Cofni臋cie wniosku o wpis w ksi臋dze wieczystej

Cofni臋cie wniosku o wpis do ksi臋gi wieczystej nie jest mo偶liwe, je艣li wynika to z tre艣ci wniosku oraz za艂膮czonych dokument贸w, 偶e dosz艂o do zmiany prawa w艂asno艣ci. Pytania dotycz膮ce momentu, w kt贸rym mo偶na cofn膮膰 wniosek o wpis i czy op艂ata mo偶e by膰 zwr贸cona, zostan膮 om贸wione w niniejszym tek艣cie.

Ksi臋gi wieczyste s艂u偶膮 rejestracji informacji dotycz膮cych nieruchomo艣ci i maj膮 na celu ustalenie ich stanu prawnego, co jest istotne dla bezpiecznych transakcji nieruchomo艣ciami oraz jako zabezpieczenie kredyt贸w hipotecznych.

Ksi臋ga wieczysta sk艂ada si臋 z czterech sekcji, z ka偶d膮 zwi膮zan膮 z okre艣lon膮 nieruchomo艣ci膮:

  • Sekcja I zawiera dane dotycz膮ce identyfikacji nieruchomo艣ci oraz spis praw zwi膮zanych z w艂asno艣ci膮, kt贸re opieraj膮 si臋 na informacjach z Pa艅stwowej Ewidencji Grunt贸w i Budynk贸w.
  • Sekcja II obejmuje wpisy dotycz膮ce w艂asno艣ci i u偶ytkowania wieczystego.
  • Sekcja III s艂u偶y do rejestracji ograniczonych praw rzeczowych z wyj膮tkiem hipoteki.
  • Sekcja IV jest przeznaczona dla wpis贸w hipotecznych.

Zawarto艣膰 ksi臋gi wieczystej dla nieruchomo艣ci jest cz臋sto zmieniana, zw艂aszcza w przypadku podzia艂贸w, scalenia, sprzeda偶y lub ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych, w tym hipoteki.

Zmiany w ksi臋dze wieczystej wynikaj膮 z wniosk贸w o wpis z艂o偶onych w s膮dzie wieczystoksi臋gowym. Te wnioski obejmuj膮 r贸wnie偶 za艂o偶enie nowej ksi臋gi wieczystej. Sk艂adanie takich wniosk贸w mo偶e by膰 inicjowane przez w艂a艣ciciela nieruchomo艣ci, u偶ytkownika wieczystego, osob臋, na rzecz kt贸rej ma by膰 dokonany wpis, lub wierzyciela, je艣li ma on odpowiednie uprawnienia do wpisu w ksi臋dze wieczystej. W przypadku obci膮偶e艅 ustawowych, wniosek mo偶e by膰 sk艂adany przez w艂a艣ciwy organ (notariusza, komornika, syndyka masy upad艂o艣ciowej, naczelnika urz臋du skarbowego jako organ egzekucyjny).

Wnioski o wpis do ksi臋gi wieczystej musz膮 by膰 z艂o偶one w S膮dzie Rejonowym, wydziale wieczystoksi臋gowym, na oficjalnym formularzu KW-WPIS. Warto zaznaczy膰, 偶e konieczno艣膰 u偶ycia tego formularza nie dotyczy wniosk贸w sporz膮dzonych przez notariuszy i zawartych w akcie notarialnym.

Formularz KW-WPIS mo偶na pobra膰 ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwo艣ci lub w S膮dzie Rejonowym w wydziale wieczystoksi臋gowym. Ka偶dy poprawnie z艂o偶ony wniosek musi by膰 op艂acony. Wniosek z艂o偶ony w prawid艂owy spos贸b nie mo偶e by膰 wycofany przez wnioskodawc臋.

Niedopuszczalno艣膰 cofni臋cia wniosku o wpis w ksi臋dze wieczystej

Zgodnie z Art. 626(5) Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. 鈥 Kodeks post臋powania cywilnego:

鈥濲e偶eli z tre艣ci wniosku i do艂膮czonych dokument贸w wynika, 偶e nast膮pi艂a zmiana prawa w艂asno艣ci, cofni臋cie wniosku o wpis tego prawa jest niedopuszczalne.鈥

Kiedy wniosek o wpis w ksi臋dze wieczystej mo偶e by膰 cofni臋ty?

W polskim prawie, nie jest dozwolone wycofywanie wniosku, je艣li z jego tre艣ci oraz do艂膮czonych dokument贸w wynika, 偶e dosz艂o do zmiany prawa w艂asno艣ci, zgodnie z przepisem zawartym w Art. 626(5) Kodeksu post臋powania cywilnego (k.p.c.). Ten przepis wynika z Art. 35 ust. 1 ustawy o ksi臋gach wieczystych i hipotece, kt贸ry nak艂ada na w艂a艣ciciela obowi膮zek z艂o偶enia wniosku o ujawnienie swojego prawa od momentu jego powstania.

Podobnie, nie jest dozwolone wycofanie wniosku, je艣li s膮d uznaje, 偶e okoliczno艣ci sprawy sugeruj膮, 偶e czynno艣ci wymienione w wniosku s膮 sprzeczne z prawem lub zasadami spo艂ecznego wsp贸艂偶ycia lub d膮偶膮 do obej艣cia prawa, zgodnie z Art. 13 搂 2 k.p.c. w po艂膮czeniu z Art. 203 搂 4 k.p.c.

W innych przypadkach, kt贸re dotycz膮 wycofywania wniosku, stosuje si臋 og贸lne przepisy, zgodnie z kt贸rymi wniosek o wpis do ksi臋gi wieczystej mo偶e by膰 wycofany a偶 do momentu wpisu tego wniosku do ksi臋gi wieczystej.

W przypadku wycofania wniosku po dokonaniu wpisu, na przyk艂ad hipoteki, powinno si臋 to traktowa膰 jako nowy wniosek o wykre艣lenie, na przyk艂ad hipoteki.

Zgodnie z Art. 512 搂 1 k.p.c., wycofanie wniosku po rozpocz臋ciu posiedzenia lub po z艂o偶eniu o艣wiadczenia na pi艣mie przez kt贸regokolwiek z uczestnik贸w jest skuteczne tylko wtedy, gdy pozostali uczestnicy nie zg艂osz膮 sprzeciwu w okre艣lonym przez s膮d terminie. Ten przepis jest og贸lny i odnosi si臋 do wszystkich procedur nieprocesowych, w tym post臋powania wieczystoksi臋gowego.

Wycofanie wniosku przed rozpocz臋ciem posiedzenia lub przed z艂o偶eniem o艣wiadczenia na pi艣mie przez kt贸regokolwiek z uczestnik贸w mo偶e by膰 skutecznie dokonane bez konieczno艣ci uzyskania zgody innych uczestnik贸w, o ile 偶aden z uczestnik贸w nie z艂o偶y pisemnego sprzeciwu.

W praktyce, aby wycofa膰 wniosek, uprawniona osoba (w艂a艣ciciel nieruchomo艣ci, u偶ytkownik wieczysty, osoba, na rzecz kt贸rej ma by膰 dokonany wpis, lub wierzyciel, je艣li ma odpowiednie uprawnienia do wpisu w ksi臋dze wieczystej) musi z艂o偶y膰 stosowne pismo procesowe w s膮dzie rejonowym, zawieraj膮ce o艣wiadczenie o rozpocz臋ciu procedury wieczystoksi臋gowej.

Pismo z艂o偶one przez wnioskodawc臋 musi spe艂nia膰 wymogi okre艣lone w Art. 126 i 128 k.p.c. W tym pi艣mie wnioskodawca powinien wyra藕nie wskaza膰 pow贸d wycofania wniosku, aby przekona膰 s膮d o uzasadnieniu takiej decyzji. Brak uzasadnienia w pi艣mie o wycofaniu wniosku nie stanowi podstawy dla s膮du do wycofania wniosku, ale brak takiego uzasadnienia pozbawia wnioskodawc臋 mo偶liwo艣ci przekonania s膮du o s艂uszno艣ci wycofania wniosku (zgodnie z Art. 203 搂 4 w po艂膮czeniu z Art. 13 搂 2 k.p.c.).

Wniosek z艂o偶ony jest r贸wnie偶 analizowany pod k膮tem formalnym. Je艣li wniosek zawiera wady formalne, konieczne jest ich usuni臋cie przez wnioskodawc臋. Nieusuni臋cie wad formalnych skutkuje zwrotem pisma procesowego bez rozpatrzenia. W przypadku, gdy wniosek obejmuje wniosek o ujawnienie prawa w艂asno艣ci, prowadzi to do wycofania wniosku. W przypadku, gdy post臋powanie nie obejmuje wniosku o ujawnienie prawa w艂asno艣ci, rozpoczyna si臋 procedura wycofania wniosku.

Cofni臋cie wniosku o wpis w ksi臋dze wieczystej a zwrot op艂aty

Przepisy dotycz膮ce zwrotu op艂aty za wniosek o wpis do ksi臋gi wieczystej s膮 uregulowane w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach s膮dowych w sprawach cywilnych. Zgodnie z tre艣ci膮 Art. 79 tej ustawy, s膮d zobowi膮zany jest do zwrotu stronom:

  1. ca艂ej op艂aty, je艣li wniosek zosta艂 odrzucony lub wycofany przed wys艂aniem kopii wniosku do innych stron lub, w przypadku braku innych stron, przed wys艂aniem zawiadomienia o terminie posiedzenia.
  2. po艂owy op艂aty, je偶eli wniosek zosta艂 wycofany przed rozpocz臋ciem posiedzenia, na kt贸re sprawa zosta艂a skierowana.

Nale偶y zaznaczy膰, 偶e kwota zwrotu jest pomniejszana o op艂at臋 minimaln膮. Ponadto, prawo strony do 偶膮dania zwrotu op艂aty s膮dowej wygasa po up艂ywie trzech lat od dnia powstania roszczenia.

Podstawy prawne:

  1. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. 鈥 Kodeks post臋powania cywilnego.
  2. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach s膮dowych w sprawach cywilnych.

殴r贸d艂a:

  • Piotr Matysiak, 鈥濿niosek o wpis w ksi臋dze wieczystej鈥, Rejent, rok 18, nr 7-8 (207-208), lipiec-sierpie艅 2008 r.
  • Izabela Heropolita艅ska, s臋dzia Katarzyna Hry膰k贸w-Mycka, r.pr. Pawe艂 Kuglarz, dr Agnieszka Tu艂odziecka, 鈥濽stawa o ksi臋gach wieczystych i hipotece oraz przepisy zwi膮zane. Komentarz鈥, 2019 r.

Tutaj nas znajdziesz

Skontaktuj si臋 z nami!

#Zapraszamy na konsultacje

– b膮d藕 bli偶ej swoich cel贸w z Green Finanse