Z tego artykułu dowiesz się:

Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu. Kiedy jest możliwy i jak go uzyskać?

Chcesz szybciej spłacić swój kredyt hipoteczny lub inne zobowiązanie kredytowe? Masz do tego prawo i w opinii Rzecznika Finansowego oraz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w takim przypadku kredytobiorcy zostaje zwrócona prowizja kredytu. Doradzamy, jak odzyskać prowizje i inne koszty w niewykorzystanym okresie kredytowania.

Zwrot prowizji

Dla wielu Polaków kredyt hipoteczny jest okazją do zakupu własnego mieszkania lub wybudowania domu. W przeciwieństwie do kredytu gotówkowego wcześniejsza spłata jest trudniejsza. Zdarzają się jednak chwile, kiedy dzięki nagłym napływom gotówki jesteśmy w stanie szybciej spłacić zadłużenie. Pieniądze te pomagają skrócić okres kredytowania oraz spłacić prowizje i inne opłaty związane z tym kredytem.

Zwrot prowizji bankowej pozwala zaoszczędzić pieniądze, które możesz przeznaczyć na dowolny cel. Dowiedz się, jak w praktyce działają przedpłaty kredytów i zwroty prowizji. Czy bank robi to automatycznie, czy przy zaciąganiu kredytu hipotecznego musisz domagać się częściowego zwrotu zapłaconej prowizji?

Prowizja od kredytu – co to jest? Czy opłata za pożyczkę podlega zwrotowi?

Prowizja od kredytu hipotecznego, gotówkowego czy konsolidacyjnego, obok oprocentowania, to jeden z kluczowych parametrów wpływających na całkowity koszt kredytu. Istnieje kilka rodzajów takich prowizji, ale w przypadku pożyczek podstawą jest prowizja do przyznania.

Jest to zwykle określony procent należnej kwoty. Dla kredytów konsumpcyjnych może wahać się od kilku do kilkunastu procent, a dla kredytów hipotecznych jest znacznie niższy. Zatem prowizja od kredytu hipotecznego lub innego kredytu jest prowizją umowną za to, że bank pożycza nam pieniądze.

Należy zaznaczyć, że koszty kredytu mogą być częściowo spłacane za pomocą przedpłat. Obejmują również prowizję płatną z góry przed uruchomieniem lub uznaniem produktu. Jej wysokość może sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Więc możliwość spłaty części kredytu i zwrot kosztu zainteresuje Cię. Stanie się swego rodzaju zachętą do podjęcia decyzji o wcześniejszej spłacie kredytu.

Jeśli zastanawiasz się, czy opłaca się wcześniej spłacić kredyt, pamiętaj, że spłata części prowizji może zwiększyć opłacalność takiej operacji. Dowiedz się, ile mogą wynieść takie zwroty i jak faktycznie są one odzyskiwane z banku.

Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu konsumenckiego

Zgodnie z polskim prawem kredyt konsumencki to zobowiązanie finansowe pomiędzy klientem a bankiem. Aby zostać uwzględnionym w definicji, jego wartość nie może przekraczać 255 550 zł lub równowartości w walucie obcej. Finansowanie nie może być związane z działalnością gospodarczą.

Kredytami konsumenckimi mogą być kredyty konsumpcyjne, gotówkowe, ratalne z oprocentowaniem większym od zera, kredyty na konkretne cele, np. kredyty samochodowe. Nie jest to jednak kredyt studencki, gdyż ma niższe oprocentowanie niż powszechnie stosowane, czy pożyczka ratalna 0%.

Czy przy wcześniejszej spłacie kredytu konsumenckiego należy się zwrot prowizji czy jednak w tym przypadku nie należy się zwrot części pieniędzy wpłaconych na konto banku?

Kredyty uregulowane są ustawą z dn. 12 maja 2011. Zgodnie z art. 49 Ustawy o kredycie konsumenckim w przypadku spłaty całości zobowiązania przed terminem określonym w umowie całkowity koszt ulega obniżeniu z uwagi na to, że niektóre koszty związane są z okresem kredytowania. Dotyczy to wspomnianych już prowizji, odsetek czy ubezpieczenia.

W związku z tym, jeśli konsument wpłacił z góry opłaty naliczane normalnie w kolejnych miesiącach, zostanie mu proporcjonalnie zwrócona opłata z banku.

Stosując metodę liniową, instytucja finansowa dzieli wszystkie koszty przez liczbę dni kalendarzowych obowiązywania umowy. Następnie mnoży to przez liczbę dni, o które okres spłaty uległ skróceniu. Rezultatem jest kwota zwrócona przez konsumenta tytułem przedpłaty zobowiązania.

Zwrot prowizji przy wcześniejszej spłacie kredytu hipotecznego

Wiesz już, jak spłacić prowizję w przypadku kredytu konsumenckiego. Pożyczki niezabezpieczone nie podlegają jednak przepisom prawa o tego typu zobowiązaniu. Nic więc dziwnego, że wielu klientów o podobnych zobowiązaniach zastanawia się, czy możliwy jest zwrot prowizji przy wcześniejszej spłacie kredytu hipotecznego. Może, ale będzie proporcjonalne.

Należy zaznaczyć, że wierzyciel hipoteczny może otrzymać spłatę w przypadku wcześniejszej spłaty, ale na innych warunkach. Tego typu produkt objęty jest innymi przepisami – Ustawą o Hipotece z dnia 23 marca 2017 r., dotyczącą umów zawartych po 21 lipca 2017 r. Mówi o prawie kredytobiorcy do pełnej lub częściowej spłaty w dowolnym momencie oraz do zwrotu części opłat.

Osoby, które zaciągnęły kredyt hipoteczny przed 22 lipca 2017 r., niestety nie będą miały takiej możliwości.

Art. 39 tej ustawy stanowi w pkt 1, że w przypadku spłaty całości kredytu hipotecznego przed terminem określonym w umowie całkowity koszt zobowiązania ulega obniżeniu o odsetki i inne koszty przypadające za okres, o który skrócono obowiązywanie tej umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą.

Niektóre banki wymagają powiadomienia ich o zamiarze zapłaty z góry, a dodatkowo pobierają prowizję w wysokości do 3% od zwracanej kwoty (zwykle 3% po pierwszym roku, 2% po drugim roku, 1% po trzecim roku). Chyba że klient jest objęty kredytem o zmiennym oprocentowaniu, który jest regularnie spłacany przez minimalny okres 3 lata.

Dlatego konieczne jest sprawdzenie wymagań pożyczkodawcy przed podjęciem decyzji o przedpłacie produktu.

Prowizja za kredyt – czy bank zwróci prowizję przy wcześniejszej spłacie kredytu?

Jeszcze kilka lat temu spłata prowizji od pożyczki konsumenckiej lub niezabezpieczonej nie była tak prosta jak dzisiaj. Wiele zależy od dobrej woli samego banku. Wyrok TSUE zmienił wszystko. Zwrot prowizji został zbadany przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

Według opinii UOKiK i TSUE banki muszą spłacić część kosztów kredytu odpowiadającą terminowi przedpłaty. Jeżeli klient pożycza w ciągu 5 lat i spłaca w ciągu 3 lat, klientowi zostanie zwrócona 2/5 prowizji i innych opłat.

Możesz ubiegać się o zwrot przez 6 lat od zamknięcia wcześniejszego kredytu – wynika to z przepisów Kodeksu Cywilnego. Jak czasu ma bank?  30 dni, ale tak naprawdę nie na spłatę, a raczej na decyzję, choć zwykle jest ona wydawana wcześniej. Nie zawsze spełnia oczekiwania pożyczkobiorcy. Dlatego w przypadku braku odpowiedzi lub decyzji negatywnej możesz skontaktować się z Rzecznikiem Finansowym, który pomoże Ci rozwiązać problem.

Jak wygląda zwrot prowizji przy wcześniejszej spłacie kredytu w poszczególnych bankach?

Aby otrzymać zwrot pieniędzy, musisz skontaktować się z bankiem, z którego otrzymałeś pożyczkę. W tym celu powinieneś skontaktować się z konkretną organizacją, aby przedstawić swoja spraw i dokumenty. Nie zaszkodzi sięgnąć do ustawy o kredycie konsumenckim, opinii Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz orzeczenia TSUE. Dla Państwa wygody opisujemy, co w tym zakresie obowiązuje w poszczególnych bankach w Polsce.

Alior Bank – zwrot prowizji

W Alior Banku możesz poprosić o zwrot prowizji po spłacie kredytu poprzez:

 • bankowości Alior Online,
 • aplikacji Alior Mobile.

W obu przypadkach masz możliwość zażądania zwrotu pieniędzy w przypadku wcześniejszej spłaty. Zamówienia należy składać w przypadku kredytu przed upływem terminu dla umów podpisanych po 18 grudnia 2011 r. – w przypadku spłaty należności przed terminem płatności po 11 września W 2019 r. zwrot kosztów wraz z proporcjonalną częścią kaucji prowizyjnej , zostanie wykonane automatycznie.

BNP Paribas – zwrot prowizji

Bank BNP Paribas informuje na swojej stronie internetowej, że zwraca prowizje w przypadku kredytów spłaconych przed czasem:

 • gotówkowych,
 • konsolidacyjnych,
 • ratalnych,
 • samochodowych.

Jednak w przypadku kredytów hipotecznych i kredytów na działalność handlową lub rolniczą nie jest to możliwe. Ponadto BNP Paribas nie zwróci części prowizji, jeśli:

 • zawarta została umowa o kredyt inny niż kredyt hipoteczny;
 • kredyt został spłacony bez wcześniejszej spłaty, zgodnie z harmonogramem lub jest jeszcze w trakcie spłaty;
 • prowizja za udzielenie kredytu wynosiła 0 proc. (nie była naliczana).

W zależności od daty podpisania umowy kredytu konsumenckiego, inaczej wygląda procedura żądania częściowego zwrotu prowizji i innych kosztów w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu finansowego. Jeśli zawarłeś umowę kredytu konsumenckiego od 18 grudnia 2011 r. i spłaciłeś kredyt w całości do 11 września 2019 r., złóż wniosek o jej spłatę do BNP Paribas, aby go otrzymać.

Jednak taka spłata jest dokonywana automatycznie, jeśli zawarłeś umowę kredytu konsumenckiego z 18 grudnia 2011 r. i opłaciłeś z góry wszystkie zobowiązania po 11 września 2019 r. Spłata zostanie dokonana automatycznie i nie będziesz musiał wysyłać dyspozycji do BNP Paribas, jeśli pożyczka ma zostać przelana na konto oszczędnościowe i ROR tej samej instytucji.

Credit Agricole – zwrot prowizji

W Crédit Agricole istnieje oczywiście możliwość spłaty prowizji oraz części kosztów poniesionych w związku z kredytem i przedterminową spłatą. Są to wyłącznie umowy kredytu konsumenckiego zawarte nie wcześniej niż 18 grudnia 2011 r. Crédit Agricole zwraca Ci część kosztów, czyli prowizję, za skrócony okres obowiązywania umowy. Są to obowiązki opisane w ustawie o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. tj.:

 • pożyczki gotówkowej,
 • pożyczki konsolidacyjnej,
 • kredytu na zakup towarów lub usług.

W przypadku pożyczek spłacanych po 31 stycznia 2020 r. automatycznie otrzymasz zwrot prowizji, do 14 dni od dnia spłaty zobowiązania.

Jednak w przypadku pożyczek spłacanych między 18 grudnia 2011 r. a 31 stycznia 2020 r. Crédit Agricole wskazuje, że może zwrócić Twoją prowizję w zależności od Twojej prośby. Jeżeli bank uzna Twoje żądanie za zasadne, prowizja zostanie zwrócona na konto wskazane w umowie lub w roszczeniu w ciągu 30 dni od rozpatrzenia pisma.

Getin Noble Bank – zwrot prowizji

W Getin Noble Banku możesz ubiegać się o zwrot prowizji od przedpłaty kredytu. Następnie składasz oświadczenie na formularzu bankowym z numerem umowy i danymi osobowymi klienta.

Należy również wpisać wyciąg z numeru rachunku, za który Getin Noble Bank ma zwrócić uiszczone opłaty zawarte w całkowitych kosztach odpowiedzialności. Na takim dokumencie należy również podbić podpisy pożyczkobiorców. Wysyłasz go na adres pocztowy swojego banku.

mBank – zwrot prowizji

Zgodnie z wyrokiem TSUE mBank spłaci część procentu kosztów kredytów konsumenckich spłacanych przed terminem określonym w umowie. Jeśli ostatni dług spłacisz przed terminem, a umowa zostanie podpisana po 21.07.2017 r., mBank automatycznie zwróci Ci część opłaty wraz z prowizją na Twoje konto.

W przypadku umowy o kredyt konsumencki przed 21 lipca 2017 r. prowizja nie zostanie automatycznie zwrócona. Musisz użyć specjalnej procedury. Możesz to zrobić przez infolinię lub online. Kwota zwrotu jest obliczana proporcjonalnie do czasu pozostałego do końca spłaty zobowiązania. Zwroty kosztów nastąpią w ciągu dziesięciu dni od złożenia odpowiedniego wniosku.

Millennium Bank – zwrot prowizji

Jeśli zawrzesz umowę z tym bankiem po 18 grudnia 2011 r. i spłacisz kredyt przed uzgodnionym terminem, możesz faktycznie odzyskać część pobranej prowizji.

Co ciekawe, jeśli wcześniej zawarłeś umowę kredytu konsumenckiego z Eurobank SA i spłaciłeś ją również wcześniej niż oczekiwałeś, to również Bank Millennium byłby właściwym podmiotem do zapłaty naliczonej prowizji. Wszystko dlatego, że w październiku 2019 roku Bank Millennium przejął Eurobank.

Prowizja podlega zwrotowi. Banku Millennium, na wniosek klienta złożony w banku. Warto dokładnie przeanalizować poprzednią umowę i sprawdzić rejestr pobranych prowizji i opłat oraz obliczyć kwotę do zwrotu. Banki zazwyczaj mają 30 dni na odpowiedź na Twoją prośbę.

Nest Bank – zwrot prowizji

W Nest Banku istnieją szybkie procedury uzyskania zwrotu prowizji od spłaty kredytu. W takim przypadku bank skontaktuje się z Tobą, aby zapytać o sposób zwrotu prowizji. W tym celu będziesz musiał złożyć wniosek w formie skanu lub zdjęcia.

Nest Bank rekomenduje przesłanie takiej prośby e-mailem lub pocztą na adres kontakt@nestbank.pl lub pocztą tradycyjną na adres Nest Bank SA, ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa. W aplikacji podaj numer rachunku, za który chcesz otrzymać prowizję.

PKO BP – zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu

W PKO spłata przed czasem kredytu i zwrot prowizji od kredytów konsumpcyjnych i pożyczek niezabezpieczonych może odbywać się automatycznie lub na życzenie klienta. W komunikacie prasowym opublikowanym na stronie internetowej PKO BP bank poinformował, że zwrot dotyczy kredytów lub kredytów konsumenckich zawartych od 18 grudnia 2011 roku.

Jeżeli pełna przedpłata zobowiązania nastąpi po 12 listopada 2019 r., prowizja za udzielenie pożyczki lub kredytu nastąpi automatycznie. Rozliczenie zwrotu na w PKO BP następuje niezwłocznie po dokonaniu przedpłaty, nie później jednak niż 14 dni od dnia wpłaty na rzecz wcześniejszej spłaty kredytu.

Nieco inaczej wygląda kwestia zwrotu prowizji w PKO BP, jeśli przedpłata zostanie dokonana przed 11.11.2019 r. W takim przypadku Ty jako kredytobiorca musisz wystąpić o częściowy zwrot prowizji. Wniosek możesz złożyć w oddziale banku lub w ramach procedury reklamacyjnej, np. na stronie internetowej iPKO. Sprawa zostanie rozpatrzona w ciągu 30 dni, a w szczególnie skomplikowanych przypadkach do 60 dni.

Wniosek o zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu – co powinien zawierać?

Wiesz już, jak odzyskać prowizję od kredytu, jeśli spłacisz go z  góry. Czasami nie musisz nawet wysyłać listu do banku, aby otrzymać zwrot prowizji. W innych przypadkach, jeśli otrzymałeś zwrot pieniędzy przed 11 września 2019 r., będziesz musiał złożyć wniosek.

Jeśli bank nie posiada formularza wniosku o przedpłatę prowizji za pożyczkę, możesz oczywiście złożyć własny. Nie zapomnij zawrzeć informacji takich jak: miejsce i data wniosku, imię i nazwisko wnioskodawcy, adres zamieszkania, nazwa i adres banku, numer umowy, data podpisania, data wcześniejszej spłaty i wezwanie do zapłaty, roszczenie o odszkodowanie. o rozliczenie i zwrot odpowiednich kosztów.

Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu – podsumowanie

Dzięki zapisom ustawy o kredycie konsumenckim już wiesz, czy prowizja podlega zwrotowi i jak ją odzyskać do banku. Terminy te nie mogą być dowolnie interpretowane. We wniosku należy odwołać się do oceny TSUE i znanego stanowiska w sprawie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jeśli bank tego nie rozpatrzy, złóż skargę lub skorzystaj z pomocy mediatora finansowego.

Tutaj nas znajdziesz

Skontaktuj się z nami!

#Zapraszamy na konsultacje

– bądź bliżej swoich celów z Green Finanse