Z tego artykułu dowiesz się:

Jak szybciej zakończyć postępowanie upadłościowe?

W zeszłym roku znacznie uproszczono zasady upadłości konsumenckiej. Jednak procedura sądowa zajmuje wciąż dużo czasu – nawet 6 miesięcy lub dłużej. Zwłaszcza jeśli dłużnik posiada jakiś majątek. Okazuje się, że jest w polskim prawie mało znana opcja, która pozwala dłużnikom dużo szybciej zakończyć postępowanie upadłościowe.

Jak szybciej zakończyć postępowanie upadłościowe

Mówimy o „likwidacji przygotowawczej” (tzw. pre-pack) dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Instytucja znana jest w polskim prawie od 5 lat. – Początkowo dotyczyła tylko firm z poważnymi problemami finansowymi. Krótko mówiąc, dzięki „likwidacji przygotowawczej” firmy mogły szybciej doprowadzić do upadłości i w pełni zadowolić swoich wierzycieli. Wystarczyło, że dłużnik wskazał sądowi nabywcę majątku zadłużonej firmy.

Przy osobach fizycznych jest prawie takie samo. Obecnie znaczną wartość długu konsumenta można sprzedać konkretnej instytucji. Przeprowadzenie tej procedury wymaga przygotowania prawnika i znalezienia inwestora, który nabędzie nieruchomość.

Z punktu widzenia dłużnika takie rozwiązanie mogłoby być ciekawe, szczególnie w przypadku nieruchomości. Na przykład może zostać nabyty przez członka rodziny lub inną bliską osobę, co jest mało prawdopodobne w przypadku standardowej procedury likwidacyjnej.

„Likwidacja przygotowawcza” jest również korzystna z punktu widzenia nabywcy majątku dłużnika. Nabycie standardowej nieruchomości obciążonej hipoteką od zadłużonego konsumenta wiąże się z pewnym ryzykiem. Dzięki pre-pack’owi nabywca dostaje sądową gwarancję przekazania własności bez obciążeń, unikając procedur przetargowych w klasycznym postępowaniu upadłościowym.

Pre-pack przed ogłoszeniem upadłości nie był do tej pory popularny. Wynika to głównie ze specyfiki procedur, ale także z ogólnego braku wiedzy na ten temat. Tak czy inaczej, każdy konsument posiadający cenne aktywa powinien przynajmniej rozważyć tę opcję przed złożeniem wniosku o upadłość w sądzie.

Tutaj nas znajdziesz

Skontaktuj się z nami!

#Zapraszamy na konsultacje

– bądź bliżej swoich celów z Green Finanse