Z tego artykułu dowiesz się:

Program Pierwsze Mieszkanie
Program Pierwsze Mieszkanie

Program Pierwsze Mieszkanie

Zakup pierwszego mieszkania to jedno z kluczowych wydarzeń w życiu każdej osoby, które zapewnia poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa. Niestety, istnieją liczne przeszkody, które utrudniają zakup pierwszego M, dlatego opracowaliśmy program pomocy dla tych, którzy chcą nabyć swoje pierwsze mieszkanie.

W dniu 14 marca 2023 r. rząd zatwierdził program Pierwsze Mieszkanie, który składa się z dwóch narzędzi. Pierwszym z nich jest Bezpieczny Kredyt 2%, który zapewnia dopłaty do kredytów hipotecznych dla osób, które są już gotowe na zakup swojego pierwszego M. Drugie narzędzie to Konto Mieszkaniowe, służące jako program oszczędnościowy dla osób planujących nabycie własnego mieszkania w ciągu najbliższych kilku lat. Program Pierwsze Mieszkanie stanowi kompleksowe rozwiązanie dla tych, którzy chcą nabyć swoje pierwsze M.

Bezpieczny Kredyt 2%

Osoby do 45 roku życia, które nie posiadały dotychczas mieszkania, domu lub spółdzielczego prawa do lokalu lub domu, będą kwalifikować się do otrzymania kredytu. W przypadku małżeństw lub rodziców co najmniej jednego dziecka, jeden z nich musi spełniać warunek wiekowy do 45 lat, aby móc skorzystać z programu.

Zasady

Przez okres 10 lat budżet państwa dokona dopłat do różnicy pomiędzy oprocentowaniem kredytu ustalonym zgodnie ze stopą 2% a stałą stopą oprocentowania. Stała stopa oprocentowania zostanie ustalona na podstawie średniego oprocentowania kredytów o stałym oprocentowaniu oferowanych przez banki kredytujące (w dniu udzielenia kredytu i po upływie 5 lat).

Maksymalna kwota kredytu wynosi 500 000 zł, a w przypadku małżeństw lub rodziców z co najmniej jednym dzieckiem – 600 000 zł. Kredyt jest dostępny zarówno na lokale z rynku pierwotnego, jak i wtórnego. Kupujący pierwsze mieszkanie będą mieli swobodę wyboru pod względem standardu i lokalizacji, ponieważ nie obowiązuje limit ceny za metr kwadratowy.

Konto Mieszkaniowe

Drugą opcją jest specjalne konto oszczędnościowe oferowane przez banki komercyjne. Otworzyć je może osoba, która nie posiada i nie posiadała mieszkania, domu jednorodzinnego lub spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Program ten jest także dostępny dla osoby, która mieszka w jednym niewielkim lokalu z co najmniej dwójką swoich lub przysposobionych dzieci (o powierzchni do 50 m² przy dwójce dzieci, 75 m² przy 3 dzieci i 90 m² przy 4, bez limitu metrów kwadratowych przy 5 lub większej liczbie dzieci).

Z programu może skorzystać także osoba posiadająca prawo do mieszkania, które:

  • nabyła w drodze dziedziczenia w okresie po rozpoczęciu oszczędzania,
  • odnosi się albo odnosiło do współwłasności nie więcej niż jednego mieszkania albo domu jednorodzinnego w udziale nie wyższym niż ½ (50%), nabytego w drodze dziedziczenia przed rozpoczęciem oszczędzania,
  • dotyczy albo dotyczyło mieszkania lub domu jednorodzinnego wyłączonego z użytkowania w związku z katastrofą budowlaną lub wskutek działania żywiołu,
  • zostało ustanowione w wyniku roszczenia, o którym mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (dotyczy spółdzielczego prawa do lokalu).

Zasady

Osoby, które chcą skorzystać z drugiego rozwiązania, czyli Konto Mieszkaniowe, mogą oszczędzać na nim przez okres od 3 do 10 lat. Aby otrzymać dodatkową Premię Mieszkaniową z budżetu państwa, trzeba systematycznie wpłacać co najmniej 11 razy w roku określoną kwotę. Po zakończeniu oszczędzania zgromadzone środki wraz z premią można przeznaczyć na zakup pierwszego mieszkania, domu lub jako wkład finansowy w inwestycję, np. w ramach spółdzielni mieszkaniowej. W przypadku zakończenia okresu oszczędzania, będzie miał 5 lat na wydanie zgromadzonych środków.

Tutaj nas znajdziesz

Skontaktuj się z nami!

#Zapraszamy na konsultacje

– bądź bliżej swoich celów z Green Finanse