Z tego artykułu dowiesz się:

Jak wygląda sprzedaż mieszkania

Jak wygląda sprzedaż mieszkania z kredytem hipotecznym?

Dzisiaj, w obliczu inflacji i wzrostu rat kredytowych, sprzedaż mieszkania z kredytem hipotecznym staje się atrakcyjną opcją dla tych, którzy mają trudności ze spłatą zobowiązań. Jak wygląda sprzedaż mieszkania z kredytem? Pomimo pozornej złożoności, formalnie taka transakcja jest możliwa i stosunkowo łatwa do przeprowadzenia. Zapoznaj się z procedurą sprzedaży mieszkania obciążonego kredytem oraz zastanów, czy jest to rozwiązanie godne uwagi.

Czy można sprzedać mieszkanie z kredytem?

Odpowiedź na pytanie, czy można sprzedać mieszkanie obciążone hipoteką, jest twierdząca. Osoba, która zaciągnęła kredyt hipoteczny staje się właścicielem nieruchomości i ma prawo do jej sprzedaży. Potwierdzeniem tego faktu jest wpis w księdze wieczystej w dziale II.

Niemniej jednak, w dziale IV księgi wieczystej widnieje bank jako wierzyciel hipoteczny, który ma prawo do zabezpieczenia kredytu poprzez tę nieruchomość. W związku z tym zarówno bank, jak i potencjalny nabywca, muszą być poinformowani o planowanej transakcji oraz istniejącym zabezpieczeniu.

Podobnie jak w przypadku mieszkania, możliwa jest również sprzedaż domu z kredytem hipotecznym. Procedura sprzedaży obu rodzajów nieruchomości nie różni się znacząco od standardowej transakcji. Pierwszym krokiem jest znalezienie nabywcy, a następnie zawarcie umowy przeniesienia własności pod nadzorem notariusza.

Jednakże, przy istniejącej hipotece, konieczne jest dopełnienie dodatkowych formalności. Sprzedaż mieszkania obciążonego kredytem wymaga rozliczenia się z bankiem udzielającym kredytu oraz zwolnienia hipoteki.

Sprzedaż mieszkania z kredytem hipotecznym – kiedy to konieczne?

Decyzja o sprzedaży mieszkania z kredytem hipotecznym może wynikać z różnych sytuacji życiowych. W ostatnim czasie, kredytobiorcy coraz częściej sięgają po to rozwiązanie, szczególnie gdy stopy procentowe wzrastają, co skutkuje podwyżką rat kredytowych. Sprzedając nieruchomość z kredytem, można pozbyć się zobowiązania hipotecznego, spłacając je w całości z uzyskanych środków od nabywcy.

Ponadto, sprzedaż mieszkania z kredytem hipotecznym może być konieczna z różnych powodów:

 1. Rozszerzenia rodziny – potrzeba większej przestrzeni mieszkaniowej.
 2. Wyjazdu za granicę na dłuższy czas lub na stałe.
 3. Znalezienia atrakcyjnej pracy w innym miejscu.
 4. Rozstania z partnerem lub małżonkiem – sprzedaż mieszkania po rozwodzie ułatwia rozwiązanie kwestii związanych z kredytem i nieruchomością.
 5. Pogorszenia sytuacji finansowej – gdy spłata rat staje się ciężarem.
 6. Wzrostu wartości mieszkania – sprzedaż pozwala nie tylko na spłatę kredytu, ale także na uzyskanie dodatkowego zysku z transakcji.

Warto zauważyć, że wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego może przynieść oszczędności na odsetkach, chociaż może być związana z dodatkową prowizją bankową za przedterminowe zakończenie umowy.

Jak przebiega sprzedaż mieszkania z kredytem krok po kroku?

Na początek, warto omówić proces sprzedaży mieszkania z kredytem hipotecznym. Procedura transakcji jest standardowa i obejmuje zawarcie umowy przeniesienia własności w formie aktu notarialnego. Jednak przed dokonaniem transakcji, sprzedający (czyli kredytobiorca) musi uzyskać kilka istotnych dokumentów od banku. Poniżej przedstawiamy krótką instrukcję krok po kroku, jak sprzedać mieszkanie z kredytem hipotecznym:

Krok 1 – Sprawdź warunki wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego

Najpierw dowiedz się, jaka kwota będzie wymagana do uregulowania zadłużenia w banku i czy cena sprzedaży mieszkania pokryje tę sumę. Sprawdź także, czy bank nie pobierze prowizji za przedterminową spłatę kredytu.

Krok 2 – Znajdź nabywcę dla mieszkania

Możesz poszukać nabywcy samodzielnie, umieszczając ogłoszenie o sprzedaży mieszkania na różnych portalach ogłoszeniowych lub w lokalnych mediach, lub skorzystać z usług pośrednika.

Krok 3 – Pozyskaj niezbędne dokumenty od banku

Potrzebujesz zaświadczenia o aktualnym saldzie zadłużenia z kredytu hipotecznego oraz promesy o wykreśleniu hipoteki z księgi wieczystej mieszkania po spłacie kredytu.

Krok 4 – Podpisz umowę kupna-sprzedaży

Umowa powinna być sporządzona w formie aktu notarialnego. Jeśli nabywca potrzebuje czasu na uzyskanie kredytu hipotecznego, można najpierw podpisać umowę przedwstępną, ustalając w niej cenę i termin zawarcia ostatecznej umowy.

Krok 5 – Spłać kredyt hipoteczny

Jeśli nabywca finansuje zakup kredytem hipotecznym, jego bank przeleje kwotę na spłatę kredytu do Twojego banku, ewentualną nadwyżkę przekazując na Twoje konto. W przypadku sprzedaży za gotówkę, nabywca przeleje środki bezpośrednio na Twoje konto, a Ty będziesz musiał uregulować zobowiązanie wobec banku.

Krok 6 – Uzyskaj list mazalny od banku

List mazalny to dokument potwierdzający zgodę na wykreślenie hipoteki. Po uzyskaniu dokumentu, przekaż go nowemu właścicielowi mieszkania.

To może Cię zainteresować: Jak wypełnić wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej?

Sprzedaż mieszkania obciążonego hipoteką – formalności i potrzebne zgody

Jak już wspomniano, proces sprzedaży mieszkania obciążonego hipoteką wymaga zgromadzenia kilku istotnych dokumentów. Należą do nich:

 • Zaświadczenie z banku dotyczące warunków wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego – dokument ten zawiera zazwyczaj aktualne saldo zadłużenia, informacje o wysokości hipoteki oraz numer rachunku do spłaty kredytu.
 • Promesa wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej mieszkania po spłacie kredytu – zazwyczaj jest to część zaświadczenia bankowego i ma określony termin ważności, często 30 dni.
 • Akt własności nieruchomości – na przykład akt notarialny nabycia mieszkania.
 • Numer księgi wieczystej mieszkania – informacja ta powinna być zawarta na przykład w akcie notarialnym.
 • Zaświadczenie o braku zaległości z tytułu opłat czynszowych do spółdzielni lub wspólnoty.
 • Zaświadczenie o wymeldowaniu wszystkich osób z mieszkania.
 • Dokument potwierdzający brak zaległości z tytułu podatku od nieruchomości.

Zgoda banku na sprzedaż nieruchomości obciążonej hipoteką

Zgoda banku na sprzedaż domu lub mieszkania z hipoteką nie jest konieczna, o ile nie ma zaległości związanych z kredytem. Jeśli takie zaległości występują, bank może wymagać ich uregulowania przed zgodą na sprzedaż. Istnieje również możliwość, że bank nie wyrazi zgody na sprzedaż, jeśli cena nieruchomości nie pokryje całego zadłużenia. W takiej sytuacji konieczne będzie udowodnienie, że posiadasz środki wystarczające do pokrycia różnicy.

Jeśli nie ma przeciwwskazań do sprzedaży nieruchomości, bank nie może Cię zatrzymać. Jednakże, musisz powiadomić bank o planowanej transakcji, aby uzyskać wymaganą promesę oraz zaświadczenie o aktualnym saldzie zadłużenia. Oba dokumenty należy dostarczyć do notariusza. Warto pamiętać, że dokumenty te są zazwyczaj ważne przez 30 dni, więc w tym czasie należy dokonać zawarcia umowy kupna-sprzedaży mieszkania.

Sprzedaż mieszkania z kredytem hipotecznym a dodatkowe produkty

Sprzedając mieszkanie z kredytem hipotecznym, umowa kredytowa zostanie zakończona wcześniej. To spowoduje skrócenie okresu, w którym korzystasz z kapitału, co prowadzi do zmniejszenia kwoty odsetek. Jednak należy pamiętać, że skróci się również okres obowiązywania dodatkowych produktów, takich jak umowy ubezpieczenia.

Sprzedaż mieszkania z kredytem a odsetki

Sprzedając mieszkanie z kredytem hipotecznym, dokonuje się wcześniejszej spłaty zobowiązania, co skutkuje niższymi odsetkami naliczanymi przez bank. Faktycznie, uregulujesz tylko pozostałą kwotę kapitału kredytu do spłaty, a odsetki za skrócony okres umowy zostaną anulowane. Kwota pozostałego kapitału do spłaty powinna być określona w zaświadczeniu o saldzie zadłużenia.

Sprzedaż mieszkania z kredytem a ubezpieczenie

Mieszkania nabyte na kredyt zazwyczaj muszą być objęte ubezpieczeniem. Co się dzieje z polisą w przypadku sprzedaży nieruchomości?

W tej sytuacji ubezpieczyciele mogą podjąć różne działania – albo umożliwią przepisanie umowy na nowego właściciela mieszkania, albo zakończą umowę z poprzednim właścicielem, zwracając mu nadpłacone składki. Jednakże zwrot składek jest możliwy jedynie w przypadku, gdy polisa została opłacona z góry na dłuższy okres, na przykład na rok lub na cały okres kredytowania. Jeśli składki były pobierane miesięcznie wraz z ratami kredytowymi, żaden zwrot nie będzie udzielany. Podobnie zostanie rozwiązana umowa na dodatkowe ubezpieczenie kredytu hipotecznego, na przykład polisa na życie.

Polecamy także: Rezygnacja z ubezpieczenia kredytu. Czy można to zrobić w trakcie spłacania?

Ile kosztuje sprzedaż mieszkania obciążonego kredytem hipotecznym?

Sprzedaż mieszkania z kredytem hipotecznym wiąże się z pewnymi kosztami, co również należy uwzględnić przy planowaniu takiej transakcji.

Prowizja za wcześniejszą całkowitą spłatę kredytu hipotecznego

Kiedy spłacasz cały kredyt hipoteczny po sprzedaży mieszkania, musisz być świadom, że bank może pobrać prowizję za przedterminową spłatę zobowiązania. Zarówno naliczenie tej opłaty, jak i jej wysokość, zależą od banku i daty zawarcia umowy kredytowej.

Jeśli wziąłeś kredyt hipoteczny po 22 lipca 2017 roku, bank może wymagać prowizji w następujących przypadkach:

 • do 3% i nie więcej niż sumy odsetek naliczonych w ciągu roku od faktycznej spłaty – dotyczy to kredytów zmiennoprocentowych, które zostały spłacone przed upływem 36 miesięcy od daty zawarcia umowy,
 • nie przekraczającej kosztów kredytodawcy związanych z przedterminową spłatą – dotyczy to kredytów o stałym oprocentowaniu (taka prowizja może być pobrana w dowolnym momencie całkowitej spłaty zobowiązania).

Dla kredytów zaciągniętych przed 2017 rokiem, prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu często była ustalana na wyższym poziomie. Dlatego warto sprawdzić warunki umowy i cennik banku, aby ustalić, czy zostanie naliczona ta opłata i w jakiej wysokości.

Sprzedaż mieszkania z kredytem a koszty notarialne

Procedura sprzedaży mieszkania na kredyt formalnie nie różni się od sprzedaży nieruchomości bez kredytu, wymaga ona aktu notarialnego przeniesienia własności. Zazwyczaj koszty notarialne ponosi kupujący, podobnie jak opłaty związane z wpisem do księgi wieczystej.

Jednakże strony mogą zdecydować się na podział kosztów notarialnych lub zdecydować, że sprzedający je pokryje. Warto zauważyć, że koszty te zależą od wartości sprzedaży nieruchomości. Jeśli cena mieszkań mieści się między 60 000 a 1 000 000 złotych, opłaty notarialne wynoszą maksymalnie 1010 złotych, plus dodatkowo 0,4% od nadwyżki ponad 60 000 złotych.

Sprzedaż mieszkania z kredytem a podatek

Do niedawna, korzystając z ulgi mieszkaniowej, mogli przede wszystkim ci, którzy przeznaczali uzyskane z sprzedaży środki na zakup innego mieszkania lub budowę domu.

Od 1 stycznia 2022 roku obowiązują jednak nowe przepisy, zgodnie z którymi spłata kredytu zaciągniętego na zbywaną nieruchomość także kwalifikuje się jako cel mieszkaniowy.

Co to oznacza? Oznacza to, że jeśli całą kwotę uzyskaną ze sprzedaży przeznaczymy na spłatę zobowiązania, nie trzeba będzie odprowadzać podatku dochodowego za sprzedaż mieszkania z kredytem hipotecznym do urzędu skarbowego.

Dodatkowe koszty sprzedaży mieszkania z kredytem

Warto zaznaczyć, że dodatkowe opłaty mogą się pojawić w przypadku zbycia nieruchomości nabytej na kredyt przy wsparciu rządowym.

Na przykład, jeśli sprzedaż mieszkania z kredytem MDM nastąpi przed upływem 5 lat od jego zakupu, może to wiązać się z koniecznością zwrotu wcześniej otrzymanej dopłaty. Z kolei w przypadku sprzedaży mieszkania z kredytem w ramach programu Rodzina na swoim, należy zwrócić dopłaty, jeśli sprzedaż nastąpi przed upływem 8 lat korzystania ze wsparcia.

Sprzedaż mieszkania z kredytem w obcej walucie – co warto wiedzieć?

Sprzedaż mieszkania z kredytem walutowym może być problematyczna, gdyż bank uwzględni w zaświadczeniu o saldzie zadłużenia wartość zobowiązania albo w walucie obcej, albo przeliczy ją według aktualnego kursu wymiany.

W przypadku sprzedaży mieszkania z kredytem hipotecznym we frankach szwajcarskich, wartość zadłużenia może być znacząco wyższa niż cena nieruchomości z powodu znacznego wzrostu kursu tej waluty w ostatnich latach. W rezultacie sprzedający może być zmuszony do dopłacenia różnicy, co może okazać się niekorzystne.

Podobna sytuacja może wystąpić w przypadku sprzedaży mieszkania z kredytem hipotecznym w euro, chociaż w przypadku tej waluty nie obserwowano tak dużych zmian kursowych.

W obliczu przymusowej restrukturyzacji Getin Banku, wielu klientów zastanawia się nad pozbyciem się kredytu hipotecznego we frankach szwajcarskich poprzez sprzedaż nieruchomości. Jednakże istnieje ryzyko konieczności dopłacenia sporej kwoty pieniędzy do banku. Dlatego ważne jest dokładne przemyślenie i obliczenie wszystkich potencjalnych konsekwencji przed podjęciem decyzji o sprzedaży nieruchomości i hipoteki.

Sprzedaż mieszkania z kredytem hipotecznym i kupno nowego

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zdecydować się na sprzedaż mieszkania z kredytem i zakup nowego. Decyzję taką podejmuje wiele osób, które na przykład planują przeprowadzkę do większego mieszkania ze względu na powiększenie rodziny lub do mniejszego ze względów finansowych.

W takim przypadku optymalnym rozwiązaniem jest uzyskanie wystarczającej kwoty ze sprzedaży mieszkania, aby pokryła ona nie tylko istniejący kredyt hipoteczny, ale także wystarczyła na zakup nowej nieruchomości. W praktyce może to być jednak wyzwaniem. Dlatego ważne jest ustalenie odpowiedniej ceny sprzedaży mieszkania, która pozwoli na uzyskanie co najmniej wymaganego wkładu własnego do nowego kredytu, zazwyczaj wynoszącego minimum 20% wartości nieruchomości. Istnieje jednak możliwość ubiegania się o kredyt hipoteczny z niższym wkładem własnym, na poziomie 10%, lub nawet o kredyt bez wkładu własnego, korzystając z programu rządowego.

Należy również pamiętać, że sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat od jej zakupu wiąże się z koniecznością uiszczenia podatku dochodowego. Jednakże w przypadku sprzedaży mieszkania z kredytem, co skutkuje spłatą zobowiązania, można skorzystać z ulgi mieszkaniowej i zwolnić się z tej daniny.

Koniecznie przeczytaj: Zakup mieszkania za gotówkę. Formalności i procedura krok po kroku

Czy warto sprzedać mieszkanie z kredytem hipotecznym?

Odpowiedź na pytanie, czy opłaca się sprzedaż mieszkania z kredytem, nie jest łatwa do udzielenia jednoznacznie. Jednakowoż transakcja ta będzie zdecydowanie korzystna w sytuacji, gdy uda się osiągnąć cenę za nieruchomość, która przynajmniej całkowicie pokryje zobowiązanie wobec banku. Wówczas korzyścią będzie oszczędność na odsetkach.

W obecnie wysokich cenach nieruchomości możliwe jest również uzyskanie znacznej nadwyżki, którą można wykorzystać na przykład do sfinansowania zakupu kolejnego mieszkania. Z finansowego punktu widzenia wydaje się zatem, że opłaca się sprzedać mieszkanie z kredytem hipotecznym, gdyż pozwala to pozbyć się ciężkiego obciążenia finansowego oraz potencjalnie przynosić dodatkowe zyski z transakcji.

Warto jednak pamiętać, że obecnie sprzedaż mieszkania może być utrudniona, ponieważ maleje liczba potencjalnych nabywców. Jest to głównie wynikiem wzrostu trudności w uzyskaniu kredytu mieszkaniowego przez coraz większą liczbę osób. W związku z tym znalezienie kupca może wymagać więcej czasu.

Tutaj nas znajdziesz

Skontaktuj się z nami!

#Zapraszamy na konsultacje

– bądź bliżej swoich celów z Green Finanse