Co to jest WIBOR(R)?
Jak jego stawka wpływa
na kredyty hipoteczne i gotówkowe?

WIBOR(R) to stawka bazowa oprocentowania kredytów na polskim rynku międzybankowym. Na niej opiera się oprocentowanie kredytów i pożyczek oferowanych przez banki. Stawka WIBOR(R) jest uzależniona od poziomu głównej stopy procentowej, którą ustala Rada Polityki Pieniężnej (RPP) działająca przy Narodowym Banku Polskim. Poza tym wskaźnik WIBOR(R) jest bardzo istotną wartością dla osób zaciągających kredyty w złotówkach.

Kiedy przeglądasz oferty kredytów gotówkowych czy hipotecznych, w części zapisanej drobnym drukiem możesz znaleźć stawkę WIBOR(R). Co to jest i jaki wpływ ma na ofertę bankową? To właśnie od niej może zależeć oprocentowanie zaciąganego przez ciebie zobowiązania. Sprawdź, czym ono właściwie jest i dlaczego wskaźnik WIBOR(R) zmienia się w czasie. Jakie czynniki wpływają na jego wysokość i czy istnieje górny limit wysokości WIBOR-u(R)? Pomóc Ci może nasze kompendium wiedzy o tym ważnym wskaźniku dla kredytów bankowych udzielanych w złotówkach.

Czym jest WIBOR 1M, 3M, 6M, 12M?

Dla większości z nas pojęcie WIBOR(R) jest całkowicie obce. Definicja tego wskaźnika pojawi się jedynie wtedy, gdy porównujesz ze sobą oferty kredytów i pożyczek wyrażonych w złotówkach. Co to jest WIBOR(R)? Postaramy się to wyjaśnić.

Otóż WIBOR(R) to akronim pojęcia Warsaw Interbank Offered Rate, oznaczającego wysokość oprocentowania pożyczek na krajowym rynku międzybankowym. Innymi słowy, można powiedzieć, że jest to stopa oprocentowania brana pod uwagę podczas udzielania takiego zobowiązania przez jeden bank innej instytucji bankowej.

WIBOR(R) to oprocentowanie pożyczek oferowanych bankom przez inne banki. Referencyjna wysokość oprocentowania pożyczek na rodzimym rynku międzybankowym wykorzystywana jest do ustalania wysokości oprocentowania kredytów gotówkowych czy hipotecznych.

Powinieneś wiedzieć również, że WIBOR(R) w Polsce jest obliczany jako średnia arytmetyczna wielkości oprocentowania w największych bankach, ale przy jej obliczaniu odrzucane są wartości skrajne – najniższa i najwyższa.

Do tego WIBOR(R) nie jest pojedynczym wskaźnikiem, ale obejmuje kilka różnych rodzajów stóp procentowych uwzględniających odmienne okresy. Dlatego wyróżnić można między innymi:

 • WIBOR(R) ON – jeden dzień (overnight),
 • WIBOR(R) TN – jeden dzień (tomorrow/next),
 • WIBOR(R) SW – jeden tydzień (spot week),
 • WIBOR(R) 2W – dwa tygodnie,
 • WIBOR(R) 1M – jeden miesiąc,
 • WIBOR(R) 3M – 3 miesiące,
 • WIBOR(R) 6M – 6 miesięcy,
 • WIBOR(R) 9M – 9 miesięcy (wycofany),
 • WIBOR(R) 12 M lub 1Y – jeden rok.

Najczęściej używa się wskaźników WIBOR(R) na jeden miesiąc, kwartał, pół roku lub rok.

WIBOR 1M – do czego go stosujemy?

Stopa referencyjna WIBOR(R) 1M jest zawsze obliczana i ustalana na okresy miesięczne, odpowiadające miesiącom kalendarzowym. Zmiana następuje każdego pierwszego dnia kolejnego miesiąca, w którym obowiązuje nowa stawka WIBOR(R). Kredyt oprocentowany z zastosowaniem takiej stawki ma często zmieniające się oprocentowanie.

28 marca bieżącego roku WIBOR(R) 1M wynosi 3,93 proc.

Warto wiedzieć: Umowa kredytowa – na co zwrócić uwagę przy podpisywaniu umowy o kredyt?

WIBOR 3M – kiedy jest istotny?

Z punktu widzenia konsumenta największe znaczenie ma wysokość stawki WIBOR(R) 3M. To ona brana jest pod uwagę podczas określania oprocentowania większości zobowiązań w Polsce, oczywiście tych wyrażonych w złotówkach.

Czym właściwie jest stawka WIBOR(R) 3M i jaki ma wpływ na wysokość oprocentowania zobowiązań finansowych? Otóż łatwo można się zorientować, że mamy tu do czynienia z 3-miesięcznym WIBOR(R)-em. Definicja wskazuje, że WIBOR(R) 3M jest stawką oprocentowania kredytów i pożyczek na rynku międzybankowym określaną przedostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału i ustalaną na okresy 30-miesięczne, które odpowiadają kwartałom kalendarzowym.

Pamiętaj!

Jeśli w umowie kredytowej masz podane oprocentowanie kredytu gotówkowego czy kredytu hipotecznego zależne od stawki WIBOR(R) 3M, to przez trzy miesiące masz pewność poziomu oprocentowania, ale później może się on zmienić. Należy mieć to na uwadze już na etapie wyboru oferty i podpisywania umowy z bankiem.

28 marca 2022 roku WIBOR(R) 3M wynosił 4,60 proc. i był wyraźnie wyższy niż w ostatnich okresach. Jeszcze miesiąc wcześniej był na poziomie zaledwie 3,65 proc., a przed rokiem 0,21 proc.

WIBOR(R) 3M do liczenia wraz z marżą kredytową oprocentowania zobowiązań wykorzystują takie banki, jak:

 • Alior Bank,
 • Bank Pocztowy,
 • BNP Paribas,
 • Citi Handlowy,
 • Credit Agricole,
 • mBank,
 • Santander Bank Polska.

WIBOR 6M – co trzeba o nim wiedzieć?

Bardzo często WIBOR(R) dla kredytów hipotecznych jest półroczny, innymi słowy, jest to WIBOR(R) 6M. Jak liczony jest taki wskaźnik? WIBOR(R) 6M to inaczej oprocentowanie dla kredytów udzielanych na rynku międzybankowym na okres 6 miesięcy. Za jego pomocą ustala się bardzo często oprocentowanie zobowiązań mających zmienne oprocentowanie.

Z takim przykładem mamy do czynienia w przypadku kredytów hipotecznych posiadających zmienne oprocentowanie i udzielanych w takich bankach, jak:

 • Bank Millennium,
 • Bank Ochrony Środowiska,
 • Bank Pekao,
 • ING Bank Śląski,
 • PKO BP.

Aktualny na dzień 28 marca 2022 roku WIBOR(R) 6M wynosił 4,90 proc. W tym samym dniu 2021 roku wynosił on zaledwie 0,25 proc., a 28 lutego 2022 roku 4,02 proc.

WIBOR 12M – kiedy znajduje zastosowanie?

Kolejnym wskaźnikiem wykorzystywanym do ustalania oprocentowania np. kredytów i pożyczek, choć najczęściej długoterminowych zobowiązań finansowych, jest WIBOR(R) 12M. Definicja wskazuje, że to stawka, po jakiej banki pożyczają od siebie pieniądze na okres dwunastu miesięcy, stąd sama nazwa – WIBOR(R) 1Y lub WIBOR(R) 12M.

Ile wynosi aktualnie WIBOR(R) 12M? W wyniku dużych zmian w wysokości głównych stóp procentowych 22 lutego 2022 roku osiągnął aż 5,00 proc., z kolei WIBOR(R) 12M – 4,23 proc., a przed rokiem, 22 marca, zaledwie 0,25 proc.

W tym tekście dowiesz się, czy WIBOR(R) jest zgodny z rozporządzeniem BMR.

Kto i jak ustala WIBOR? Relacja wskaźnika WIBOR i stóp procentowych

Nie ma jednej osoby czy instytucji, która całkowicie niezależnie od banków czy kredytobiorców określa wysokość WIBOR-u(R). Jak ustalany jest WIBOR(R) i od czego zależy? Jest on ustalany każdego dnia na bazie danych podawanych przez banki o godzinie 11 w dni robocze, czyli poza weekendami i dniami świątecznymi.

Czy stawka WIBOR(R) podlega fixingowi? Publikacja stawek branych pod uwagę przy określaniu stawki WIBOR(R) następuje właśnie w czasie procedury nazywanej fixingiem, a uczestniczące w nim banki są zobowiązane do zawierania transakcji między sobą po stawkach nie niższych od ustalonych.

Każdy kredytobiorca czy pożyczkobiorca powinien wiedzieć, jaka jest korelacja pomiędzy stopami procentowymi a WIBOR-em(R). Każdy spadek tej stawki to dla ciebie, jako klienta banku, obniżka oprocentowania zobowiązań udzielanych w złotówkach.

Warto zapamiętać!

Stawka WIBOR(R) rośnie lub spada w zależności od sytuacji na rynku bankowym. Na wysokość stawki WIBOR(R) pośrednio oddziałuje wysokość ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej stóp procentowych NBP.

Stopy procentowe w Polsce rosły od października 2021 roku już sześciokrotnie, dlatego też WIBOR(R) również musiał ulec dużym zmianom.

WIBOR a stopy depozytowa i lombardowa. Jaka jest ich zależność?

Masz już świadomość, od czego zależy WIBOR(R) i że na fixing, podczas którego ustalany jest każdorazowo jego wskaźnik, ma wpływ wysokość stóp procentowych ustalonych w Polsce przez RPP.

Banki nie mogą w dowolny sposób określać oprocentowania WIBOR(R) dla kredytów i pożyczek udostępnianych na rynku pozabankowym. Muszą trzymać się ustalonych reguł. WIBOR(R) i stopy procentowe banku centralnego mają ze sobą wiele wspólnego. Wszystko dlatego, że każdorazowo wartość wskaźnika WIBOR(R) musi mieścić się między wartościami stopy depozytowej i stopy lombardowej.

W marcu 2022 roku stopa depozytowa NBP wynosiła 3 proc., a stopa lombardowa 4 proc. Im bardziej stopy procentowe idą w górę, tym mocniej wzrastają stawki WIBOR(R).

Jak obliczyć WIBOR i odsetki swojego kredytu? Od czego zależy ich wysokość?

Jeśli jesteś zainteresowany zaciągnięciem kredytu hipotecznego w złotówkach, to jest więcej niż prawdopodobne, że oprocentowanie takiego zobowiązania będzie powiązane ze stawką WIBOR(R). Jak WIBOR(R) wpływa na ratę?

Każdy z banków ma wolną rękę w ustalaniu konstrukcji produktu kredytowego. Może posiłkować się WIBOR-em 3-miesięcznym lub 6-miesięcznym – to najczęstsze propozycje, z jakimi możesz spotkać się na polskim rynku hipotek.

Wysokość WIBOR-u(R) nie jest zawsze taka sama. Dużo zależy od długości okresu kredytowania oraz od tego, w jakim czasie stosowany jest WIBOR(R) i ile wynosi aktualnie. Dlatego w zależności od rodzaju i terminu ustalania WIBOR-u(R) inna będzie wartość tej stawki. Im niższy WIBOR(R), tym niższe będzie oprocentowanie twojego potencjalnego kredytu hipotecznego czy kredytu gotówkowego.

Niski WIBOR(R) nie oznacza jednak, że kredyt hipoteczny w banku dostaniesz niemal za darmo. Tak łatwo niestety nie będzie. W polskich bankach udzielających kredytów hipotecznych niski WIBOR(R) wiąże się najczęściej z wyznaczeniem większej marży bankowej, ponieważ bank musi na czymś zarobić.

Marża nie jest zależna od wysokości stóp procentowych, ale od polityki cenowej prowadzonej przez dany bank. Podlega ona negocjacjom z klientem, dlatego warto się ich podjąć w celu wypracowania możliwie jak najniższego oferowanego oprocentowania kredytu hipotecznego.

Jak obliczyć ratę kredytu po zmianie WIBOR(R)? To tematyka, która z pewnością zainteresuje każdego kredytobiorcę, który aktualnie spłaca raty kredytu oprocentowanego według zmiennej stopy procentowej.

Dowiedz się ze swojej umowy, jak wyliczany jest WIBOR(R) w przypadku Twojego zobowiązania. Zobacz, czy jest to np. WIBOR(R) 3M czy WIBOR(R) 6M oraz ile wynosi wynegocjowana z bankiem marża kredytowa. Zasadniczo przyjmuje się niestety, że im wyższy jest WIBOR(R), tym naturalnie wyższe będzie oprocentowanie kredytów i odwrotnie – im niższy WIBOR(R), tym będzie ono niższe.

Zmiana wskaźnika WIBOR(R) nie ma natomiast znaczenia dla klientów, którzy zaciągnęli kredyt ze stałym oprocentowaniem. W ten sposób jednak banki oprocentowują zwykle krótkie kredyty, na przykład kredyty gotówkowe, których umowy obejmują co najwyżej kilka lat.

Który wskaźnik WIBOR jest najkorzystniejszy przy kredycie konsumenckim i hipotecznym?

Jeśli zastanawiasz się nad zaciągnięciem długoterminowego kredytu, z pewnością będziesz chciał znaleźć odpowiedź na pytanie, jaka stawka WIBOR(R) będzie dla Ciebie korzystniejsza.

WIBOR(R) w kredycie hipotecznym najczęściej jest stawką 3-miesięczną lub 6-miesięczną. Krótsze okresy dla stopy WIBOR(R) stosowane są natomiast przy krótkoterminowych kredytach gotówkowych. WIBOR(R) 3M jest lepszy niż 6M? A może jest zupełnie na odwrót?

Nie ma jednej, zawsze dobrej odpowiedzi na to pytanie. Trzeba wziąć przy tym pod uwagę takie czynniki jak:

 • rodzaj zaciąganego kredytu – czy jest to na przykład kredyt gotówkowy, czy kredyt hipoteczny, zabezpieczony solidnie dzięki wpisowi hipoteki na rzecz banku do księgi wieczystej nieruchomości;
 • okres spłaty kredytu;
 • wybrana opcja oprocentowania – czy jest to oprocentowanie zmienne, czy jednak oprocentowanie stałe w całym okresie kredytowania lub tylko na pewien czas.

Zasadniczo przyjmuje się, że najkorzystniejszy dla Ciebie jako kredytobiorcy WIBOR(R) to stawka zapewniająca w miarę stabilne warunki zobowiązania nawet wtedy, gdy jesteś zdecydowany na wybór oprocentowania zmiennego.

Wśród ofert z oprocentowaniem zmiennym korzystniejsze wydają się te, które do obliczania tego oprocentowania wykorzystują wysokość stawki WIBOR(R) 6M, ponieważ w takim przypadku aktualizacja spłacanych rat miesięcznych odbywa się tylko raz na pół roku.

Analogicznie przy spadających stopach procentowych dla oprocentowania kredytów gotówkowych czy hipotecznych korzystniejszą opcją są WIBOR(R) 3M oraz WIBOR(R) 1M. Często aktualizowane oprocentowanie daje możliwość znacznego zmniejszenia kosztów zobowiązania dla spadającej wysokości WIBOR-u(R), jeśli jednak sytuacja się odwróci, raty będą tak samo szybko rosły jak WIBOR(R) w danym okresie.

Wpływ inflacji na stawki WIBOR. Jak będą się zmieniać?

Na spadki i wzrosty wysokości stawek WIBOR(R) wpływa również inflacja, czyli dynamika zmian cen dóbr i usług konsumpcyjnych w kraju.

Stopa procentowa WIBOR(R) zawsze rośnie w obliczu inflacji. Dlatego obecnie łatwo odpowiedzieć na pytanie, dlaczego WIBOR(R) rósł w końcówce 2021 roku i na początku 2022 roku. Wszystko dlatego, że ustalane przez RPP stopy procentowe są coraz wyższe. Narodowy Bank Polski tłumaczy tę sytuację koniecznością obrony wartości polskiej złotówki na arenie międzynarodowej oraz tym, że wyższe stopy są w stanie zahamować inflację w dłuższym czasie.

Jaka jest zależność pomiędzy WIBOR-em(R) a inflacją? Zasadniczo zawsze jest tak, że jeśli inflacja rośnie – rosną też stopy procentowe, a one z kolei oddziałują na wzrost stawek WIBOR(R) na rynku międzybankowym. I analogicznie – gdy spada inflacja, w ślad za nią podążają główne stopy procentowe NBP oraz wysokość stawek WIBOR(R).

Jakie są perspektywy na najbliższe miesiące względem stawek WIBOR?

Niestety stopy procentowe mogą w kolejnych miesiącach 2022 roku rosnąć, przez co kredyt hipoteczny będzie droższy. Jeśli chodzi o kolejne stawki, WIBOR(R) już teraz wzrósł diametralnie rok do roku. Ile maksymalnie może wzrosnąć WIBOR(R)? To zależy od tego, ile będzie wynosiła stopa lombardowa i stopa depozytowa ustalana przez RPP. Prezes NBP poinformował w marcu 2022 roku, że podwyżki głównych stóp będą się pojawiać do czasu, aż inflacja zahamuje albo zacznie spadać.

Nie tylko same stopy procentowe decydują o tym, ile wynosi WIBOR(R). Prognoza wysokości tej stawki waha się w związku ze zmianami takich czynników jak inflacja, podaż pieniądza, wartość PKB (produktu krajowego brutto) czy cykl koniunkturalny.

Z pewnością zadajesz sobie pytania dotyczące wysokości stawki WIBOR(R) w przyszłości. Prognozy na najbliższe miesiące są niestabilne, podobnie jak niestabilne pozostają rynki finansowe. Wszystkie scenariusze dotyczące zarówno dalszego obniżania stawki WIBOR(R), jak i jej gwałtownego podwyższania są możliwe i ty, jako odpowiedzialny kredytobiorca, musisz być na nie przygotowany.

Tutaj nas znajdziesz

Skontaktuj się z nami!

#Zapraszamy na konsultacje

– bądź bliżej swoich celów z Green Finanse