Z tego artykułu dowiesz się:

Płynność na rynku kryptowalut

Płynność na rynku kryptowalut

Czy zdarzyło ci się kiedyś zastanawiać, dlaczego często słyszymy o pojęciu „płynność na rynku kryptowalut” w kontekście rynku kryptowalut? Czy zdajesz sobie sprawę, że ma ona istotny wpływ na nasze transakcje i ogólną dynamikę rynku cyfrowych aktywów? W dzisiejszej lekcji dokładnie omówimy ten temat, dlatego zachęcam do lektury!

Definicja płynności

Płynność, zwana również po angielsku „liquidity”, odnosi się do stopnia łatwości z jaką można nabyć lub pozbyć się aktywów po stabilnych cenach na danym rynku. Rynek jest uznawany za płynny, gdy inwestorzy mogą bezproblemowo kupować lub sprzedawać aktywa w dowolnym momencie i w dowolnej ilości, przy minimalnym wpływie na cenę rynkową. Im większe wahania cen aktywów w trakcie transakcji, tym mniejsza płynność danego rynku. Zrozumienie tego pojęcia jest kluczowe, ponieważ ma istotny wpływ zarówno na ceny aktywów, jak i na zachowanie inwestorów na rynku.

Płynność na rynku kryptowalut

Inwestowanie w kryptowaluty, czy to w formie zakupu czy sprzedaży, to próba uzyskania jak najlepszej ceny podczas transakcji. Aby to osiągnąć, konieczne jest istnienie płynnego rynku, na którym prowadzimy działania. Co oznacza dokładnie płynność rynku? Jest to zapewnione przez aktywność handlową na giełdzie oraz minimalne różnice między cenami zakupu i sprzedaży kryptowalut oraz innych aktywów.

Pojęcie płynności dotyczy nie tylko ogólnego rynku kryptowalut, ale także poszczególnych kryptowalut, co prowadzi do pojęcia „płynności”. Jest to określane przez różne czynniki, takie jak popularność danej kryptowaluty i jej użyteczność.

Następnie warto zastanowić się, jak rynek ocenia płynność i dlaczego ma to znaczenie dla inwestorów. W poprzednich lekcjach omawialiśmy, że giełdy kryptowalutowe prowadzą księgi zamówień dla każdego rynku. Te księgi zawierają listę zleceń kupujących i sprzedających, co wpływa na płynność rynku. Gdy chcemy dokonać natychmiastowej transakcji kupna lub sprzedaży, giełda tworzy zlecenie typu „Market”, które opiera się na zleceniach znajdujących się w księdze zamówień.

Płynność ma ogromne znaczenie dla sektora kryptowalut i cyfrowych aktywów. Z punktu widzenia inwestorów, analizujemy ją na trzech poziomach: puli płynności aktywów, giełdy i rynku. Każda nasza transakcja powinna być poparta decyzją, która uwzględnia te trzy poziomy. Przed podjęciem jakiejkolwiek inwestycji, warto, oprócz analizy technicznej, rozważyć również strategię kupna i sprzedaży, uwzględniając pulę płynności.

Rozważmy to na przykładzie pary BTC/USDT na giełdzie. Załóżmy, że Bitcoin (BTC) jest wyceniany na około 50 500 USD. Chcemy kupić lub sprzedać 1 BTC. Na koncie giełdowym, w interfejsie giełdowym, dostępne są arkusze zleceń oraz widzimy ostatnią cenę, po której BTC został ostatnio kupiony lub sprzedany. Dla naszego przykładu, najniższą ceną, po której ktoś jest gotów sprzedać BTC, jest 50 345,80 USD, a dostępne jest 3,54789 BTC. Jeśli zdecydujemy się na zlecenie typu „Market Buy”, zostanie ono dopasowane do tej konkretnej oferty, a ostatnią ceną BTC/USD stanie się 50 345,80 USD. Z drugiej strony, najwyższą ceną, po której ktoś jest chętny kupić BTC, jest 50 345,95 USD. W tym przypadku płynność na rynku BTC/USDT jest bardzo dobra, ponieważ jest wystarczający wolumen zleceń kupna i sprzedaży.

Jednak nie zawsze sytuacja wygląda tak korzystnie. Możemy spotkać się z rynkiem o niskiej puli płynności, w wyniku czego może pojawić się duży spread. Występuje on wtedy, gdy najniższa cena sprzedaży wynosi na przykład 64 543,00 USD, a najwyższa cena kupna to np. 38 456,00 USD. Spread to różnica między najniższą ceną sprzedaży a najwyższą ceną kupna.

Pewnie teraz zastanawiasz się, jak ocenić, czy giełda, której używasz, ma zachowaną płynność. To dość proste. Giełdy zawsze publikują swój 24-godzinny wolumen handlu, czasami w walucie bazowej, z którą się handluje, a czasami w walucie kwotowanej. Im wyższy jest wolumen, tym więcej kupujących i sprzedających działa na danej giełdzie. Dodatkowo, płynna giełda charakteryzuje się niskim spreadem, który wynosi mniej niż 0,15%, oraz odpowiednim wolumenem zleceń, które znajdują się najbliżej aktualnej ceny rynkowej.

Ciekawostka: Na niektórych giełdach zobaczysz, że mają one bardzo mały spread i niewielką ilość zleceń w górnej części arkusza. Taki przypadek nazywamy płynnością „widmo” i może to oznaczać, że płynność nie jest prawdziwa. Dlatego ważne jest, aby uważać, gdzie inwestujemy swoje kryptowaluty i tokeny.

Korzyści płynności na giełdzie

  • Stabilność – Im rynek jest bardziej płynny, zazwyczaj wykazuje większą stabilność.
  • Mniejsze ryzyko manipulacji – Wysoka płynność zmniejsza prawdopodobieństwo manipulacji cenami aktywów.
  • Szybsze transakcje – Większa płynność na rynku, przy większej liczbie uczestników, zwykle przekłada się na szybsze realizacje transakcji oraz mniejsze zmiany cen kryptowalut.
  • Prostsza i bardziej przejrzysta analiza techniczna – Dla inwestorów i analityków technicznych, wyższa płynność oznacza bardziej wiarygodne wskaźniki i dane do analizy.
  • Precyzyjniejsze wykresy – Wysoka płynność przekłada się na mniejsze różnice między cenami kupna a sprzedaży (spread) oraz większą stabilność cen, co prowadzi do bardziej precyzyjnych wykresów.
  • Przejrzystość i dostępność – Wartość aktywów cyfrowych jest bardziej stabilna i łatwiej dostępna na rynkach o dobrej płynności.

Podsumowanie

Po dzisiejszej lekcji już rozumiesz istotę płynności na rynku kryptowalut i jak wpływa ona na handel oraz ceny aktywów. Przy tworzeniu strategii inwestycyjnej nie zapominaj o uwzględnieniu tego elementu. Pamiętaj, że płynność ma kluczowe znaczenie podczas dokonywania transakcji. Zrozumienie mechanizmu płynności znacznie ułatwia osiąganie zysków na rynku kryptowalut.

Wymieniaj złotówki na kryprowaluty i odwrotnie bez ograniczeń!

Skontaktuj się z nami!

#Zapraszamy na konsultacje

– bądź bliżej swoich celów z Green Finanse