Z tego artykułu dowiesz się:

Co to jest CBDC

Co to jest CBDC – pieniądz cyfrowy banku centralnego?

Obecnie możemy zaobserwować przekształcenie pieniądza z formy gotówki na bardziej cyfrową i internetową. Czy to oznacza, że gotówka stanie się przeszłością? Trudno jednoznacznie stwierdzić. Nowa inicjatywa banków centralnych, znana jako Central Bank Digital Currency (CBDC), ma potencjał poprawy integracji finansowej, ale również niesie ze sobą pewne zagrożenia. Banki centralne rozważają wprowadzenie własnych cyfrowych walut. Ale co to dokładnie oznacza? Przyjrzyjmy się temu bliżej!

Cyfrowa waluta banku centralnego to forma pieniądza, która istnieje tylko w formie elektronicznej, a nie fizycznej, takiej jak tradycyjne banknoty i monety. CBDC to z kolei cyfrowa wersja waluty narodowej, np. dolara, euro, złotówki czy juana.

Bank Centralny Wielkiej Brytanii wyjaśnia, że 10 funtów w formie papierowej będzie miało taką samą wartość, jak 10 funtów w postaci elektronicznej waluty.

Emisją i zarządzaniem CBDC zajmują się banki centralne danego kraju. To one są odpowiedzialne za politykę pieniężną i gwarantują, że cyfrowa waluta jest bezpieczna.

Wiele Banków Centralnych podkreśla, że CBDC ma mniejszą zmienność niż prywatne kryptowaluty, jak Bitcoin, Ethereum czy Ripple. Dlaczego? Ponieważ, jak tłumaczą banki, cyfrowa waluta jest powiązana z oficjalną walutą kraju.

Rezerwa Federalna USA podkreśla, że CBDC ma być „najbezpieczniejszym cyfrowym aktywem dostępnym dla wszystkich obywateli, pozbawionym ryzyka kredytowego czy płynnościowego”. Ostateczne konsekwencje tej inicjatywy pozostają do zobaczenia.

Jak działa pieniądz banku centralnego?

Mechanizm funkcjonowania cyfrowej waluty banku centralnego opiera się na przechowywaniu tych środków w formie elektronicznej. Zamiast korzystać z gotówki lub kart płatniczych, ludzie będą wykorzystywać przelewy i elektroniczne tokeny do dokonywania płatności.

Te tokeny elektroniczne będą mogły być przechowywane na różnych platformach, takich jak urządzenia mobilne, karty przedpłacone czy cyfrowe portfele. Banki centralne podkreślają, że z cyfrowej waluty banku centralnego będą mogły korzystać nie tylko osoby fizyczne, ale także instytucje finansowe oraz firmy.

Korzyści CBDC

Ochrona prywatności. Głównym celem CBDC jest zapewnienie prywatności użytkowników. Projektując cyfrowe waluty, priorytetem jest ochrona danych użytkowników już na etapie projektowania. To ma zagwarantować, że transakcje są bezpieczne i poufne.

Większa kontrola danych osobowych i bezpieczeństwo. Według badań nad CBDC, wprowadzenie cyfrowych walut może prowadzić do zwiększenia ochrony danych i bezpieczeństwa w dziedzinie cyfrowych płatności. Stosowanie podejścia „ochrona danych w fazie projektowania i domyślnie” ma na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa transakcji oraz zapewnienie płatnikom większej kontroli nad ich danymi osobowymi.

Anonimowość w procesie płatności. Cyfrowe waluty są projektowane z wykorzystaniem technologii, które wzmacniają anonimowość transakcji. To oznacza, że użytkownicy mogą dokonywać płatności bez ujawniania swoich tożsamości. Jednakże istotne jest to, że pełna anonimowość nie uniemożliwia kontroli w przypadkach niezgodnych z prawem, takich jak pranie pieniędzy, finansowanie terroryzmu czy unikanie płacenia podatków.

Wady CBDC

Naruszenie prywatności. Wprowadzenie cyfrowych walut banku centralnego wymaga udostępnienia danych osobowych i finansowych bankom centralnym, co stwarza ryzyko naruszenia prywatności użytkowników. Koncentracja tych danych może przyciągnąć uwagę cyberprzestępców, zagrażając bezpieczeństwu danych.

Ryzyko wycieku danych. Niedopracowana infrastruktura technologiczna może prowadzić do wycieku danych, co stanowi zagrożenie nie tylko podczas transakcji, ale także w innych obszarach. Nawet drobny błąd w algorytmie może przynieść poważne konsekwencje.

Brak zaufania użytkowników. Wprowadzenie cyfrowych walut banku centralnego może spotkać się z brakiem zaufania ze strony użytkowników, zarówno ze względu na obawy dotyczące bezpieczeństwa, jak i nadmiernej kontroli ze strony regulatorów. To może prowadzić do oporu wobec nowego systemu płatności.

W kontekście dyskusji o cyfrowych walutach banku centralnego, które obiecuje być szybkim, łatwym i bezpiecznym sposobem realizacji płatności, istnieje potrzeba zastanowienia się nad tym, czy rzeczywiście jest to takie proste. Ponad 1,7 mld ludzi na świecie nie posiada konta bankowego, a gotówka jest dla nich jedyną formą płatności.

Istnieje również ryzyko awarii systemu płatniczego lub aplikacji tokenowej, co może uniemożliwić dokonanie płatności bez gotówki jako alternatywy. Czy więc cyfrowe waluty banku centralnego są naprawdę tak dostępne dla całego społeczeństwa?

Nie można jednak zaprzeczyć, że cyfrowe waluty oferują pewne korzyści, takie jak ograniczenie przestępczości finansowej. Gotówka pozostaje niewidocznym śladem, w przeciwieństwie do cyfrowych walut CBDC, które mogą być łatwiejsze do monitorowania. Ponadto wprowadzenie takiego systemu może zwiększyć przejrzystość transakcji finansowych.

Ile krajów rozważa wprowadzenie CBDC?

Według śledzenia Central Bank Digital Currency Tracker Atlantic Council ponad 100 krajów bada możliwość wprowadzenia cyfrowych walut banku centralnego (CBDC). Niektóre kraje już są w fazie adopcji tego rozwiązania, takie jak Nigeria, Chiny, Jamajka i Bahamy, podczas gdy inne nadal analizują tę możliwość, niezobowiązując się do ostatecznej implementacji.

CBDC – wyzwania

Implementacja cyfrowej waluty banku centralnego (CBDC) stanowi znaczące wyzwanie dla banków centralnych, wymagając uwzględnienia wielu aspektów.

Jednym z kluczowych wyzwań jest brak zaufania społecznego wobec nowej formy waluty. Na przykład, w Ekwadorze brak zaufania do władz centralnych doprowadził do wycofania cyfrowej waluty z rynku zaledwie trzy lata po jej wprowadzeniu.

Innym istotnym aspektem jest kwestia bezpieczeństwa cybernetycznego. Skupienie wrażliwych danych w jednym miejscu niesie duże ryzyko ataków hakerskich. Według Światowego Forum Ekonomicznego, zagrożenia takie jak fałszowanie, kradzież czy awarie sieci w przypadku CBDC mogą mieć poważniejsze skutki niż w tradycyjnym systemie gotówkowym.

Kraje planujące wdrożenie CBDC muszą także posiadać odpowiednie kompetencje techniczne i prawne, aby skutecznie zarządzać emisją cyfrowej waluty na dużą skalę. Budowa infrastruktury technologicznej oraz ustanowienie odpowiednich ram prawnych stanowią kluczowe wyzwania na drodze do wprowadzenia cyfrowej waluty banku centralnego.

Podsumowanie

Centralne Waluty Cyfrowe (CBDC) stanowią fascynujący temat, który stale się rozwija. Banki Centralne ciągle eksplorują różne strategie i rozwiązania dotyczące globalnego wdrożenia cyfrowych walut. Nie istnieje jednolite podejście, ponieważ rozwój technologiczny i zmieniające się oczekiwania społeczne mają istotny wpływ na dalszy rozwój tego obszaru.

Kraje, które już wprowadziły cyfrowe waluty, napotykają wyzwania związane z ich adopcją. Społeczeństwo często nie jest przekonane do tego nowego konceptu, a zaufanie do takiej waluty musi być budowane stopniowo.

Przyszłość CBDC jest niezwykle ciekawa, gdyż będzie kształtować się w kontekście postępu technologicznego oraz zmieniających się potrzeb i preferencji społecznych. Jak będą przebiegały dalsze kroki w zakresie centralnych walut cyfrowych, pozostaje nam tylko obserwować.

Wymieniaj złotówki na kryprowaluty i odwrotnie bez ograniczeń!

Skontaktuj się z nami!

#Zapraszamy na konsultacje

– bądź bliżej swoich celów z Green Finanse