Z tego artykułu dowiesz się:

kredyt ze współkredytobiorcą

Czy można przystąpić do kredytu ze współwnioskodawcą?

Warunkiem otrzymania kredytu jest posiadanie zdolności kredytowej. Co jednak w sytuacji, gdy bank odmówi udzielenia finansowania, twierdząc, że jest ona niewystarczająca? Wyjściem z sytuacji może być przystąpienie do kredytu z drugą osobą. Sprawdź, kto może być współkredytobiorcą i jaki kredyt można z nim wziąć.

Przed udzieleniem kredytu, bank musi upewnić się, że wnioskodawca będzie w stanie terminowo spłacać raty. Bank analizuje źródło dochodów, istniejące zobowiązania i koszty życia. Historia kredytowa z BIK również jest brana pod uwagę. Jeśli zdolność kredytowa jest niewystarczająca, szanse na kredyt mogą być ograniczone. W takiej sytuacji można poprawić zdolność kredytową lub znaleźć współkredytobiorcę, aby uzyskać kredyt.

Czy współpodpisująca osoba zwiększa szanse na uzyskanie kredytu?

Współpodpisujący kredyt to jednostka, która razem z Tobą podpisuje umowę kredytową i dzieli się odpowiedzialnością za jej spłatę. Aby to zrobić, musi spełniać kluczowy warunek: posiadać odpowiednią zdolność kredytową. Innymi słowy, osoba ta musi mieć stabilne i regularne dochody (preferowane są te z umowy o pracę na czas nieokreślony), które zostaną wzięte pod uwagę podczas oceny zdolności kredytowej. Dodatkowo, współpodpisujący kredyt nie powinien mieć znaczących kosztów utrzymania ani istniejących zobowiązań, a także powinien mieć dobrą historię kredytową w BIK. Ogólnie rzecz biorąc, powinien spełniać te same kryteria, które są wymagane od osoby starającej się o kredyt.

Jak ocenić, czy bliski lub znajomy może być współpodpisującym? Pomocny może okazać się kalkulator zdolności kredytowej, który pomoże ustalić, czy dodanie takiej osoby zwiększy szanse na uzyskanie kredytu. Jeśli wyniki wskazują na to, że potencjalny współpodpisujący ma niskie dochody, wysokie koszty utrzymania lub złe wyniki w historii kredytowej, wtedy składanie wniosku kredytowego wspólnie z nim może nie być opłacalne. Taka osoba nie zwiększy bowiem zdolności kredytowej.

Współudział w kredycie – plusy i minusy

Jednym z najważniejszych korzyści związanych z ubieganiem się o kredyt z inną osobą jest zwiększenie szans na pozytywną decyzję kredytową oraz uzyskanie kredytu o żądanych warunkach (tj. pożądanej kwocie i ustalonym okresie spłaty).

Gdy rozważasz wzięcie kredytu hipotecznego, zastanów się, czy lepiej złożyć wniosek wspólnie czy osobno. Dla zobowiązań o tak dużej kwocie i długim okresie spłaty, wartość decyzji kredytowej może wzrosnąć, jeśli ubiega się o nią wspólnie z inną osobą. Dlaczego?

Łącząc dochody dwóch osób, zwiększasz zdolność do spłaty rat kredytu. Istotne jest także solidarne ponoszenie odpowiedzialności za dług. Bank może być pewny, że nawet gdy jeden z kredytobiorców przestanie spłacać dług, drugi podejmie się tej odpowiedzialności. W niektórych przypadkach współdzielenie zobowiązania jest jedynym sposobem na zrealizowanie marzenia o własnym lokum.

Jednakże, to rozwiązanie ma także swoje wady. Niektórzy decydują się wziąć kredyt hipoteczny razem z rodzicami, inni zaś wybierają współmałżonka lub partnera życiowego. Dla banku status związku i rodzaj relacji nie ma znaczenia. Bank nie będzie interesować się, czy Twoje drogi z współkredytobiorcą się rozeszły. Zgodnie z zasadą solidarnej odpowiedzialności każdy z kredytobiorców jest całkowicie odpowiedzialny za spłatę długu.

Jeśli jesteś kredytobiorcą i terminowo spłacasz swoje zobowiązania, nie ma problemu. Kłopoty pojawiają się, gdy Twój były partner, który uczynił Cię współkredytobiorcą, przestanie spłacać raty kredytu z jakiegoś powodu. Wtedy całkowita odpowiedzialność za spłatę długu spada na Ciebie. Podobna sytuacja ma miejsce, gdy zaciągniesz kredyt hipoteczny z kimś innym, a ta osoba umrze.

Jeśli zastanawiasz się, czy wziąć kredyt na dom i działkę razem czy osobno, warto rozważyć sytuację małżeństwa, w którym obowiązuje wspólność majątkowa. W takim przypadku wniosek o kredyt hipoteczny składasz z małżonkiem. Istnieje jednak możliwość odstąpienia od tej zasady, jeśli jedno z małżonków osiąga wystarczająco wysokie dochody, aby samodzielnie zaciągnąć kredyt. Jednakże, konieczna jest zgoda drugiego małżonka, a bank może uzależnić udzielenie kredytu od posiadania przez kredytobiorcę ubezpieczenia na życie.

Dowiedz się więcej: Czy ubiegając się o kredyt mogę połączyć dochody moje i małżonka? >>

Jakie usługi finansowe można uzyskać z współkredytobiorcą?

Najczęstszym produktem finansowym, który jest brany z udziałem współkredytobiorcy, jest kredyt hipoteczny. Jest to spowodowane faktem, że suma pożyczona od banku na zakup nieruchomości, czy to mieszkania, czy domu, zazwyczaj jest znaczna, a czas spłaty tego zobowiązania sięga często kilkudziesięciu lat. Z uwagi na wysokie ryzyko związane z takimi kredytami, banki wymagają bardzo wysokiej zdolności kredytowej, która pojedynczo jest trudna do uzyskania. Dlatego pary i małżeństwa często decydują się na wspólny kredyt hipoteczny, dzieląc między siebie odpowiedzialność za jego spłatę.

Kolejnym przykładem kredytu, który można wziąć wspólnie z inną osobą, jest kredyt samochodowy. Jego kwota również może być znacząca, sięgając nawet kilkuset tysięcy złotych, co ułatwia spłatę zobowiązania, gdy jest to robione wspólnie.

W porównaniu do kredytu hipotecznego, kredyt gotówkowy jest produktem, który można uzyskać stosunkowo łatwo. Niemniej jednak, zdarza się, że banki oferują możliwość wzięcia go wspólnie z drugą osobą, aby sprostać oczekiwaniom klientów. Nie każda jednak instytucja finansowa daje taką opcję, dlatego warto wcześniej sprawdzić, czy jest ona dostępna, zwłaszcza jeśli planuje się pożyczenie większej kwoty. Trzeba również pamiętać, że przy większych kwotach kredytu konieczna jest zgoda współmałżonka.

Kto może pełnić rolę współkredytobiorcy?

Do wnioskowania o kredyt hipoteczny można podejść z dowolną osobą (np. rodzicami, rodzeństwem, współmałżonkiem lub partnerem życiowym). Jednak zaleca się wybór osoby, z którą mamy silne i zaufane relacje. Kredyt hipoteczny to zobowiązanie na długie lata, dlatego ważne jest, aby unikać potencjalnych konfliktów z osobą, która pełni funkcję współkredytobiorcy.

Wartość pamiętać!

Rola współkredytobiorcy może wpłynąć negatywnie na zdolność kredytową tej osoby. Jej dochody będą obciążone spłatą zobowiązania finansowego, do którego przystąpiła, podpisując umowę kredytową.

Jakie wymagania trzeba spełnić, aby uzyskać kredyt z współkredytobiorcą?

Jak wspomniano wcześniej, instytucje finansowe nie biorą pod uwagę relacji między osobami, które wspólnie zobowiązują się do spłaty kredytu. Niemniej jednak, współkredytobiorca musi spełnić określone warunki. Jego zdolność kredytowa będzie poddana takiej samej ocenie jak głównego kredytobiorcy.

Przy rozważaniu osoby jako potencjalnego współkredytobiorcę, bank bierze pod uwagę następujące parametry:

  • wysokość miesięcznych dochodów i ich źródło,
  • staż pracy oraz rodzaj umowy, na podstawie której osoba jest zatrudniona,
  • koszty utrzymania,
  • aktualne zobowiązania finansowe,
  • historia kredytowa
  • oraz wiek.

Idealny współkredytobiorca to zatem osoba w średnim wieku, mająca stabilną sytuację finansową, zarabiająca co najmniej tyle samo co główny kredytobiorca, o pozytywnej historii kredytowej i braku zobowiązań (ewentualne zobowiązania są regularnie spłacane).

Różnice między kredytem dla małżeństw a kredytem dla współkredytobiorców

W przypadku kredytu hipotecznego, łatwiej jest uzyskać go wspólnie z inną osobą niż samodzielnie, głównie dlatego, że bank bierze pod uwagę zarobki obu osób. Podobnie uwzględniane są wydatki, które obciążają te zarobki. Teoretycznie, status cywilny nie jest aż tak istotny, ponieważ nie ma przepisów regulujących tę kwestię w Prawie Bankowym ani w Ustawie o Kredycie Konsumenckim.

Jednakże w praktyce relacje, jakie łączą nas z współkredytobiorcą, mogą mieć pewne znaczenie. Na przykład, fakt mieszkania z tą osobą, z którą staramy się o kredyt, może przynieść korzyść i dodatkowo zwiększyć szanse na otrzymanie kredytu. Dlaczego? Wyjaśniamy to poniżej.

Podczas oceny zdolności kredytowej uwzględniane są koszty utrzymania gospodarstwa domowego zarówno dla jednej osoby, jak i dla drugiej. Zatem logiczne jest, że wspólne koszty utrzymania są niższe niż suma kosztów ponoszonych osobno przez każdego z wnioskujących o kredyt.

W związku z tym, w przypadku wspólnego gospodarstwa domowego, zdolność kredytowa pary będzie wyższa niż w przypadku prowadzenia dwóch gospodarstw osobno. Jednakże bank nie zakłada automatycznie, że małżeństwo prowadzi wspólne gospodarstwo domowe. Zdolność kredytowa jest wyliczana na podstawie danych zawartych w dokumentach złożonych razem z wnioskiem o kredyt.

W związku z tym, praktycznie nie ma różnicy między kredytem dla małżeństw a kredytem dla współkredytobiorców. W końcu, zarówno małżeństwo może mieszkać osobno i prowadzić dwa oddzielne gospodarstwa domowe, jak i osoby pozostające w związku nieformalnym mogą mieszkać razem i prowadzić jedno gospodarstwo. Decyduje tu jedynie oświadczenie, a nie więzy rodzinne.

W jakich przypadkach bank może odrzucić wniosek kredytowy współkredytobiorców?

Załóżmy, że bliska osoba, która zgodziła się dołączyć do ciebie w wniosku kredytowym, decyduje się także ubiegać o kredyt hipoteczny na własną rękę. Musi ona być świadoma, że stając się współkredytobiorcą, jej własna zdolność kredytowa znacząco maleje. Rata z zaciągniętego zobowiązania, do którego przystąpiła, staje się także dodatkowym ciężarem dla niej. Nie ma tu znaczenia fakt, że w praktyce nie to ona spłaca tę ratę.

Co się stanie, gdy współkredytobiorca nie spłaca kredytu?

Wszyscy kredytobiorcy ponoszą wspólną odpowiedzialność za spłatę kredytu, którego umowę podpisali. To oznacza, że jeśli na przykład zostałeś poproszony przez swojego brata o wspólny kredyt, a w trakcie spłaty zobowiązania straci on pracę, to Ty będziesz zobowiązany do spłaty rat kredytowych. W rezultacie miesięczna rata kredytu stanie się dla Ciebie dodatkowym obciążeniem.

Czy współkredytobiorca ma możliwość zrezygnowania z kredytu?

Zwolnienie współkredytobiorcy z zobowiązania jest możliwe, jednak nie może on samodzielnie zrezygnować z umowy bez powiadomienia kredytodawcy. Aby odłączyć jednego z kredytobiorców od umowy, konieczne jest uzyskanie zgody banku. W tym celu należy złożyć wniosek w banku, w którym należy wskazać:

  • imiona, nazwiska i numery PESEL wszystkich kredytobiorców,
  • numer umowy kredytu i datę jej zawarcia,
  • dane kredytobiorcy (imię, nazwisko, PESEL), którego chcesz zwolnić z zobowiązania.

Wniosek należy uzasadnić oraz zawrzeć w nim informacje niezbędne do ponownej oceny zdolności kredytowej przez bank (takie jak wysokość dochodów i zobowiązań, liczba osób na utrzymaniu, sytuacja rodzinna czy status zamieszkania).

Formularz wniosku można uzyskać na stronie internetowej banku, który udzielił kredytu, lub w jego placówce.

Współkredytobiorca zostanie zwolniony z zobowiązania dopiero po zaakceptowaniu wniosku przez bank i przeprowadzeniu analizy jego zdolności kredytowej, która potwierdzi, że będzie on w stanie samodzielnie spłacać kredyt.

Jeśli ktoś proponuje Ci wspólne wzięcie kredytu, nie reaguj natychmiast. Warto dokładnie przemyśleć tę decyzję i rozważyć wszystkie za i przeciw, abyś później nie znalazł się w sytuacji, gdy potrzeba pożyczki może przekroczyć Twoje możliwości.

Tutaj nas znajdziesz

Skontaktuj się z nami!

#Zapraszamy na konsultacje

– bądź bliżej swoich celów z Green Finanse