać, że nadmierne ubieganie się o kredyt może negatywnie wpłynąć na ocenę kredytową w Biurze Informacji Kredytowej (BIK), co banki biorą pod uwagę podczas rozpatrywania wniosków. W celu zachowania ostrożności zaleca się składanie maksymalnie 3-4 wniosków kredytowych w ciągu jednego miesiąca.

Jak długo ważny jest wniosek kredytowy? Często kredytobiorcy nie zdają sobie sprawy, że wstępna decyzja kredytowa ma ograniczony termin ważności. Zazwyczaj dokument taki jest ważny przez okres 1-3 miesięcy od jego wydania. Jeśli nie uda się dostosować do tego okresu, konieczne będzie ponowne złożenie wniosku kredytowego.

Czy można wycofać się z wniosku kredytowego?

Czy złożenie wniosku kredytowego wiąże się z jego akceptacją? Nie, złożenie wniosku kredytowego nie jest równoznaczne z podpisaniem umowy kredytowej. Nawet jeśli bank wyrazi zgodę na udzielenie Ci kredytu, nadal masz prawo się wycofać. Co więcej, zachowujesz to prawo nawet po podpisaniu umowy. Jak to jest możliwe?

Każdy konsument ma prawo do odstąpienia od umowy kredytowej bez dodatkowych opłat i bez konieczności uzasadniania swojej decyzji w ciągu 14 dni od jej sfinalizowania. Jedynym warunkiem skutecznego odstąpienia jest przestrzeganie ustalonego 14-dniowego okresu. Nie jest konieczne udowadnianie przyczyny rezygnacji.

Jak zakończyć proces składania wniosku kredytowego? W większości przypadków na etapie wypełniania lub przesyłania wniosku możesz wybrać opcję „Anuluj”.

Jak długo trwa rozpatrzenie wniosku kredytowego?

Czas potrzebny na ocenę wniosku kredytowego zależy głównie od rodzaju kredytu oraz procedur wewnętrznych banku. W przypadku kredytów gotówkowych proces weryfikacji zazwyczaj trwa kilka godzin (maksymalnie 1-2 dni robocze).

Natomiast w przypadku kredytów hipotecznych bank ma obowiązek podjąć ostateczną decyzję kredytową w ciągu nie dłużej niż 21 dni kalendarzowych od momentu dostarczenia wszystkich niezbędnych dokumentów. Przestrzeganie tego terminu jest narzucone przepisami prawa i stanowi ważną normę dla kredytodawców.

Jak sprawdzić status wniosku kredytowego? W większości instytucji finansowych możliwe jest to za pomocą bankowości elektronicznej.

Poniżej znajdziesz tabelę z informacją na temat czasu weryfikacji wniosków o kredyt hipoteczny w różnych bankach.

Powody odrzucenia wniosku o kredyt

Bank może odmówić udzielenia kredytu z różnych przyczyn. Poniżej przedstawiamy najczęstsze z nich:

 1. Błędy w wypełnieniu wniosku – Jeśli wniosek zawiera istotne błędy lub brakujące informacje, może to skutkować jego odrzuceniem.
 2. Brak istotnych informacji – Jeśli wniosek nie zawiera kluczowych danych finansowych lub personalnych, bank może go odrzucić.
 3. Niekompletne dokumenty – Przed złożeniem wniosku należy upewnić się, jakie dokumenty są wymagane. W przeciwnym razie konieczne będzie rozpoczęcie procesu wnioskowania od nowa.
 4. Niska zdolność kredytowa – Bank może uznać, że wnioskodawca nie posiada wystarczających środków na spłatę zobowiązania.
 5. Zła historia kredytowa – Opóźnienia w spłacie bieżących lub poprzednich zobowiązań mogą skutkować odrzuceniem wniosku kredytowego.
 6. Zbyt duże obciążenia finansowe – Bank może odrzucić wniosek, jeśli wnioskodawca ma już zbyt wiele aktywnych zobowiązań finansowych.
 7. Inne czynniki ryzyka – Bank może brać pod uwagę różne inne czynniki ryzyka, takie jak stabilność zatrudnienia, rodzaj kredytu, cele kredytu itp., przy podejmowaniu decyzji o odrzuceniu wniosku.

Więcej na ten temat przeczytasz w artykule: Czemu banki nie chcą mi udzielić kredytu?

Co należy brać pod uwagę podczas wypełniania wniosku o kredyt?

Przy wypełnianiu wniosku o kredyt istnieje kilka istotnych kwestii, o których warto pamiętać:

 1. Dokładność i kompletność informacji – Upewnij się, że wszystkie niezbędne informacje zostały ujęte we wniosku. Staraj się unikać błędów, niejasności oraz pustych pól.
 2. Zapoznanie się z warunkami kredytu – Przed podpisaniem umowy kredytowej dokładnie przeczytaj jej warunki, w tym oprocentowanie, okres spłaty, wysokość raty oraz dodatkowe opłaty. Ważne jest zrozumienie wszystkich aspektów umowy.
 3. Porównanie ofert – Zanim złożysz wniosek, warto porównać oferty różnych banków, aby wybrać najkorzystniejszy kredyt pod względem kosztów i warunków. Kalkulator kredytowy może być pomocny w analizie kosztów kredytu.
 4. Przygotowanie dokumentów – Upewnij się, że masz przygotowane wszystkie niezbędne dokumenty i zaświadczenia, takie jak zaświadczenie o dochodach czy dokumenty potwierdzające wkład własny.
 5. Zadawanie pytań – W razie wątpliwości dotyczących wniosku lub warunków kredytu, zawsze można zwrócić się do przedstawiciela banku o wyjaśnienie.
 6. Rozważenie ubezpieczenia – Niektóre banki mogą proponować ubezpieczenia kredytu lub inne produkty finansowe. Zanim zdecydujesz się na ich wykupienie, przemyśl, czy są one dla ciebie potrzebne i opłacalne.
 7. Ocena zdolności kredytowej – Przed złożeniem wniosku warto dokładnie przeanalizować swoją zdolność kredytową i stabilność finansową. Kalkulator zdolności kredytowej może być tu pomocny.

Pamiętaj także o terminach – Należy przestrzegać terminów i procedur określonych przez bank. Ważne jest także przygotowanie na różne scenariusze, w tym na możliwość otrzymania negatywnej decyzji od banku.

Tutaj nas znajdziesz

Skontaktuj się z nami!

#Zapraszamy na konsultacje

– bądź bliżej swoich celów z Green Finanse